کد خبر: 46699
تاریخ انتشار: جمعه, 11 آذر 1401 - 10:28

داخلی

»

گفتگو

خیلی از خانه های جداول مربوط به مالکیت معنوی ایران خالی است!

منبع : لیزنا
دکتر جعفر مهراد گفت: ثبت تقاضاهای مالکیت معنوی در دوره کووید-١٩ نشان داد که مردم در سراسر جهان، علیرغم اختلالات اجتماعی و اقتصادی ناشی از همه گیری کرونا، نوآوری و خلق تازه های فناورانه را ادامه دادند.
خیلی از خانه های جداول مربوط به مالکیت معنوی ایران خالی است!

به گزارش لیزنا، دکتر جعفر مهراد، استاد بازنشسته دانشگاه شیراز و موسس ISC  گفت:  براساس گزارش سازمان مالکیت معنوی جهانی، علیرغم شیوع همه گیری کووید-١٩، روند جاری مالکیت معنوی رکود اقتصادی قبلی را کاهش داده است. آخرین داده ها نشان می دهد که رشد مداوم و پایدار در ثبت تقاضا های مالکیت معنوی عمومأ ناشی از افزایش هایی است که در قاره آسیا بوقوع پیوسته است و سایر مناطق نیز به طور کلی صعودی هستند. ثبت تقاضاهای مالکیت معنوی در دوره کووید-١٩ نشان داد که مردم در سراسر جهان، علیرغم اختلالات اجتماعی و اقتصادی ناشی از همه گیری کرونا، نوآوری و خلق تازه های فناورانه را ادامه دادند.

دکتر جعفر مهراد  گفت: داده های منتشر شده از سوی سازمان مالکیت معنوی جهانی نشان می دهد که نوآوران طی سال گذشته ٣/۴ میلیون اختراع را به ثبت رسانیده اند، که در این میان، بیش از دو سوم این درخواست ها مربوط به قاره آسیا است. رشد چین و هندوستان در ثبت اختراع ۵:۵ درصد است، در حالیکه کره جنوبی جهش ٢/۵ درصدی نشان می دهد. ثبت اختراع در ایالات متحده آمریکا در سال گذشته ١/٢ درصد، در ژاپن ١/٧ درصد و در آلمان ٣/٩ درصد کاهش داشته است.

موسس ISC  گفت:سازمان مالکیت معنوی جهانی خاطر نشان کرده است که رشد ثبت برندهای جدید با رونق فعالیت های کارآفرینی و معاملات سرمایه گذاری خطر پذیر که به دلیل اختلال کووید-١٩ ایجاد شده بود، همزمان بود. بیشتر کشورهاکه  در سال گذشته نسبت به ثبت علایم تجاری اقدام کرده اند طبق این گزارش برابر با ١٨/١ میلیون نشان تجاری است. از طرف دیگر، ثبت طراحی صنعتی رشدی برابر با ٩/٢ درصد را تجربه کرده است. بخش عمده این رشد مربوط به قاره آسیا است. طبق این گزارش، در سال گذشته تعداد ثبت اختراع ٣/۴٠١/١٠٠ با رشد ٣/۶ درصد، نشان های تجاری ١٨/١۴۵/١٠٠ با رشد ۵/۵ درصد، طراحی های صنعتی ١/۵١۵/٢٠٠ با رشد ٩/٢ درصد و تعداد گونه های گیاهی ٢۵/٣۴٠ با رشد ١٢ درصد برآورد شده است.

دکتر جعفر مهراد افزود: اداره ثبت اختراعات اروپایی و آفریقای جنوبی در رشد همه جانبه اختراعات سهم بزرگی داشته و هندوستان نیز به تنهایی تعداد ۶١/۵٧٣ اختراع را به ثبت رسانیده است. تعداد ثبت اختراعات هندوستان در سال ٢٠٢٠ میلادی ۵۶/٧٧١ اختراع بود. طبق این گزارش، ۵٧/٣ درصد از ثبت اختراعات از سوی افراد غیر مقیم صورت گرفته است. سهم اختراعات غیر مقیم در کشور های مانند استرالیا ٩٠/٨ درصد، کانادا ٨٧/٣ درصد، اداره ثبت اختراعات اروپایی ۵۵/۶ درصد، آمریکا ۵۵/٧ درصد، برزیل ٨٠/٧ درصد، اندونزی ٨۴/١ درصد، مکزیک ٩٣/١ درصد، و سنگاپور ٨۶/١ درصد است که سهم بسیار بالایی است. 

