News Code: 24676
Publication Date: Sunday, 03 July 2016 - 11:04

main

»

مطالب کتابداری

»

کتابخانه و کتابداری

۳۵ دانشگاه و موسسه تحقیقاتی کشور در جمع موثرین ترین های بین المللی

Source : لیزنا
معاون پژوهش و فناوری پایگاه استنادی علوم جهان اسلام اعلام کرد: ۳۵ دانشگاه و موسسه تحقیقاتی کشور به جمع دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی یک درصد برتر دنیا راه یافتند.
 ۳۵ دانشگاه و موسسه تحقیقاتی کشور در جمع موثرین ترین های بین المللی

 

به گزارش لیزنا، علی گزنی، معاون پژوهش و فناوری پایگاه استنادی علوم جهان اسلام اعلام کرد: بررسی پایگاه شاخص های اساسی علم (ESI) موسسه تامسون رویترز (آی.اس.آی) نشان می دهد که ۳۵ دانشگاه و موسسه تحقیقاتی کشور به جمع دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی یک درصد برتر دنیا راه یافتند. از لحاظ کمیت تولید علم و در جمع ۷۰ دانشگاه برتر دنیا، دانشگاه علوم پزشکی تهران در حوزه داروشناسی و سم شناسی در جایگاه ۲۶ دنیا، در حوزه مهندسی دانشگاه های شریف، امیرکبیر، تهران و علم و صنعت ایران به ترتیب رتبه های ۵۰، ۵۲، ۵۶ و ۶۹ دنیا و در حوزه علوم کشاورزی نیز دانشگاه تهران در جایگاه ۶۴ دنیا قرار گرفتند.

 

افزایش تعداد دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی کشور در جمع موثرترین ها

دکتر گزنی گفت: در خرداد ماه ۱۳۹۴ موثرترین دانشگاه های جهان مورد بررسی قرار گرفتند، معلوم شد که ۳۰ دانشگاه از ایران در جمع موثرترین دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی جهان قرار گرفته بودند. در آبان ماه ۱۳۹۴ تعداد دانشگاه های کشور به ۳۳ مورد افزایش یافت. هم اکنون تعداد دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی کشور در جمع موثرترین ها به ۳۵ مورد افزایش یافته است.

مفهوم موثرترین دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی

وی افزود: هر چند پایگاه استنادی آی.اس.آی مدعی است که از طریق نمایه سازی برجسته ترین نشریات، مهمترین بخش علم دنیا را دسترس پذیر نموده است، اما این موسسه در پایگاه شاخص های اساسی علم به معرفی موسسات یک درصد برتر دنیا می پردازد. این موسسات شامل دانشگاه ها، موسسات تحقیقاتی یا نهادهایی می شوند که در حوزه تولید علم فعال هستند. آي.اس.آی به محاسبه تعداد استنادهای دریافتی هر یک از این موسسات می پردازد. کلیه موسسات برحسب تعداد استنادهای دریافتی به صورت نزولی مرتب سازی شده و در نهایت تنها یک درصد از آن ها انتخاب می شوند. آی.اس.آی حضور هر موسسه در حوزه های موضوعی ۲۲ گانه مورد سنجش قرار می دهد، از همین رو یک موسسه می تواند بسته به فعالیتهای موثرش در یک تا چند حوزه موضوعی راه یابد.

 اهمیت رتبه بندی

گزنی بیان کرد: افزایش تعداد دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی جمهوری اسلامی ایران در جمع موثرترین ها بیانگر آن است که آنها در جهت افزایش مرجعیت علمی حرکت می کنند. هر چند استنادها به عنوان یک پدیده آفاتهای خاص خود را دارند، اما در طول چند دهه گذشته دنیای علم استناد را به عنوان مهمترین شاخص سنجش میزان مرجعیت علمی مورد تاکید قرار داده است. استنادها به مفهوم میزان استفاده از علم تولید شده هستند. حضور یک موسسه در جمع موثرترین ها در یک حوزه موضوعی نشان از کیفیت و اثرگذاری تحقیقات آن موسسه دارد. صد دانشگاه برتر دنیا حدود یک پنجم کمیت علم دنیا را تولید می کنند، اما همزمان آن ها بیش از یک سوم از استنادها دنیا را دریافت می کنند. دانشگاه های برتر بیش از هر چیزی تلاش دارند به تولید علم برتر بپردازند، علمی که مرجعیت علمی را به دنبال دارد.

