کد خبر: 48490
تاریخ انتشار: یکشنبه, 27 اسفند 1402 - 11:09

داخلی

»

کتاب

«ایران و ریشه‌هایش‌» راهی بازار کتاب شد

منبع : لیزنا
 کتاب «ایران و ریشه‌هایش‌» نوشته محمدعلی نویدی منتشر شد.
«ایران و ریشه‌هایش‌» راهی بازار کتاب شد

به گزارش لیزنا، این کتاب در ۲۷۰ صفحه با شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۱۵۰ هزار تومان توسط انتشارات دایره دانش راهی بازار کتاب شده است.

کتاب «ایران و ریشه‌هایش» در پنج فصل پژوهش، تألیف و نگارش شده است: 
 فصل اول، ایران باستان و اندیشه‌ورزی نام دارد. در این فصل درباره نسبت ریشه‌های ایران با اندیشه‌های ایران باستان تحقیق به‌عمل‌آمده است.
 فصل دوم، ایران باستان و پژوهش و پژوهشگری نام دارد. سؤال اصلی این فصل آن است که با کدام نگاه و روش پژوهشی می‌توان ریشه‌های ایران باستان را کاوید و شناخت؟
  فصل سوم، ایران باستان و پرسش و پرسشگری نام‌ گرفته است. پرسش‌های اصیل و ماندگار ایرانیان باستان چیست؟ چرا این پرسش‌ها موجب مانایی و ماندگاری و پایایی و پایندگی ایران شدند؟ 
 فصل چهارم، ایران باستان و زندگی مردمان دوران مادها نام دارد. مادها به‌عنوان اولین اقوام آریایی ساکن در فلات ایران‌زمین، دارای چه ریشه‌ها و اندیشه‌ها بودند و چرا توانستند نخستین حکومت ایرانی را تأسیس کنند؟
 فصل پنج، ایران باستان و زندگی در دوران هخامنشیان نام دارد. وضعیت اندیشه، علم، دانش، صنعت، فنون و ارتباطات، تعاملات و مناسبات اجتماعی و ملی و جهانی در زمان و زندگی دوران هخامنشیان چگونه بوده است. در اولین امپراتوری جهانی ریشه‌ها چگونه روییدند و بالیده شدند و ایران بزرگ را ساختند؟
 

معرفی کتاب «ایران و ریشه‌هایش‌» 

در معرفی کتاب «ایران و ریشه‌هایش‌» آمده است: ایران چیست و ریشه‌های آن کدام است؟ این پرسش یک سؤال معمولی و سطحی نیست، بلکه یک پرسش تفکری - اثری و از جنس پرسش‌های فلسفی و ژرف‌اندیشانه، کنجکاوانه، باریک‌بینانه و نکته‌سنجانه است؛ بنابراین، برای کاوش و پژوهش و نگارش چنین کتابی، رهیافت، رویکرد و روش و منش ویژه‌ای لازم است و آن نگرش و روش «تفکر اثربخش» بوده است.  دیدگاهی و روشی که شالوده آن را آمیزه‌ای از تفکر و عمل و اثر تکوین می‌بخشد. پس، برای پژوهش و تحقیق در خصوص ریشه‌ها و اندیشه‌های ایران باستان به نگاه و نگرش تفکری، اندیشه‌ورزانه و اثرمندانه نیاز داشته‌ایم. یعنی، بازسازی عقلانی با حفظ جوهره. جان‌ها و جوهرهای وجودی و اثری ایران، به تحقیق، همان ریشه‌ها و اندیشه‌های ایران است. چرا ایران و ایرانیان در تاریخ جهان و بشریت سر برافراشتند و برتری یافتند و ماندگار شدند؟ والاتباری و تبارمندی و ریشه‌داری ایران به چیست؟ شکوهمندی و عظمت و بلندی ایران با ریشه‌داری آن بستگی عمیق و ارتباط وثیق دارد. زمانه و زندگی مردمان ایران باستان چگونه بوده است؟ مردمان آریایی، انسان دوران مادها، مردم عصر هخامنشی، چگونه می‌اندیشید و می‌کوشید؟ 

در این کتاب، پرسش از چیستی و چگونگی حکمت و خردورزی ایرانیان شده است و پرسش از علم‌ورزی، دانش‌اندوزی، و صنعت کاربردی و کاربستی ایران مطرح شده است.

همچنین درباره نحوهٔ نگرش و کنش و شاخص‌های پنداری، رفتاری و کنشگری ایرانیان پژوهش شده است. در این کتاب درباره بنیادها، بن‌مایه‌ها، تبارها و تیرهای ایرانی تحقیق به‌عمل‌آمده است. پرسش اساسی کتاب این است که علت شاخصیت و ممتازیت ایران باستان چه بوده است؟ پاسخ را در ریشه‌ها و اندیشه‌های ایرانیان باستان باید جست.

این کتاب در ۲۷۰ صفحه با شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۱۵۰ هزار تومان توسط انتشارات دایره دانش راهی بازار کتاب شده است.