کد خبر: 41036
تاریخ انتشار: یکشنبه, 22 دی 1398 - 11:42

داخلی

»

باشگاه اطلاعات سبز

۲۲ مؤسسۀ ایرانی در میان سبزترین مؤسسه‌های جهان

منبع : ایرانداک
۲۲ مؤسسۀ ایرانی در میان سبزترین مؤسسه‌های جهان جای گرفتند.
۲۲ مؤسسۀ ایرانی در میان سبزترین مؤسسه‌های جهان

به گزارش لیزنا، بر پایۀ ویرایش ۲۰۱۹ رتبه‌بندی جهانی دانشگاهی «گرین‌متریک» دربارۀ توسعۀ پایدار، ۲۲ مؤسسۀ ایرانی در سیاهۀ سبزترین‌های جهان جای گرفته‌اند. دانشگاه زنجان در این سیاهه در جایگاه نخست ملی و جایگاه ۴۸ جهانی جای دارد.

در ویرایش ۲۰۱۹ نظام رتبه‌بندی «گرین‌متریک» ۷۸۰ مؤسسه از سراسر جهان ارزیابی شده‌اند. «گرین‌متریک» با هدف ارائۀ چشم‌اندازی فراگیر از وضعیت و سیاست‌های زیست‌محیطی و توسعۀ پایدار مؤسسه‌های آموزش عالی جهان راه‌اندازی شده است. «گرین‌متریک» در گونۀ خود یگانه و ابزاری برای آگاه‌سازی مدیران و سیاست‌گذاران دانشگاهی به مسائل زیست‌محیطی و مصرف انرژی است. محیط و زیرساخت، انرژی و تغییر اقلیم، مدیریت پسماند، آب، حمل‌ونقل، و آموزش و پژوهش سنجه‌هایی هستند که در این نظام رتبه‌بندی برای مقایسۀ مؤسسه‌ها به‌کار می‌روند. منبع داده‌های «گرین‌متریک» برای ارزیابی مؤسسه‌ها، پرسشنامه‌ای است که برای آن‌ها می‌فرستند. در جدول یک، امتیاز کل و رتبۀ جهانی مؤسسه‌های ایرانیِ برتر و در جدول دو، امتیاز مؤسسه‌ها در سنجه‌های گوناگون آمده است.

 

جدول ۱. امتیاز کل و رتبۀ مؤسسه‌های ایرانی در نظام رتبه‌بندی «گرین‌متریک»

نام مؤسسه

امتیاز کل

رتبه ملی

رتبه جهانی

دانشگاه زنجان

۷۶۲۵

۱

۴۸

دانشگاه کاشان

۶۶۵۰

۲

۱۲۳

دانشگاه گیلان

۶۱۰۰

۳

۱۹۸

دانشگاه اصفهان

۶۰۷۵

۴

۲۰۷

دانشگاه الزهرا (س)

۵۱۵۰

۵

۳۵۸

دانشگاه فردوسی مشهد

۵۰۰۰

۶

۳۸۹

دانشگاه صنعتی شاهرود

۴۹۲۵

۷

۴۰۰

دانشگاه رازی کرمانشاه

۴۸۵۰

۸

۴۱۵

دانشگاه محقق اردبیلی

۴۷۷۵

۹

۴۲۷

دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات

۴۷۲۵

۱۰

۴۳۴

دانشگاه تهران

۴۷۰۰

۱۱

۴۳۹

دانشگاه اراک

۴۶۲۵

۱۲

۴۵۳

دانشگاه بوعلی سینا همدان

۴۴۵۰

۱۳

۴۸۹

دانشگاه شیراز

۴۳۲۵

۱۴

۵۱۷

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان اصفهان

۴۲۵۰

۱۵

۵۳۰

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۴۲۲۵

۱۶

۵۳۵

دانشگاه صنعتی شریف

۳۹۷۵

۱۷

۵۸۷

دانشگاه یزد

۳۸۲۵

۱۸

۶۱۳

دانشگاه تبریز

۳۷۷۵

۱۹

۶۱۶

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

۲۹۷۵

۲۰

۶۸۰

دانشگاه فنی و حرفه ای

۲۱۲۵

۲۱

۷۴۴

دانشگاه علمی کاربردی

۱۰۲۵

۲۲

۷۷۵

 

 

جدول ۲. امتیاز مؤسسه‌های ایرانی در سنجه‌های گوناگون نظام رتبه‌بندی «گرین‌متریک»

نام مؤسسه

محیط و زیرساخت

انرژی و تغییرات اقلیمی

مدیریت پسماند

آب

حمل و نقل

آموزش و پژوهش

دانشگاه زنجان

۱۲۲۵

۱۱۲۵

۱۵۰۰

۱۰۰۰

۱۱۵۰

۱۶۲۵

دانشگاه کاشان

۱۰۵۰

۱۵۰۰

۱۱۲۵

۷۰۰

۱۲۵۰

۱۰۲۵

دانشگاه گیلان

۱۱۲۵

۱۱۰۰

۷۵۰

۵۰۰

۱۱۲۵

۱۵۰۰

دانشگاه اصفهان

۱۲۲۵

۸۲۵

۹۷۵

۷۰۰

۱۳۰۰

۱۰۵۰

دانشگاه الزهرا (س)

۵۵۰

۹۷۵

۱۰۵۰

۲۵۰

۱۲۰۰

۱۱۲۵

دانشگاه فردوسی مشهد

۱۰۷۵

۷۷۵

۶۰۰

۳۰۰

۱۱۲۵

۱۱۲۵

دانشگاه صنعتی شاهرود

۸۲۵

۹۵۰

۶۰۰

۶۵۰

۱۰۰۰

۹۰۰

دانشگاه رازی کرمانشاه

۹۷۵

۹۲۵

۶۷۵

۶۰۰

۷۷۵

۹۰۰

دانشگاه محقق اردبیلی

۷۰۰

۷۵۰

۸۲۵

۴۵۰

۹۲۵

۱۱۲۵

دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات

۱۲۰۰

۹۰۰

۹۰۰

۲۰۰

۷۲۵

۸۰۰

دانشگاه تهران

۳۰۰

۹۲۵

۶۷۵

۴۵۰

۱۲۵۰

۱۱۰۰

دانشگاه اراک

۷۷۵

۹۲۵

۴۵۰

۵۰۰

۱۱۵۰

۸۲۵

دانشگاه بوعلی سینا همدان

۹۰۰

۷۲۵

۶۷۵

۳۵۰

۱۰۰۰

۸۰۰

دانشگاه شیراز

۸۵۰

۷۷۵

۶۰۰

۴۵۰

۷۵۰

۹۰۰

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان اصفهان

۶۲۵

۱۰۵۰

۴۵۰

۴۵۰

۹۲۵

۷۵۰

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۴۵۰

۸۷۵

۹۰۰

۳۷۵

۸۵۰

۷۷۵

دانشگاه صنعتی شریف

۳۲۵

۶۲۵

۴۵۰

۲۵۰