کد خبر: 42382
تاریخ انتشار: پنج شنبه, 10 مهر 1399 - 14:33

داخلی

»

کتاب

انتشار شمارۀ 155 نشریۀ اطلاعات حکمت و معرفت

منبع : لیزنا
شمارۀ 155 نشریۀ اطلاعات حکمت و معرفت با عنوان «شعر و اندیشۀ حافظ2» به دبیری مسعود فریامنش منتشر شد.
انتشار شمارۀ 155 نشریۀ اطلاعات حکمت و معرفت

به گزارش لیزنا، این شماره سومین ویژه نامه‌ای است که به معرفی شعر و فکر خواجه شیراز در این نشریه اختصاص یافته و مشتمل بر شش نوشتار است.  نخستین نوشتار با عنوان «مذهب عشق و پیورتنان اسلام: ضد پارسایی مآبی حافظ درمنابع صوفیه» به قلم لئوناردو لوئیسون است که محمداحسان مصحفی به فارسی ترجمه کرده است. لویسون در این مقاله مبانی فکر حافظ در نقد زهاد عصر را بر‌رسیده و ریشه‌های آن را در قرآن و حدیث و متون صوفیان مذهب عشق یافته ‌است. «عشق بالنده: تغییرات پرسپکتیو و بستگی تجربه به متن در غزلیات حافظ» به قلم جیمز موریس با ترجمه فرزاد مروّجی است. برآیند دو موضوع است: یکم چند دهه تدریس شعر حافظ به دانشجویانی که فارسی نمی‌دانستند و دوم نتیجۀ استغراق دور و دراز در شبکۀ ملمّع (چند زبانی) دستگاه‌های عرفانی و فلسفی و علمی و کلامی حافظ که بافت فرهنگی و زنجیرۀ کنایات استعاری شعر وی را سامان می‌دهند.

 سومین نوشتار با عنوان «حافظ شیرازی» اثر  پیتر ایوری با ترجمه سارا حاجی حسینی است و متضمن شرح مختصری از آشنایی و دلدادگی وی به حافظ و شعر او و توضیح جایگاه بلند دیوان وی در فرهنگ ایران است. همچنین، مؤلف در این مقاله به دشواری‌های فهم و ترجمه شعر، به‌طورکلی، و فهم و ترجمه شعر حافظ، به‌طورخاص پرداخته است.

مقالۀ چهارم با عنوان «تماشای باغ عالم: باغ گلستان همچون استعار ه ای برای زندگی در دیوان حافظ» به قلم  مسعود فریامنش به بررسی استعاره گلستان/ باغ، در مقام استعاره‌ای برای زندگی پرداخته است. گفتنی است که خواجه شیراز از جمله شاعران و فرزانگانی است که از استعاره‌های مختلفی هم برای تزئین کلام و هم برای بیان بینش‌ها و بصیرت‌های حکمی خویش به زندگی بهره برده است و در این میان، به ویژه، استعاره گلستان جایگاهی خاص در شعر و فکر وی دارد.

مقالۀ پنجم با عنوان «جان شیدایی: عشق، انسان و شیطان در شعر حافظ» به قلم علی اصغر سید غراب را  علیرضا رضایت به فارسی ترجمه کرده است. نویسنده موضوع عشق در دیوان خواجه را با نظر به اسطوره داستان آفرینش آدم، بر مبنای تفسیری که مشایخ صوفیه طی سده های متمادی از آن عرضه کرده‌اند، بررسیده است.

ششمین مقاله با عنوان «پرتو تجلی: چشم  انداز جمال و عشق در شعر ازل حافظ» به قلم لیلی انور  را لیلا الهیان، مریم کریمی به فارسی برگردانده است. انور به تبیین چند اصطلاح کلیدی در دیوان وی پرداخته است. انور با طرح این پرسش که آیا حافظ شاعری عرفانی است یا خیر به شرح معنی عرفانی غم، عشق و ازل پرداخته که بیانگر گذر شاعر از دنیای مفاهیم غیر قابل بیان به عالم شعر و تصاویر ملموس است.

بخش دوم نشریه با عنوان «اندیشه و نظر» مشتمل بر سه مقاله است. مقالۀ نخست با عنوان فایده گرایی(بخش دوم) اثر انشاءالله رحمتی است که تهیه و تنظیم آن را سمانه عرفان به عهده داشته است.

دومین مقاله با عنوان «نظریه پوپر درباره دموکراسی» به قلم کارل پوپر است که ذوالفقار همتی آن را به فارسی برگردانده است.

«دموکریتوس» عنوان مقالۀ سوم به قلم کریستوفر چارلز ویستون تیلور است که مرتضی قرایی گرکانی و علی قرایی ترجمه کرده‌اند.

بخش سوم نشریه با عنوان «گزارش» دربرگیرندۀ یک نوشتار با عنوان تاریخ شفاهی حکمت و فلسفه در ایران (بخش دوم) است که  تنظیم و ویرایش آن را فاطمه محمد به عهده داشته است.

چهارمین و آخرین بخش نشریه با عنوان «کتاب» مشتمل بر سه نوشتار است. نخستین نوشتار با عنوان «زیست جهان ژاپنی: نگاهی به سینمای ازو با محوریت کتاب ازو و بوطیقای سینما» به قلم منیره پنج‌تنی علاوه بر نگاهی به زیست‌جهان ژاپنی به یاسوجیرو ازو و فیلم‌هایش به کتاب ازو و بوطیقای سینما اثر دیوید بوردول (نشر مرکز-99) پرداخته است. همچنین او در ادامه با روبرت صافاریان مترجم کتاب گفت‌وگوی مفصلی دربارۀ کتاب بوردول و سینمای ازو داشته است. آخرین نوشتار بخش کتاب با عنوان «تازه‌های نشر» را ساسان یغمایی نگاشته است.

شمارۀ 155 نشریۀ اطلاعات حکمت و معرفت با عنوان «شعر و اندیشۀ حافظ 2» با مدیر مسئولی انشاءالله رحمتی ویژۀ تابستان 1399 با بهای 15 هزار تومان منتشر شد.