شنبه, 05 بهمن 1398 - 07:53
هشتمین جلسه کارگروه پياده‌سازی استاندارد آر‌دی‌ای برگزار می‌شود

هشتمین جلسه کارگروه پياده‌سازی استاندارد آر‌دی‌ای برگزار می‌شود

هشتمین جلسه کارگروه  RDA در سالن کنفرانس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه علامه طباطبائی برگزار می شود.