کد خبر: 42465
تاریخ انتشار: سه شنبه, 22 مهر 1399 - 12:57

داخلی

»

کتابخانه و کتابداری

ایرانیان نزدیک به 60 هزار اثر علمی در سال 2016 میلادی منتشر کردند

منبع : ایرانداک
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) در سامانه «دانش ایران (دا)»، گزارش سنجه‌های ارزیابی انتشارات علمی ایران در سال 2016 میلادی را منتشر کرده است.
ایرانیان نزدیک به 60 هزار اثر علمی در سال 2016 میلادی منتشر کردند

به گزارش لیزنا، این اثر داده‌های دو نمایه جهانی «وب آو ساینس (واس)» و «اسکوپوس» را تحلیل می‌کند. «دانش ایران» برای نخستین بار هم‌پوشانی این دو پایگاه را روشن و آمار درستِ انتشارات علمی ایران را در جهان گزارش می‌کند. نام مؤسسه‌های ایرانی در این سامانه، یک‌دست و نگارش گوناگون نام آن‌ها شناسایی و انتشاراتشان درهم شده‌اند. افزون بر این، در «دانش ایران» همکاری ملی مؤسسه‌های ایرانی نیز تحلیل و گزارش شده است. آمار انتشارات علمی بر پایه وابستگی‌های گوناگون سازمانی (همانند وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری؛ وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی؛ دانشگاه آزاد اسلامی؛ و...) نیز در «دانش ایران» در دسترس است.

بر پایه داده‌های این سامانه، جایگاه ایران در بیشتر سنجه‌ها در سال 2016 میلادی بهبود یافته است. شمار انتشارات ایران در «واس» از 41.989 اثر در سال 2015 به 49.233 اثر در سال 2016 میلادی رسیده است. پژوهشگران ایرانی در «اسکوپوس» نیز 52.566 اثر دارند. شمار آثار ایرانیان در این دو پایگاه پس از کنارگذاشتن همپوشانی‌ها 59.368 اثر است. بیشتر انتشارات ایرانیان در سال 2016 میلادی در «واس» در زمینه علوم تجربی و زمین‌شناسی و در «اسکوپوس» در زمینه علوم فیزیک است. مؤسسه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری کلیدی‌ترین بازیگران در انتشار آثار بوده و در پدیدآوری پیرامون 63 درصد از انتشارات ایران نقش داشته‌اند. پیرامون 21 درصد از انتشارات ایرانیان در هر دو پایگاه با همکاری پژوهشگران خارجی به رشته نگارش در آمده‌اند و 56 درصد آثار نیز دستاورد همکاری ملی مؤسسه‌های ایرانی هستند.

پیرامون 20 درصد از انتشارات ایرانیان در سال 2016 هیچ استنادی نگرفته‌اند. کم‌تر از دو درصد از انتشارات ایران در یک درصد نخست نشریه‌های باکیفیت و کم‌تر از 10 درصد آن‌ها در 10 درصد نخست نشریه‌های باکیفیت منتشر شده‌اند. سنجه‌های ارزیابی انتشارات علمی ایران در «دانش ایران: مشارکت ایرانیان در دانش جهان سال 2016» گزارش شده‌اند که نسخه الکترونیکی تمام‌متن آن در دسترس است.