News Code: 37845
Publication Date: Saturday, 15 December 2018 - 09:37

main

»

مطالب کتابداری

»

کتابخانه و کتابداری

به مناسبت هفته پژوهش

نشست «باز تعریف نقش کتابخانه ها در جامعه معاصر» برگزار شد

Source : روابط عمومی انجمن کتابداری - شاخه فارس
نهمین نشست متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی به مناسبت هفته پژوهش با عنوان «باز تعریف نقش کتابخانه ها در جامعه معاصر» با همکاری مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس، اداره کل کتابخانه های عمومی استان فارس و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس روز پنجشنبه 22 آذرماه برگزار شد.
نشست «باز تعریف نقش کتابخانه ها در جامعه معاصر» برگزار شد

 به گزارش لیزنا، نهمین نشست متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی به مناسبت هفته پژوهش با عنوان «باز تعریف نقش کتابخانه ها در جامعه معاصر» با همکاری مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس، اداره کل کتابخانه های عمومی استان فارس و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس روز پنجشنبه 22 آذرماه از ساعت 9 تا 11 با حضور  دکتر روح الله منوچهری مدیر اداره کل کتابخانه های عمومی فارس برگزار شد.

این نشست با تقدیر از پژوهشگران حوزه علم اطلاعات در سه سطح شاغلین تحقیقاتی (کتابداران)، دانشجویان و دانش آموختگان استان های فارس، بوشهر، کهگیلویه و بویر احمد و هرمزگان همراه بود.

 در این برنامه محمد رضا قانع؛ رئیس هیأت مدیره انجمن شاخه فارس ضمن خوش آمدگویی و تبریک هفته پژوهش به شرکت کنندگان در جلسه بیان کرد: انجمن  شاخه فارس در دوره پنجم سعی دارد با برنامه ریزی های کیفی تر به فعالیت های خود در جهت حمایت از رشته و کتابداران در حد امکانات کمک نماید.

وی افزود: کمیته علمی که به این منظور تشکیل شده بود بر مبنای جدول سه آئین نامه ارتقای اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی مانند سنوات قبل در خصوص انتخاب پژوهشگران برگزیده تصمیم گیری نموده است.

سپس شیوا رضایی؛ مسئول کمیته پژوهش انجمن شاخه فارس به فعالیت های این کمیته در دوره های گذشته و سال جاری اشاره کرد و محورهای فعالیت این کمیته را در راستای اهداف انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران  برشمرد که عبارت بودند از:  تقویت مهار‌ت‌های پژوهشی اعضاء و به طور کلی جامعه کتابداری و اطلاع رسانی منطقه از طریق برگزاری نشست‌های تخصصی، ارائه سازوکارهای مورد نیاز در راستای ساماندهی و تسهیل فعالیت‌های پژوهشی از طریق برگزاری جلسات  مختلف در سطح چهار استان، شناسایی نهادها و سازمان‌ها برای دریافت پشتیبانی‌های مالی از پژوهش‌ها و معرفی این نهادها به پژوهشگران، دانشجویان و مجریان طرح‌های پژوهشی، درج فهرست "سازمان ها و موسسات تحقیقاتی در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی" در وب سایت انجمن، همکاری با دیگر کمیته‌های انجمن کتابداری و اطلاع رسانی شاخه فارس در تدوین آئین‌نامه‌ها و منابع پژوهشی مورد نیاز و ارائه ساز و کارهای مناسب برای تعامل هر چه بهتر پژوهشگران و متخصصان رشته در چهار استان.

نشست هفته پژوهش با سخنرانی حسن مقدس زاده؛ دبیر انجمن شاخه فارس با عنوان باز تعریف نقش کتابخانه ها در جامعه معاصر ادامه یافت.

وی در ابتدای سخنان خود گفت: در مراکز اطلا ع رسانی فعالیت های تکراری و روزمره کتابداری نسبت به گذشته کاهش یافته و مسائلی مانند سازماندهی و مدیریت مجموعه های الکترونیکی، مدیریت اپک، وب معنایی، امنیت و مدیریت منابع تحت وب کتابخانه، جستجو در نظام های پیوسته، حفاظت و نگهداری منابع الکترونیکی، پیاده سازی کتابخانة تحت وب و حقوق مؤلف در محیط دیجیتالی رایج گریده است.

مقدس زاده بیان کرد:  اگر علم اطلاعات و دانش شناسی به دنبال تحکیم جایگاه خویش و افزایش اقبال عمومی است، باید ضمن بازبینی اهداف، کارکردها و برنامه ریزی عالمانه، آمادة پذیرش تغییرات و دگرگونی ها و همگام شدن با تحولات پیرامون باشد و با تمام توان با رقیبان قدرتمندی چون: علوم رایانه، فناوری اطلاعات به رقابت بپردازد.  امروزه فرد دانش آموختة علم اطلاعات و دانش شناسی که به اندازة کافی فناوری اطلاعات نداند، نخواهد توانست منزلت چندانی کسب و در یک کتابخانة امروزی کار کند، چرا که توانایی های او منطبق با بازار کار نیست.

وی نگاه به تغییرات اقتصادی، تغییرات اجتماعی و فرهنگی و تغییر در زیرساخت های اطلاعاتی را با اهمیت دانست و در این رابطه به نظر دیوید ریت اشاره کرد و گفت: در نظام اجتماعی جامعه مدرن، کتابخانه به عنوان یک عامل فرهنگی یکپارچه (به معنای وسیع تر) عمل می کند که نقش های متمایزی را ایفا می نماید تا به نیازهای اجتماعی پاسخ دهد.

او در پایان بر مهاجرت به دنیای دیجیتال و بومی سازی آن در راستای نقش کتابخانه ها تأکید کرد.

سپس پنل تخصصی باز تعریف نقش کتابخانه ها در جامعه معاصر با حضور پگاه تاجر؛ عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد و دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز، حسن مقدس زاده و محمدرضا قانع برگزار شد که در این پنل مسائلی مانند فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی، ارتباطات به عنوان یک رفتار اجتماعی، نقش اجتماعی کتابخانه ها، نیاز به باز تعریف نقش انواع کتابخانه ها، مسئله کتابخانه های هیبرید و حفاظت و نگهداری منابع علمی و میراث فرهنگی به بحث گذاشته شد و شرکت کنندگان دیدگاه های خود را در زمینه های مورد اشاره به اشتراک گذاشتند.

در پایان از 9 پژوهشگر برگزیده در سه سطح دانشجویی، شاغلین تحقیقاتی و دانش آموختگان تقدیر شد.  

Please in order to facilitate your connection with Lisna pay attention to the following points while sending messages:
1- Avoid any insult to people, ethnics and races; avoid making fun and accusing others.
2- Since the messages will be published by your name, it is suggested to send them using your real name and your authentic E-mail address to help Lisna form a better discussion.
3- Please avoid using the name of persons (natural and legal), organizations, public and private institutions.
4- Pleas avoid sending repeated messages which were previously sent by other users.
5- Please avoid sending messages in other languages than English.
name:
Email:
* Comment:
Latest News