کد خبر: 47411
تاریخ انتشار: شنبه, 13 خرداد 1402 - 11:00

داخلی

»

گفتگو

20 مؤسسه ایرانی در سیاهه مؤسسه‌های برتر جهان

منبع : ایرانداک
«مؤسسه آموزش عالی تایمز» در ویرایش 2023 رتبه‌بندی تأثیر خود نام 20 مؤسسه ایرانی را در سیاهه مؤسسه‌های برتر جهان منتشر کرده است. بر پایه این گزارش، دانشگاه‌های «علوم پزشکی ایران» و «محقق اردبیلی» در جایگاه‌های نخست و دوم ملی و زیر 400 جهانی هستند.
20 مؤسسه ایرانی در سیاهه مؤسسه‌های برتر جهان

به گزارش لیزنا، دکتر محمد حسن زاده رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) با اعلام این خبر گفت: در ویرایش 2023 نظام رتبه‌بندی جهانی تأثیر «مؤسسه آموزش عالی تایمز»، روی هم، نام 1591 مؤسسه از 112 کشور گوناگون جهان در فهرست پایانی آمده است. در ویرایش پیشین این نظام رتبه‌بندی 27 مؤسسه از ایران در میان مؤسسه‌های برتر جهان جای گرفته بودند. رتبه‌بندی تأثیر آموزش عالی تایمز، میزان موفقیت دانشگاه‌های جهان را در برآوردن اهداف توسعه پایدار سازمان ملل اندازه‌گیری می‌کند.

استاد دانشگاه تربیت مدرس گفت: رتبه‌بندی تأثیر آموزش عالی تایمز تنها نظامی است که دانشگاه‌ها را بر پایه اهداف توسعه پایدار سازمان ملل ارزیابی می‌کند. این نظام از شاخص‌هایی که به دقت طراحی شده‌اند برای ارائه مقایسه‌های جامع و متوازن در چهار حوزه گسترده بهره‌برداری می‌کند: پژوهش، نظارت، انتقال دانش به جامعه، و آموزش. در این نظام رتبه‌بندی 17 هدف توسعه پایدار سازمان ملل اندازه‌گیری می‌شود. دانشگاه‌ها می‌توانند داده‌های مربوط به هر تعداد از اهداف توسعه پایدار را تا جایی که بتوانند ارائه کنند. هر هدف دارای یک سری معیار است که برای ارزیابی عملکرد دانشگاه در آن هدف استفاده می‌شود. هر دانشگاهی که داده‌های مربوط به هدف 17 و دست‌کم سه هدف دیگر را ارائه دهد، در رتبه‌بندی کلی گنجانده می‌شود.

وی تصریح کرد: امتیاز هر هدف به گونه‌ای محاسبه می‌شود که بالاترین امتیاز در هر هدف در محاسبات کلی 100 و کمترین امتیاز 0 باشد. این روش برای تنظیم تفاوت‌های جزئی در محدوده امتیازدهی در هر هدف و اطمینان از اینکه با دانشگاه‌ها به طور عادلانه رفتار می‌شود، کارآمد است. در جدول یک، رتبه‌های ملی و جهانی مؤسسه‌های ایرانی و در جدول دو، بهترین امتیازهای کسب‌شده آنها در اهداف گوناگون آمده‌اند.

جدول ‏1‑1. امتیاز کل و رتبۀ مؤسسه‌های ایرانی در نظام رتبه‌بندی جهانی تأثیر «مؤسسۀ آموزش عالی تایمز» در ویرایش 2023 میلادی

نام مؤسسه

امتیاز کل

رتبه ملی

رتبه جهانی

دانشگاه علوم پزشکی ایران

76.8–82.1

1

201–300

دانشگاه محقق اردبیلی

72.7–76.7

2

301–400

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

66.9–72.6

3

401–600

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

66.9–72.6

3

401–600

دانشگاه الزهرا (س)

59.7–66.7

5

601–800

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

59.7–66.7

5

601–800

دانشگاه کردستان

59.7–66.7

5

601–800

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

59.7–66.7

5

601–800

دانشگاه تهران

59.7–66.7

5

601–800

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

59.7–66.7

5

601–800

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

53.9–59.6

11

801–1000

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

53.9–59.6

11

801–1000

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

53.9–59.6

11

801–1000

دانشگاه ایلام

7.9–53.8

14

1001+

دانشگاه مراغه

7.9–53.8

14

1001+

دانشگاه پیام نور

7.9–53.8

14

1001+

دانشگاه رازی

7.9–53.8

14

1001+

دانشگاه شاهد

7.9–53.8

14

1001+

دانشگاه شهید باهنر کرمان

7.9–53.8

14

1001+

دانشگاه سیستان و بلوچستان

7.9–53.8

14

1001+

جدول ‏1‑2. بهترین امتیازهای کسب‌شده مؤسسه‌های ایرانی در هدف‌های گوناگون نظام رتبه‌بندی جهانی تأثیر «مؤسسۀ آموزش عالی تایمز» در ویرایش 2023 میلادی