 

دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی کشور در جمع یک درصد برترین ها

وی گفت: ۱۴ دانشگاه جامع، ۱۰ دانشگاه و موسسه تحقیقاتی علوم پزشکی، ۸ دانشگاه صنعتی، ۲ دانشگاه غیر متمرکز و یک پژوهشگاه از جمهوری اسلامی ایران در جمع موثرترین دانشگاه ها و موسسات تحقیقات جهان قرار گرفتند. دانشگاه علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، شیراز، اصفهان، کرمان، تبریز، مشهد، ایران، بقیه الله و موسسه پاستور ایران در جمع موثرترین ها قرار گرفتند.

 

از بین دانشگاه های جامع دانشگاه تهران، تربیت مدرس، شیراز، تبریز، مشهد، بوعلی سینا، رازی، کاشان، گیلان، یاسوج، یزد، الزهرا، سمنان و ارومیه در جمع یک درصد برتر دنیا قرار گرفتند.

از میان دانشگاه های صنعتی دانشگاه شریف، اصفهان، امیرکبیر، علم و صنعت، خواجه نصیرالدین طوسی، نوشیروانی بابل، شاهرود و شیراز در جمع برترین های بین المللی قرار گرفتند.

دانشگاه آزاد اسلامی و پیام نور نیز از میان دانشگاه های غیرمتمرکز در میان دانشگاه های برتر قرار گرفته اند.

پژوهشگاه دانش های بنیادی از مجموع پژوهشگاه های کشور در جمع یک درصد پراستنادترین ها قرار گرفت.

 

رتبه بین المللی دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی در حوزه های مختلف موضوعی در ESI

     

رتبه بین المللی

میزان

نوع

دانشگاه/موسسه

حوزه موضوعی

کمیت تولید علم

استنادهای دریافتی

تولید علم

استنادهای دریافتی

علوم پزشکی

علوم پزشکی تهران

ایمنی شناسی

187

482

759

5828

علوم پزشکی تهران

پزشکی بالینی

168

448

7144

45392

علوم پزشکی شهید بهشتی

406

886

3259

17269

علوم پزشکی اصفهان

585

1240

2057

10028

علوم پزشکی شیراز

587

1331

2045

8994

علوم پزشکی مشهد

789

1700

1400

6028

علوم پزشکی تبریز

839

1905

1303

4925

علوم پزشکی ایران

844

1896

1290

4965

علوم پزشکی کرمان

1388

2700

582

2777

علوم پزشکی بقیه الله

1481

3171

520

2217

موسسه تحقیقاتی پاستور ایران

1909

3062

317

2326

علوم پزشکی تهران

داروشناسی و سم شناسی

29

167

1756

11839

علوم پزشکی شهید بهشتی

133

528

902

4326

علوم پزشکی مشهد

245

563

644

3946

علوم پزشکی تبریز

308

552

549

4079

علوم پزشکی شهید بهشتی

شیمی

474

670

1457

12409

علوم پزشکی تهران

700

700

990

11665

علوم پزشکی تهران

علم اعصاب و رفتار

343

645

812

6002

علوم پزشکی تهران

علوم اجتماعی، کلیات

287

451

1094

4490

علوم پزشکی شهید بهشتی

727

1033

341

1377

علوم پزشکی اصفهان

1036

971

166

1545

علوم پزشکی شهید بهشتی

کشاورزی (علوم تغذیه و صنایع غذایی)

