کد خبر: 46885
تاریخ انتشار: شنبه, 01 بهمن 1401 - 07:27

داخلی

»

کتابخانه و کتابداری

شماره پاییز1401 نشريه علوم و فنون مديريت اطلاعات منتشر شد

منبع : لیزنا
شماره سوم دوره هشتم نشريه علوم و فنون مديريت اطلاعات به سردبیری دکتر محمد حسن زاده منتشر شد.
شماره پاییز1401 نشريه علوم و فنون مديريت اطلاعات منتشر شد

به گزارش لیزنا، دوره 8، شماره 3، مهر 1401 مجله علوم و فنون مديريت اطلاعات به سردبیری دکتر محمد حسن زاده منتشر شد.

سخن سردبیر

-تکمیل نقشه ژنوم انسان و گشایشی بزرگ پیش روی مدیریت دانش / محمد حسن زاده

مقاله پژوهشی

-رهیافتی به کاربست مفهوم سواد بصری در آموزش با بهره‌‌گیری از اهداف آموزشی بلوم / مائده غدیری نیا؛ فاطمه مهدیزاده سراج؛ فرهنگ مظفر

-ارائه چارچوبی برای کاربردهای یادگیری ماشین در مدیریت دانش سازمانی / برانوش حسین پور؛ جلال رضایی نور؛ حسین عموزادخلیلی

-موانع استقرار مدیریت دانش در دستگاه‌های اجرایی استان لرستان / احسان گرایی

-مدل راهبرد اجرای خط‌مشیء‌های وزارت صمت در صنعت خودرو مبتنی بر کاربست دانش / ابوالفضل محسنی پور؛ مهرداد متانی؛ یوسف قلیپور کنعانی؛ اسداله مهرارا

-ارزیابی و تحلیل نرم‌‌افزار‌‌های پرکاربرد تولید هستی‌‌شناسی در بازنمون مفاهیم / یعقوب نوروزی؛ افسانه یلوه

-عوامل موثر بر اشتراک‌‌گذاری داده‌‌های پژوهشی در میان پژوهشگران حوزه فنی و مهندسی ایران / هدایت بهروزفر؛ اسماعیل وزیری

-مروری بر هستان‌نگارهای ایرانی به‌منظور بازیابی معنایی اطلاعات فارسی از منظر تحلیلی / علی میرعرب؛ محمدرضا خرم آبادی آرانی

-رابطه سواد اطلاعاتی، میزان آشنایی و کاربرد فناوری اطلاعات با عملکرد مربیان ورزشی (قهرمانی و همگانی) / طاهره ندایی؛ فائزه السادات نعمتی

-رابطه تعلق خاطر پرستاران با مدیریت دانش (مورد مطالعه: بیمارستان فیروزآبادی شهر تهران) / طاهره ابوالقاسم مسلمان؛ مریم ناخدا؛ سپیده فهیمی فر؛ محمد خندان

-ارائه رویکرد ترکیبی مبتنی بر یادگیری عمیق و یادگیری ماشین جهت تشخیص اخبار جعلی: مطالعه موردی اخبار فارسی در حوزه کرونا ویروس / وحید متقی؛ مهدی اسماعیلی؛ قاسمعلی بازایی؛ محمدعلی افشارکاظمی

-الگوی چالش‌های ارائه خدمات دولتی در بستر رسانه اجتماعی (دولت الکترونیک2.0) با تمرکز بر کشورهای در حال توسعه/ محمدتقی تقوی فرد؛ رویا حجازی نیا

-تأثیر اعتماد سازمانی و انگیزه فردی بر انتقال دانش ضمنی کارکنان کتابخانه‌‌های عمومی / علی بیرانوند؛ زهرا رفیعی؛ مریم گلشنی؛ علی شجاعی‌‌فرد

-شناسایی و تحلیل نسبت حوزه علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی با مسائل استان کرمانشاه از دیدگاه استادان و دانش‌‌آموختگان این حوزه / الهه آزادی حاجی آبادی؛ غلامرضا حیدری؛ محمدعلی فرهادی

-توسعه الگوریتم درخت تصمیم برای تشخیص سریع بیماری کووید 19 برپایه اینترنت اشیاء / سیده زهره حسینی؛ رضا رادفر؛ امیر اشکان نصیری پور؛ علی رجب‌زاده

-الگوی ساختاری توسعه فرهنگی در کتابخانه‌‌های عمومی / سارا بهرامی نیا؛ ثریا ضیائی؛ محمود مرادی

-بررسی وضعیت ترجمان دانش اعضای هیأت علمی: مطالعه موردی دانشگاه شهید چمران اهواز / شهناز خادمی زاده؛ سارا دخش