کد خبر: 42287
تاریخ انتشار: سه شنبه, 25 شهریور 1399 - 10:47

داخلی

»

کتابخانه و کتابداری

مقالات سعید ملک محمدی به عنوان اثر برتر دومین جشنواره علامه جعفری

منبع : لیزنا
مقالات سعید ملک محمدی دانش آموخته کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه پیام نور مشهد به عنوان اثر برتر جشنواره تألیفات علمی برتر علوم انسانی اسلامی علامه جعفری شناخته شد.
مقالات سعید ملک محمدی به عنوان اثر برتر دومین جشنواره علامه جعفری

به گزارش لیزنا، مقالات سعید ملک محمدی  دانش آموخته کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه پیام نور مشهد با عنوان « یک دهه نشر کتاب در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی ایران (1390-1381)» و « تحلیل استنادی مآخذ پایان نامه های دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز (1394-1388)» به عنوان اثر برتر جشنواره تألیفات علمی برتر علوم انسانی اسلامی علامه جعفری معرفی و موفق به دریافت لوح تقدیر و تندیس ویژه جشنواره شد.

مقاله « یک دهه نشر کتاب در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی ایران (1390-1381)» که با همکاری و همفکری دکتر محسن حاجی زین العابدینی، استادیار دانشگاه شهید بهشتی نوشته شده است در مجله اطلاع رسانی پزشکی نوین، سال سوم شماره ۱ (بهار و تابستان ۱۳۹۶) ص: 23-17به چاپ رسیده است.

مقاله « تحلیل استنادی مآخذ پایان نامه های دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز (1394-1388)» نیز در نشریه علم سنجی کاسپین، سال چهارم شماره ۱ (بهار و تابستان ۱۳۹۶) ص:  35-26 منتشر شده است.

این جشنواره در مرداد ماه 1399 در بخش های گوناگون از جمله مقاله، کتاب، پایان نامه و رساله و همچنین طرح های پژوهشی در تمام مقاطع تحصیلی دانشگاهی و حوزوی برگزار شد.