کد خبر: 44524
تاریخ انتشار: شنبه, 01 آبان 1400 - 07:08

داخلی

»

کتاب

«نیم من بوق» تجدید چاپ شد

منبع : انتشارات کتاب نیستان
کتاب نیم من بوق نوشته سید علی شجاعی از سوی انتشارات کتاب نیستان  به چاپ دوم رسید.
«نیم من بوق» تجدید چاپ شد

به گزارش لیزنا، کتاب نیم من بوق نوشته سید علی شجاعی و تصویرگری علیرضا گلدوزیان در 32 صفحه رحلی از سوی انتشارات کتاب نیستان  به چاپ دوم رسید.

در زمان‌های بسیار دور، هنگامی که پادشاه مشغول جمع‌آوری مالیات از سرزمین‌های تحت حکمرانی اش بود؛ فرستاده یکی از شهرها از پادشاه تقاضایی میکند. فرستاده چند سوال مطرح می کند که وزیران پادشاه پاسخ دهند و میگوید اگر توانستید پاسخ دهید که شما داناترید و مالیات حق شما ولی اگر نتوانستید یعنی ما داناتریم و مالیات نمی دهیم. پادشاه قبول میکند و چهل روز فرصت میگیرد برای این که وزیران جواب سئوال‌ها را پیدا کنند. چهل روز میگذرد و وزیران جواب‌ها را پیدا نمیکنند و برای فرار از غضب پادشاه از کاخ میگریزند. در روستایی دور با آدمی عجیب مواجه میشوند به نام نیم من بوق. پیرمرد در توضیح اسمش می گوید: اسم من منصور بن موسی بود، اما به دلیل تواضع، من را کردم نیم‌من، صور را هم بوق، مو را هم پشم و سی را هم پانزده. این چنین اسم من شد نیم من بوق بن پشم پانزده. وزیران فکر میکنند با دانشمندی مواجه‌اند و او را برای پاسخگویی به سئوالات فرستاده به کاخ میبرند... داستان اینگونه شروع میشود: حق دارید تعجب کنید! اصلا میتوانید شاخ در بیاورید! هر کسی هم جای شما بود میپرسید: وقتی قصه شروع نشده و قبل از «یکی بود یکی نبود»، این آدم‌های عاقل و بالغ، با آن لباس‌های عجیب و غریب‌شان وسط این دشت چه کار میکنند؟ سوال منطقی و درستی است... البته این‌طور هم نیست که من بخواهم چیزی را از شما پنهان کنم و موضوعی را نگفته بگذارم؛ بنابراین: یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ‌کس نبود، نه! ببخشید! بود... همین آدم‌هایی که میبینید، با پادشاهی که هنوز ندیده‌اید و کشوری و کشورهایی و آدم‌هایی و ... خیال‌تان راحت که تا آخر قصه با همه‌شان افتخار آشنایی پیدا خواهید کرد... این آدم‌های سرگردان، وزیران پادشاهی قدرت‌مند هستند، پادشاهی خوب و مثل همه قصه‌ها کمی نادان و کودن، از همان‌هایی که همه کارهایشان را باید وزیران‌شان به سرانجام برسانند. و این وزیرانی که پیش از این دیدید – میان دشت و صحرا – دقیقا از همان وزیران پادشاه‌های توصیف شده میباشند.