News Code: 25862
Publication Date: Friday, 11 November 2016 - 19:40
Email
Print

main

»

مطالب کتابداری

»

همایش

بیانیه نهمین همایش ملی ادکا قرائت شد

Source : لیزنا
نهمین همایش ملی ادکا با عنوان «ساختارهای نوین شغلی علم اطلاعات و دانش شناسی: گذشته، حال و آینده» روز پنجشنبه 20 آبان ماه در دانشگاه علامه طباطایی برگزار شد.
بیانیه نهمین همایش ملی ادکا قرائت شد

به گزارش لیزنا، دکتر میترا صمیعی، دبیر علمی نهمین همایش ملی ادکا در همایش «ساختارهای نوین شغلی علم اطلاعات و دانش شناسی: گذشته، حال و آینده»  بیاینه ای را ارائه کرد که متن کامل این بیاینه به شرح زیر است:

"به نام خداوند مهربان

با استعانت از پروردگار متعال و در راستای بازطراحی ساختارهای شغلی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی و مساعدت گروه علم اطاعات و دانش شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، نهمین همایش ملی ادکا با عنوان "ساختارهای نوین شغلی علم اطلاعات و دانش شناسی: گذشته، حال و آینده"، در تاریخ 20 آبان ماه 1395 در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد. در طول همایش، سخنرانان با تأکید بر اهمیت جایگاه شغلی و بازطراحی ساختارهای نوین شغلی، سیر تطور و تحول ساختارهای شغلی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی را از گذشته تا به آینده مورد بررسی و تحلیل قرار دادند. ضمن تقدیر از تمام دست اندر کاران بخش های مختلف این رویداد علمی، بیانیه پایانی همایش به شرح ذیل اعلام می گردد:

1. بهسازی کیفیت آموزش با استاندادهای جهانی در آموزش از جمله استاندارد 10015 که تأکید به ارتقای شایستگی های کلیدی و فرهنگ دانایی دارد؛

2. بازطراحی و ایجاد ردیف های شغلی جدید مرتبط با آموزش های مصوب وزارات علوم، تحقیقات و فن آوری در ساختارهای سازمانی و کتابخانه ها؛

3. تلاش در تولید محتوای برنامه های درسی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی با نیازهای جامعه، به منظور آشنا کردن دانشجویان با فرصت های شغلی در بخش های دولتی و خصوصی؛

4. تأکید بر ترویج آموزش مبتنی بر شایستگی به منظور آموزش های حرفه ای و پرورش توانایی های پایه و مهارت های عمومی هم چون حل مسئله، ارتباطات، تعامل اجتماعی، مدیریت و رهبری در سازمان ها و دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی؛

5. تأثیر مثبت گسترش فناوری های نوین اطلاعاتی بر بازار کار علم اطلاعات و دانش شناسی و ایجاد فرصت های نوین کاری برای متخصصان رشته؛

6. کسب مهارت های نوین و تخصصی توسط دانش آموختگان رشته علم اطلاعات و دانش شناسی برای ورود به محیط کسب و کار؛

7. آشنایی متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی با هوشمندی رقابتی و ایجاد فرصت در امور رقابتی و بازاریابی و نیز برقراری ارتباط با گروه های مشتریان و درک نیاز ها و اهدافشان، برای رفع نیاز های اطلاعاتی به موقع و مناسب مشتریان؛

8. پرورش خلاقیت، ابتکار و نو آوری دانشجویان در نظام آموزشی دانشگاه ها و تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز بازار کار و تشویق آنها به اشتغال و شکوفایی اقتصاد نوین؛

9. ترویج استفاده از شبکه های اجتماعی علمی و حرفه ای برای شناسایی و کنترل هویت حرفه ای در جامعه؛

10. افزایش بسترهای لازم برای حضور جدی تر متخصصان علم اطلاعات در حوزه های نوآفرینی، کارآفرینی، اشتغال زایی و فرصت های شغلی؛

11. ایجاد بانک اطلاعاتی از دانش آموختگان علم اطلاعات و دانش شناسی همراه با تخصص های حرفه ای آن ها به صورت روزآمد برای معرفی به صنایع مرتبط با اطلاعات.

 با تشکر و آرزوی توفیق برای تمامی متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی"

 

Please in order to facilitate your connection with Lisna pay attention to the following points while sending messages:
1- Avoid any insult to people, ethnics and races; avoid making fun and accusing others.
2- Since the messages will be published by your name, it is suggested to send them using your real name and your authentic E-mail address to help Lisna form a better discussion.
3- Please avoid using the name of persons (natural and legal), organizations, public and private institutions.
4- Pleas avoid sending repeated messages which were previously sent by other users.
5- Please avoid sending messages in other languages than English.
name:
Email:
* Comment: