کد خبر: 43650
تاریخ انتشار: چهارشنبه, 08 ارديبهشت 1400 - 16:16

داخلی

»

کتابخانه و کتابداری

12 مؤسسۀ ایرانی در سیاهۀ مؤسسه‌های برتر نظام رتبه‌بندی دانشگاهی«راوند»

منبع : ایرانداک
بر پایۀ گزارش «آژانس رتبه‌بندی رار» در سال 2021 میلادی، 12 مؤسسۀ ایرانی در سیاهۀ مؤسسه‌های برتر جای گرفته‌اند.
12 مؤسسۀ ایرانی در سیاهۀ مؤسسه‌های برتر نظام رتبه‌بندی دانشگاهی«راوند»

به گزارش لیزنا، «دانشگاه علوم پزشکی تهران» با رتبه 161 جهانی، در این سیاهه در جایگاه نخست ملی است. این مؤسسۀ ایرانی در دستۀ لیگ طلایی نظام رتبه‌بندی دانشگاهی «راوند» خوشه‌بندی شده است.

نخستین هدف این نظام رتبه‌بندی، سنجش عملکرد مؤسسه‌های برتر جهان بر پایۀ چهار حوزۀ کلیدی (آموزش، پژوهش، تنوع جهانی، و پایداری مالی) است. افزون بر این، مدیران دانشگاه می‌توانند وضعیت خود را تحلیل و ارزیابی کنند و دانشجویان نیز مؤسسۀ هدف خود را برای ادامه تحصیل آسان‌تر برگزینند. در جدول یک، امتیاز کل به همراه رتبه‌های ملی و جهانی مؤسسه‌های برتر ایرانی و در جدول دو، رتبه و امتیاز آنها در سنجه‌های گوناگون در این نظام رتبه‌بندی آمده‌اند.

جدول 1. امتیاز کل و رتبۀ مؤسسه‌های ایرانی در نظام رتبه‌بندی «راوند» سال 2021 میلادی

نام مؤسسه

امتیاز کل

رتبۀ ملی

رتبۀ جهانی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

75.074

1

161

دانشگاه صنعتی اصفهان

70.503

2

216

دانشگاه تهران

69.763

3

226

دانشگاه علم و صنعت ایران

57.885

4

390

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

54.633

5

440

دانشگاه شهید بهشتی

54.388

6

444

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

49.987

7

500

دانشگاه تبریز

49.942

8

501

دانشگاه کاشان

43.58

9

578

دانشگاه علامه طباطبایی

38.192

10

643

دانشگاه کردستان

33.466

11

701

دانشگاه الزهرا (س)

29.992

12

735

 

جدول 2. امتیاز و رتبۀ مؤسسه‌های ایرانی در سنجه‌های گوناگون نظام رتبه‌بندی «راوند» سال 2021 میلادی

نام مؤسسه

آموزش

پژوهش

تنوع جهانی

پایداری مالی

امتیاز

رتبه جهانی

امتیاز

رتبه جهانی

امتیاز

رتبه جهانی

امتیاز

رتبه جهانی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

96.729

8

59.992

368

28.667

698

77.345

222

دانشگاه صنعتی اصفهان

68.041

195

76.867

182

31.215

665

79.395

188

دانشگاه تهران

79.845

101

65.337

310

36.32

592

63.452

409

دانشگاه علم و صنعت ایران

47.589

502

71.63

239

12.793

840

79.401

187

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

58.317

339

51.957

450

26.452

725

67.661

356

دانشگاه شهید بهشتی

65.536

233

46.682

508

19.429

791

63.826

404

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

37.287

631

69.06

267

13.512

832

50.651

565

دانشگاه تبریز

59.331

321

42.509

552

23.811

753

57.194

496

دانشگاه کاشان

44.1

545

46.882

506

15.325

818

47.133

621

دانشگاه علامه طباطبایی

57.004

359

23.695

733

21.062

779

27.003

778

دانشگاه کردستان

32.004

702

34.087

624

12.839

839

52.12

547

دانشگاه الزهرا (س)

32.338

695

27.917

690

14.155

826

38.794

700


بر پایۀ گزارش سال 2021 میلادی رتبه‌بندی «راوند»، «Harvard University» پیشگام جهان است و «California Institute of Technology-Caltech»، «Stanford University»، «Imperial College London»، «Karolinska Institute»، «MIT»، «University of Oxford»، «ETH Zurich»، و «University of Cambridge» در جایگاه دوم تا دهم هستند.

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) با ساخت و بروزرسانی ابزارهایی حرفه‌ای برای ارزیابی و سنجش علم، فناوری، و نوآوری کشور می‌کوشد تا در زمینه‌های در پیوند با مأموریت‌هایش به سیاست‌گذاران برای برنامه‌ریزی‌های درست و کارآمد یاری رساند. گزارش پیش‌رو از انتشارات سامانه جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان (نما) که به پایش و گزارشِ پیرامونِ 90 شاخص گوناگون از 55 نهاد جهانی در حوزه‌های علم، فناوری، و نوآوری می‌پردازد و در نشانی NEMA.IRANDOC.AC.IR در دسترس همگان است.