چهارشنبه, 20 شهریور 1398 - 09:18
همایش ملی کارکرد‌های اجتماعی کتابخانه‌های عمومی فراخوان داد

همایش ملی کارکرد‌های اجتماعی کتابخانه‌های عمومی فراخوان داد

اولین همایش ملی انجمن علمی ارتقای کتابخانه عمومی ایران با همکاری نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان برگزار می شود.
سه شنبه, 07 دی 1389 - 15:09
همایش «از آموزش کاربران تا سواد اطلاعاتی»

همایش «از آموزش کاربران تا سواد اطلاعاتی»

برگزار شد
پنج شنبه, 07 بهمن 1389 - 01:50
همایش ملی مبانی نظری و فلسفه کتابداری

همایش ملی مبانی نظری و فلسفه کتابداری

برگزار شد
یکشنبه, 05 دی 1389 - 12:00
کارگاه «End note»

کارگاه «End note»

برگزار شد
جمعه, 03 دی 1389 - 14:00
همایش کودکان و اینترنت

همایش کودکان و اینترنت

 برگزار شد
پنج شنبه, 02 دی 1389 - 16:35
کارگاه «پژوهش در محیط وب»

کارگاه «پژوهش در محیط وب»

 برگزار شد
پنج شنبه, 02 دی 1389 - 13:00
 کارگاه «تصمیم گیری در فرایند پژوهش»

کارگاه «تصمیم گیری در فرایند پژوهش»

  برگزار شد
چهارشنبه, 01 دی 1389 - 21:22
کارگاه «روش تحقیق»

کارگاه «روش تحقیق»

برگزار شد
سه شنبه, 30 آذر 1389 - 13:25
همایش سرویسهای فرا کتابخانه ای

همایش سرویسهای فرا کتابخانه ای

 برگزار شد
دوشنبه, 29 آذر 1389 - 00:30
قابلیت های گوگل و وب 2 برای کتابداران

قابلیت های گوگل و وب 2 برای کتابداران

 برگزار شد