نام مؤسسه

بهترین امتیازهای کسب‌شده

 

شماره هدف

امتیاز مؤسسه

شماره هدف

امتیاز مؤسسه

شماره هدف

امتیاز مؤسسه

شماره هدف

امتیاز مؤسسه

دانشگاه علوم پزشکی ایران

10

78.9

3

73.5–78.9

4

74.7

17

1.5–45.2

دانشگاه محقق اردبیلی

7

80.1

2

74.6

6

75.1

17

53.4–61.0

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

8

62.4–66.3

3

68.3–73.4

4

62.6–66.5

17

1.5–45.2

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

3

85.2

9

60.3–72.9

1

60.3–68.4

17

1.5–45.2

دانشگاه الزهرا (س)

8

66.4–71.5

5

43.7–51.5

13

48.0–56.4

17

45.3–53.3

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

5

51.6–56.0

3

54.7–63.8

10

57.6–65.1

17

1.5–45.2

دانشگاه کردستان

2

75

4

58.7–62.5

1

54.5–60.1

17

45.3–53.3

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

3

73.5–78.9

4

66.6–73.0

10

57.6–65.1

17

1.5–45.2

دانشگاه تهران

9

73.0–87.2

8

48.4–57.7

2

48.3–56.2

17

61.1–70.5

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

3

68.3–73.4

8

57.8–62.2

10

57.6–65.1

17

1.5–45.2

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

3

63.9–68.2

10

40.0–51.7

1

49.5–54.4

17

1.5–45.2

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

9

97.1

4

51.0–58.6

13

25.7–41.3

17

1.5–45.2

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

7

56.2–61.7

8

48.4–57.7

4

58.7–62.5

17

1.5–45.2

دانشگاه ایلام

5

34.4–43.6

4

35.8–43.5

2

15.3–38.3

17

1.5–45.2

دانشگاه مراغه

4

35.8–43.5

5

22.1–34.3

3

1.0–32.0

17

1.5–45.2

دانشگاه پیام نور

6

24.8–42.6

4

2.8–35.7

10

3.9–25.5

17

1.5–45.2

دانشگاه رازی

4

58.7–62.5

13

41.4–47.9

15

2.1–38.0

17

1.5–45.2

دانشگاه شاهد

1

23.3–38.1

3

1.0–32.0

5

22.1–34.3

17

1.5–45.2

دانشگاه شهید باهنر کرمان

2

56.3–67.3

11

52.5–60.0

4

43.6–50.9

17

1.5–45.2

دانشگاه سیستان و بلوچستان

9

33.9–50.8

8

35.7–48.3

6

24.8–42.6

17

1.5–45.2

                   

دکتر حسن زاده، استاد رشته علم اطلاعات و دانش شناسی افزود: بر پایه ویرایش 2023 میلادی نظام رتبه‌بندی تأثیر «مؤسسه آموزش عالی تایمز»، «Western Sydney University» پیشگام در جهان است و «University of Manchester»، «Queen’s University»، «Universiti Sains Malaysia»، «University of Tasmania»، «Arizona State University (Tempe)»، «University of Alberta»، «RMIT University»، «Aalborg University»، و «University of Victoria» در جایگاه دوم تا دهم (از نگاه امتیاز، نهم) هستند.

وی در پایان تاکید کرد: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) با ساخت و بروزرسانی ابزارهایی حرفه‌ای برای ارزیابی و سنجش علم، فناوری، و نوآوری کشور می‌کوشد تا در زمینه‌های در پیوند با مأموریت‌هایش به سیاست‌گذاران برای برنامه‌ریزی‌های درست و کارآمد یاری رساند. این گزارش نیز از انتشارات سامانة جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان (نما) است که به پایش و گزارشِ پیرامونِ 90 شاخص گوناگون از 55 نهاد جهانی در حوزه‌های علم، فناوری، و نوآوری می‌پردازد و در نشانی NEMA.IRANDOC.AC.IR در دسترس همگان است.