کد خبر: 43347
تاریخ انتشار: شنبه, 09 اسفند 1399 - 11:35

داخلی

»

کتابخانه و کتابداری

کتابشناسی تخصصی مطالعات کتابخانه های دیجیتالی ایران منتشر شد

منبع : لیزنا
«کتابشناسی تخصصی مطالعات کتابخانه های دیجیتالی ایران» در دو جلد منتشر شد.
کتابشناسی تخصصی مطالعات کتابخانه های دیجیتالی ایران منتشر شد

به گزارش لیزنا، «کتابشناسی تخصصی مطالعات کتابخانه های دیجیتالی ایران»به قلم دکتر مهدی علپورحافظی، عضو هیأت علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه علامه طباطبائی و هادی رمضانی  از سوی انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی  در دو جلد منتشر شد.

کتابشناسی حاضر در زمره کتابشناسی های توصیفی و تخصصی در حوزه کتابخانه های دیجیتالی در ایران است. از این رو تلاش شده است کتاب حاضر تمامی آثار مرتبط با کتابخانه های دیجیتالی در قالب کتاب، پایان نامه، طرح پژوهشی، مقاله نشریات، مقاله کنفرانس را که توسط ایرانیان در ایران یا در خارج از کشور منتشر شده است در برگیرد. دامنه زمانی کتابشناسی حاضر نیز شامل انتشار تمام آثار از ابتدا تا انتهای سال 1395 است. در معرفی هر اثر اطلاعات کامل کتابشناختی  به همراه چکیده اثر ارائه شده است. آثار به تفکیک نوع قالب در کتابشناسی ارائه و در انتها نمایه الفبایی اشخاص، عناوین و موضوعات درج شده است. در نمایه موضوعات از رده موضوعی مفاهیم و کلیات کتابخانه دیجیتالی، معماری، سیستم ها، ابزار و فناوری، محتوا و مجموعه های دیجیتالی، خدمات، نیروی انسانی متخصص، استانداردها، کاربران و کاربردپذیری، سازمان دهی، مسائل قانونی، سازمانی، اقتصادی و اجتماعی و ارزیابی کتابخانه های دیجیتالی استفاده شده است.