کد خبر: 42168
تاریخ انتشار: چهارشنبه, 29 مرداد 1399 - 23:01

داخلی

»

کتابخانه و کتابداری

انتخاب مقاله برتر فارغ التحصیل دانشگاه خوارزمی در ششمین کنگره ملی انجمن مهندسی صوتیات ایران

منبع : لیزنا
مقاله مستخرج از رساله دکتری امیر وفائیان فارغ التحصیل دانشگاه خوارزمی به عنوان مقاله برتر در ششمین کنگره ملی انجمن مهندسی صوتیات ایران انتخاب شد.
انتخاب مقاله برتر فارغ التحصیل دانشگاه خوارزمی در ششمین کنگره ملی انجمن مهندسی صوتیات ایران

به گزارش لیزنا،‌ مقاله مستخرج از رساله دکتری امیر وفائیان فارغ التحصیل رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی از دانشگاه خوارزمی که در ششمین کنگره ملی انجمن مهندسی صوتیّات ایران5 تیر 1399 به صورت مجازی برگزار شد، به عنوان مقاله برتر کنگره انتخاب شد و لوح بلورین رتبه سوم کنگره را به دست آورد.

سه مقاله برتر این کنگره، در مجله علمی-پژوهشی انجمن صوتیات ایران، به عنوان نخستین مجله تخصصی کشور در زمینه علوم صوتی (به آدرس http://joasi.ir) چاپ خواهد شد.  

این کنگره زیر نظر انجمن مهندسی صوتیات ایران بوده و در حال حاضر انجمن مهندسی صوتیات ایران بیش از 100 عضو پیوسته و حقوقی دارد. حضور نخبگان و دست‌اندرکاران علوم صوتی در انجمن مهندسی صوتیات ایران، از سال 1391 این امکان را فراهم نموده تا چالش‌های فرا روی کشور در این عرصه شناسایی و راه‌کارهای مناسب جهت حل این چالش‌ها ارائه شوند.

مشخصات (اطلاعات کتابشناختی) مقاله برتر به شرح زیر است: 

امیر وفائیان، حامد ساجدی، کیوان برنا، داریوش علیمحمدی و پویا سرایی (1399). «امکان‌سنجی شناسایی خودکار گوشه‌‌های اصلیِ دستگاه شور با استفاده از ویژگی‌های صوتیِ موسیقایی» (سخنرانی و چاپ مقاله). تهران: دانشگاه شاهد (مجازی).

اطلاعات رساله:

دکتری تخصصی .رشته تحصیلی: علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه خوارزمی، 1397-1392 (عنوان رساله: شناسایی خودکار دستگاه شور در موسیقی سنتی ایرانی بر پایه تک‌نوازی سازهای تار، سه‌تار، سنتور و بربط) اساتید راهنما: دکتر کیوان بـرنا و دکتر حامد ساجدی؛ اساتید مشاور: دکتر داریوش علیمحمدی و دکتر پویا سرایی)، معدل کل: 09/17، تاریخ دفاع از رساله: 28/11/1397 (نمره رساله: 75/19)

لازم به ذکر است، تاکنون مقالات دیگری از این رساله مستخرج شده است:

وفائیان، امیر و دیگران (1397). «شناسایی و دسته‌بندی خودکار دستگاه‌ها و گوشه‌های موسیقی سنتی ایرانی: بررسی تحلیلی و تطبیقیِ پژوهش‌های انجام‌شده». مجله تعامل انسان و اطلاعات، تابستان، جلد 5، شماره ۲، صص 46-72

وفائیان، امیر و دیگران (1397). «روش پیشنهادی برای شناسایی خودکار گوشه‌ها در ردیف موسیقی سنتی ایرانی با رویکرد میکرو». دوفصلنامه مدیریت مهندسی و رایانش نرم. سال 4، شماره 2، پاییز و زمستان، صص 41-66

وفائیان، امیر (1396). «مطالعه وضعیت تولیدات علمی در حوزه بازیابی اطلاعات موسیقی در پايگاه اسكوپوس». پژوهش‌نامه علم‌سنجی (نشریه علمی-پژوهشی)، بهار و تابستان، دوره 3، شماره 1، پیاپی 5، صص 47-33

وفائیان، امیر و دیگران (1398). «تفکیک و شناسایی شش گوشه اصلی دستگاه شور در موسیقی سنتی ایرانی». (در دست نگارش)

وفائیان، امیر و دیگران (1397). «روش پیشنهادی برای شناسایی خودکار گوشه‌ها در ردیف موسیقی سنتی ایرانی با رویکرد میکرو» (سخنرانی و چاپ مقاله). چهارمین کنفرانس موضوعات نوین در علوم کامپیوتر و اطلاعات. 4-3 بهمن 1397. کرج: دانشگاه خوارزمی، دانشگاه علوم ریاضی و کامپیوتر

معرفی انجمن مهندسی صوتیات ایران

ردیف

کمیته

توضیحات مربوط به عنوان تخصصی کمیته

1

جوّ صوتیّات

سازوکار انتشار امواج صوتی در جوّ کره ارض

2

آوصوتیّات

انتشار امواج صوتی در آب، عوامل مؤثر و ....

3

زمین‌صوتیّات

انتشار امواج صوتی در زمین و بررسی امواج لرزهصوتی، عوامل و ...

4

صوتیّات برون زمینی

بررسی سازوکار صدای برون‌زمینی

5

آوافیزیک

اندرکنش حباب و صدا، گرماصوتیّات و ...

6

آواشیمی

اثر صدا بر واکنش‌های شیمیایی و فیزیکی

7

ریاضی صوتیّات

روش‌ها تحلیل‌های نوین ریاضی در زمینه ‌امواج صوتی

8

سازه صوتیّات

سازوکار اندرکنش سازه و امواج صدا

9

جذب‌ صوت

بررسی سازوکارهای جذب صدا و یا کاهش آن

10

زیستصوتیّات

اثر امواج صوتی بر بافت‌های زنده

11

روان‌صوتیّات

بررسی اثرات امواج صوتی بر روان انسان

12

بازیابی اطلاعات موسیقایی

با تأکید بر موسیقی سنتی ایرانی (در شرف تشکیل است)

 

 

 

برچسب ها :