شنبه, 31 فروردين 1398 - 14:13
برگزاری دو کارگاه آموزشی برای افزایش سواد اطلاعاتی اعضا در کتابخانه ملی

برگزاری دو کارگاه آموزشی برای افزایش سواد اطلاعاتی اعضا در کتابخانه ملی

اداره کل اطلاع رسانی کتابخانه ملی به منظور افزایش سواد اطلاعاتی اعضا سلسله کارگاه های آموزشی با عنوان «آموزش سواد کتابخانه ای» را برگزار می کند.
سه شنبه, 13 مهر 1389 - 08:50
کارگاه «فنون و شیوه های نگارش مقاله علمی»

کارگاه «فنون و شیوه های نگارش مقاله علمی»

برگزار شد
دوشنبه, 29 شهریور 1389 - 21:40
همایش کاربرد فن آوری RFID در کتابخانه

همایش کاربرد فن آوری RFID در کتابخانه

برگزار شد  
پنج شنبه, 11 شهریور 1389 - 13:04
کارگاه آشنایی با نشر الکترونیکی

کارگاه آشنایی با نشر الکترونیکی

برگزار شد
شنبه, 02 مرداد 1389 - 18:25
کارگاه آموزشی برنامه نویسی سی (مقدماتی)

کارگاه آموزشی برنامه نویسی سی (مقدماتی)

برگزار شد
فرهنگ و ادب