390

537

337

2291

علوم پزشکی شهید بهشتی

مهندسی

594

861

693

2855

علوم پزشکی کرمان

706

986

563

2393

پژوهشگاه

پژوهشگاه دانش های بنیادی

فیزیک

640

696

830

12388

جامع

دانشگاه تربیت مدرس

پزشکی بالینی

1103

1823

877

5299

دانشگاه تهران

داروشناسی و سم شناسی

480

710

380

3032

دانشگاه تهران

زمین شناسی

240

554

988

4956

دانشگاه تهران

زیست شناسی و زیست شیمی

439

737

811

6763

دانشگاه تهران

شیمی

175

345

2891

26595

دانشگاه تربیت مدرس

249

377

2311

24314

دانشگاه شیراز

441

545

1548

16134

دانشگاه فردوسی مشهد

568

922

1261

7958

دانشگاه بو علی سینا

577

680

1232

12164

دانشگاه رازی

639

687

1112

12001

دانشگاه تبریز

652

779

1089

10256

دانشگاه کاشان

717

986

959

7222

دانشگاه الزهرا

911

1018

650

6617

دانشگاه یاسوج

932

1014

628

6655

دانشگاه تهران

علم رایانه

193

280

659

3196

دانشگاه تهران

علم مواد

114

225

1852

14312

دانشگاه تربیت مدرس

319

497

841

5846

دانشگاه شیراز

509

636

500

4403

دانشگاه کاشان

554

628

444

4456

دانشگاه تهران

علوم اجتماعی، کلیات

638

771

403

2136

دانشگاه تهران

کشاورزی

64

137

1400

8141

دانشگاه تربیت مدرس

237

319

577

3835

دانشگاه شیراز

241

465

568

2655

دانشگاه فردوسی مشهد

271

398

509

3044

دانشگاه تبریز

349

559

377

2180

دانشگاه تهران

علوم گیاهی و دامی

142

482

1758

6716

دانشگاه شیراز

380

980

793

2458

دانشگاه فردوسی مشهد

441

1048

693

2178

دانشگاه تربیت مدرس

442

820

692

3212

دانشگاه تهران

محیط و بوم شناسی

235

557

792

5090

دانشگاه تهران

مهندسی

56

103

3908

20781

دانشگاه تربیت مدرس

233

252

1732

11689

دانشگاه شیراز

303

414

1404

7387

دانشگاه فردوسی مشهد

341

504

1231

5762

دانشگاه تبریز

346

351

1208

8581

دانشگاه سمنان

704

776

564

3329

دانشگاه ارومیه

783

981

499

2416

دانشگاه گیلان

815

1043

468

2184

دانشگاه رازی

834

933

453

2576

دانشگاه یزد

916

1140

397

1932

دانشگاه بو علی سینا

926

797

393

3235

دانشگاه کاشان

973

1028

365

2255

دانشگاه یاسوج

1205

1108

151

2022

صنعتی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ریاضیات

221

141

576

4659

دانشگاه صنعتی اصفهان

شیمی

188

386

2765

23647

دانشگاه صنعتی شریف

368

460

1799

20291

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

387

695

1712

11840

دانشگاه علم و صنعت ایران

757

777

898

10300

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

894

1099

669

5797

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

علم رایانه

147

199

826

4155

دانشگاه صنعتی شریف

170

361

731

2618

دانشگاه علم و صنعت ایران

237

374

550

2511

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

علم مواد

116

253

1839

12787

دانشگاه صنعتی اصفهان

122

229

1737

14052

دانشگاه صنعتی شریف

143

223

1537

14379

دانشگاه علم و صنعت ایران

189

348

1271

8707

دانشگاه صنعتی اصفهان

کشاورزی

246

439

552

2811

دانشگاه صنعتی شریف

فیزیک

468

527

1529

19700

دانشگاه صنعتی اصفهان

528

609

1281

15184

دانشگاه صنعتی شریف

مهندسی

50

111

4066

19921

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

52

102

4040

20973

دانشگاه علم و صنعت ایران

69

126

3589

18885

دانشگاه صنعتی اصفهان

205

297

1871

9806

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

269

430

1530

7070

دانشگاه نوشیروانی بابل

726

668

548

4036

دانشگاه صنعتی شیراز

872

818

417

3078

دانشگاه صنعتی شاهرود

925

1142

393

1921

غیرمتمرکز

دانشگاه آزاد اسلامی

پزشکی بالینی

737

1910

1510

4907

دانشگاه آزاد اسلامی

داروشناسی و سم شناسی

147

605

856

3615

دانشگاه آزاد اسلامی

ریاضیات

79

130

1323

4907

دانشگاه آزاد اسلامی

شیمی

23

177

7823

45965

دانشگاه پیام نور

507

933

1385

7852

دانشگاه آزاد اسلامی

علم رایانه

109

222

1015

3894

دانشگاه آزاد اسلامی

علم مواد

52

199

2807

15520

دانشگاه آزاد اسلامی

کشاورزی

60

273

1514

4507

دانشگاه آزاد اسلامی

علوم گیاهی و دامی

133

721

1900

3954

دانشگاه آزاد اسلامی

فیزیک

250

522

2775

19888

دانشگاه آزاد اسلامی

محیط و بوم شناسی

252

752

742

3213

دانشگاه آزاد اسلامی

مهندسی

21

78

5914

24403

 

 

Please in order to facilitate your connection with Lisna pay attention to the following points while sending messages:
1- Avoid any insult to people, ethnics and races; avoid making fun and accusing others.
2- Since the messages will be published by your name, it is suggested to send them using your real name and your authentic E-mail address to help Lisna form a better discussion.
3- Please avoid using the name of persons (natural and legal), organizations, public and private institutions.
4- Pleas avoid sending repeated messages which were previously sent by other users.
5- Please avoid sending messages in other languages than English.
name:
Email:
* Comment:
Latest News