وی تصریح کرد: آمارهایی که در موضوع اختراع برای ایران گزارش شده است در ثبت در خواست اختراع ٨۴، مدل کاربرد پذیری ٨، و اختراع صنعتی ۴٢ مورد است. آمار ثبت اختراعات سایر کشورهای اسلامی از این قرار است: اندونزی ١۴۴۵، عراق ١٢، اردن ۵٣، قزاقستان ٧۵٣، کویت ٧١، قرقیزستان ١٢٠، لبنان ۴٢، مالزی ١٨۶٢، مراکش ٣٩٩، نیجریه ٢٣، عمان ۵٨٢، پاکستان ۴٩٠ قطر ١٢١، عربستان سعودی ۴٨۶۵، سودان ٣، سوریه ۴، تاجیکستان ٩٧، ترکیه ١٠/٨۶٨، ترکمنستان ٣، امارات متحده عربی ۶۵۵، ازبکستان ۴٢٨ و یمن ٢٢. 

دکتر مهراد گفت: مطالعه من نشان می دهد که ایران آمار لازم برای گزارش ٢٠٢٢ سازمان مالکیت معنوی جهانی را به موقع و یا برحسب درخواست ارسال نکرده است. خیلی از خانه های جداول مربوط به مالکیت معنوی ایران خالی است!

وی گفت: مانند سایر اشکال مالکیت معنوی، میزان افزایش در علایم تجاری در سراسر جهان قابل توجه است. در این میان، سهم چین در ثبت علایم تجاری بیش از هر کشور دیگر است. در سال ٢٠٢١، اداره مالکیت معنوی چین به تنهایی ١١/۵ درصد (٩/۴۵۵/٧٩۴ نشان) از افزایش سالانه علامت تجاری جهانی را به خود اختصاص داده است. با این حال، دفتر مالکیت معنوی انگلستان در سال گذشته از سهم بسیار بالایی برخوردار بوده و ١٨/١ درصد از افزایش کل سالانه را تجربه کرده است. پس از این دو دفتر، دفاتر برزیل ١٠/١ درصد، ترکیه ٧/۴ درصد، هندوستان ۶/٧ درصد، و اداره مالکیت معنوی اروپا ٢۶/٢ درصد، هر کدام بخش قابل توجهی از افزایش کل نشان های تجاری را به خود اختصاص داده اند. برای مقایسه، دفتر ایالات متحده آمریکا ٣/١ درصد از افزایش سالانه را به ثبت رسانیده است.

 

دکتر جعفر مهراد درباره بخش گونه های گیاهی گفت:  میزان آن ٢۵/٣۴٠ درخواست اعلام شده است. در این حوزه سهم کشورهای چین، آمریکا و انگلستان نسبت به سایر کشورهای جهان درخور توجه است. چین در سال گذشته تعداد ١١/١٩۵ گونه گیاهی را به ثبت رسانیده است. سهم اداره ثبت اختراعات اروپایی ٣٨۴٠ و آمریکا ١٩٠٢ است.

وی در پایان تاکید کرد: بخش پایانی این گزارش به نشانه های جغرافیایی مربوط می شود. نشانه جغرافیایی نشانه ای است که نشان می دهد کالا از یک منطقه جغرافیایی خاص منشأ گرفته و دارای کیفیت، شهرت و یا سایر ویژگی‌های دیگر است که اساسا به آن منطقه نسبت داده می شود.در سال گذشته، نشانه‌های جغرافیایی قابل اجرا برای ایران ۵۴٨ مورد ثبت شده است. سهم این نشانه در میان کشورهای منطقه مانند ارمنستان ٣٢٢٨، جمهوری آذربایجان ۴٢، قبرس ۵٠٧۶، اردن ۶، پاکستان ١ و ترکیه ٩٨١ است.