کد خبر: 46724
تاریخ انتشار: یکشنبه, 20 آذر 1401 - 08:42

داخلی

»

کارگاه

کارگاه‌های «مهارت افزایی پژوهشگری» برگزار می‌شود

منبع : لیزنا
کتابخانه مرکزی دانشگاه قم سلسله کارگاه‌های مهارت افزایی پژوهشگری(با رویکرد پایان نامه نویسی) را برگزار می کند.
کارگاه‌های «مهارت افزایی پژوهشگری» برگزار می‌شود

به گزارش لیزنا، کتابخانه مرکزی دانشگاه قم به مناسبت هفته پژوهش سلسله کارگاه‌های مهارت افزایی پژوهشگری(با رویکرد پایان نامه نویسی) را از 20  تا 28 آذر ماه ساعت 18 تا 20  برگزار می‌کند.

کارگاه ها به شرح زیر است:

 

ردیف

عنوان کارگاه

مدرس

زمان

1

انواع رویکردهای کلان ومبانی فلسفی روش شناسی تحقیق(کمی- کیفی- آمیخته)

دکتر ابراهیم جواهری زاده عضو هیأت علمی دانشگاه قم

20/09/1401

2

انتجاب موضوع و بیان مساله در پژوهش های علمی

دکتر امیر فوکردی عضو هیأت علمی  دانشگاه قم

21/09/1401

3

اهداف، سوالها و فرضیه ها و متغیرها در پژوهش های علمی

دکتر نوکاریزی استاد دانشگاه فردوسی مشهد

22/09/1401

4

مبانی نظری و مرورپیشینه­‌های  پژوهش

دکتر مهدی علیپور حافظی هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

23/09/1401

5

استناد و شیوه‌­های استناد دهی

دکتر امیر رضا اصنافی هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

24/09/1401

6

ابزارهای گردآوری داده های پژوهش 

   

دکتر بهروز رسولی عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری ایران(ایران داک)

25/09/1401

7

نمونه گیری و شیوه های آن

دکتر سمیه  آخشیک عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی

26/09/1401

8

روش های پژوهش

دکتر محمد حسن ملکی عضو هیأت علمی دانشگاه قم

27/09/1401

9

تجزیه و تحلیل داده های کمی

دکتر رودری عضو هیأت علمی دانشگاه قم

28/09/1401

تمامی کارگاه‌ها در این آدرس برگزار خواهد شد.