کد خبر: 46116
تاریخ انتشار: پنج شنبه, 06 مرداد 1401 - 12:46

داخلی

»

گفتگو

تعداد اعضای هیات علمی بین المللی در دانشگاه‌های بریتانیا

منبع : لیزنا
دکتر مهراد: در سال تحصیلی ٢٠٢١-٢٠٢٠، پنج کشور منبع شامل ایتالیا، چین، آلمان، ایرلند و آمریکا بیشترین تعداد عضو هیات علمی شاغل در موسسات آموزش عالی بریتانیا را به خود اختصاص داده اند.
تعداد اعضای هیات علمی بین المللی در دانشگاه‌های بریتانیا

به گزارش لیزنا، دکتر جعفر مهراد استاد دانشگاه شیراز و موسس  ISCگفت : تعداد اعضای هیات علمی بین اللمللی (شهروندان عضو اتحادیه اروپا و خارج از این اتحادیه) که در آموزش عالی بریتانیا مشغول بکار بوده اند بعد از برگزیت رو به کاهش گذاشته است. بر اساس گزارش ٢٠٢٠ International Facts and Figures در سال تحصیلی ٢٠٢١-٢٠٢٠ تعداد ٧١/۴٧۵ شهروند خارجی در موسسات آموزش عالی بریتانیا مشغول به کار بوده است. تقریبا یک عضو از هر سه عضو هیات علمی (٣٢/١٪‏) که در سال تحصیلی ٢٠٢١-٢٠٢٠ در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی بریتانیا کار می کردند ملیتی به جز بریتانیایی دارند. از این تعداد، بیش از نیمی از آن را (٣۵/۵٪‏) شهروندان عضو اتحادیه اروپا تشکیل می دهند

دکتر مهراد گفت:  در سال تحصیلی ٢٠٢١-٢٠٢٠، پنج کشور منبع شامل ایتالیا، چین، آلمان، ایرلند و آمریکا بیشترین تعداد عضو هیات علمی شاغل در موسسات آموزش عالی بریتانیا را به خود اختصاص داده اند. این پنج کشور، از سال تحصیلی ٢٠٠۶-٢٠٠۵، دارای بیشترین تعداد کادر آموزشی و پژوهشی بین اللمللی در دانشگاه های بریتانیا است.

موسس  ISCتصریح کرد: شهروندان ایتالیایی طی پنج سال گذشته با ۶۶٣۵ تن (با نرخ رشد منفی %0.3-) بزرگ ترین گروه اعضای هیات علمی بین اللمللی را تشکیل می دهند. بر اساس این گزارش، از تعداد شهروندان آلمانی، یونانی، فرانسوی، هلندی و رومانیایی نیز به عنوان عضو هیات علمی شاغل در بریتانیا کاسته شده است. در برابر، طی پنج سال گذشته تعداد اعضای هیات علمی با منبع نیجریه، ترکیه، پاکستان، ایران و هندوستان که در انگلستان به آموزش و پژوهش مشغول اند رو به فزونی گذاشته است.

وی گفت:‌ در سال تحصیلی ٢٠٢١-٢٠٢٠، بیشترین اعضای هیات علمی بین اللمللی شاغل در دانشگاه ها و مراکز علمی بریتانیا به ترتیب مربوط به ایتالیا ۶/۶٣۵، چین ۵/۶۶٠، آلمان ۵/۵٠۵، ایرلند ۴/۶٢٠ و آمریکا با ۴/۴٨۵ عضو هیات علمی است. رتبه های ششم تا دهم نیز مربوط به شهروندان یونانی ٣/٩۴٠، اسپانیایی ٣/۴٧۵، هندی ٣/۴۶٠، فرانسوی ٣/١٧۵ و هلندی با ١/٧۶۵ عضو هیات علمی است.

دکتر مهراد افزود: : تعداد شهروندان ایرانی شاغل در فعالیت های آموزشی و پژوهشی بریتانیا با نرخ رشد ٧/۵ درصد به ١/٣۶٠ نفر رسیده است. رتبه ایران در میان کشورهای منبع ١۴ گزارش شده است. پاکستان و ترکیه نیز هر کدام به ترتیب دارای ٨٢٠ و ٨١۵ عضو هیات علمی در موسسات آموزش عالی بریتانیا است.

استاد دانشگاه شیراز گفت: در سال تحصیلی ٢٠٢١-٢٠٢٠، ٢۶/۵٪‏ از اعضای هیات علمی بین اللمللی شاغل در بریتانیا در دانشگاه های لندن مشغول بکار بوده اند.

وی در پایان افزود: : حوزه های تخصصی اعضای هیات علمی بین اللمللی به این ترتیب است: مهندسی و فناوری ۴٧/٧٪‏، زیست شناسی و ریاضیات و علوم طبیعی ۴٠/٢٪‏ و علوم انسانی و اجتماعی در حدود ١۴٪‏ .