کد خبر: 42549
تاریخ انتشار: یکشنبه, 11 آبان 1399 - 11:51

داخلی

»

کتابخانه و کتابداری

کارگاه های مجازی بین المللی ژان مونه 2020

منبع : لیزنا
دانشگاه علامه طباطبائی با همکاری اتحادیه اروپا «کارگاه های مجازی بین المللی ژان مونه» را برگزار می‌کند.
کارگاه های مجازی بین المللی ژان مونه 2020

به گزارش لیزنا، دانشگاه علامه طباطبائی با همکاری اتحادیه اروپا، اولین کارگاه مجازی بین المللی ژان مونه تحت عنوان «سیاست ها و برنامه هاي کاربردي اتحادیه اروپا براي توسعه خـدمات کتابخانه های عمومی: کارگاه آموزشـی براي کتابـداران ایران» را در تالار گفتگوی آنلاین دانشگاه علامه طباطبائی در تاریخ 23 شهریور 1399 با حضور کتابداران کتابخانه های عمومی تهران اعم از کتابخانه های وابسته به نهاد کتابخانه های عمومی کشور و شهرداری تهران، تعدادی از اساتید و دانشجویان علم اطلاعات و دانش شناسی برگزار کرد. براساس ارزیابی های انجام شده، این کارگاه مورد استقبال مخاطبین قرار گرفت و بحث و گفتگوهایی در هر بخش صورت گرفت.

برگزاری کارگاه مذکور، بخشی از فرایندهای اجرایی پروژه بین المللی مشترک دانشگاه علامه طباطبائی و اتحادیه اروپا تحت عنوان «کاربست تجربیات اتحادیه اروپا در حوزه کتابخانه ­های عمومی ایران» است که در سال 2019 برنده گرنت این اتحادیه در بخش ژان مونه شده بود. مجری این طرح دکتر گلنسا گلینی مقدم از اعضای هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی است. طرح مذکور با همکاری دکتر فریده عصاره، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز و دکتر رحمت الله فتاحی، استاد دانشگاه فردوسی مشهد در دست انجام است. قرار است کارگاه های مشابهی در پنج استان دیگر از جمله خراسان، خوزستان، اصفهان و فارس در ماه های آینده برگزار شود.

دومین کارگاه مجازی بین المللی ژان مونه نیز تحت عنوان «سیاست ها و برنامه هاي کاربردي اتحادیه اروپا براي توسعه خـدمات کتابخانه هاي عمومی: کارگاه آموزشـی براي کتابـداران ایران » در مشهد 20 مهر ماه 1399 ساعت 8:30 تا 12:30 برگزار شد.