کد خبر: 43914
تاریخ انتشار: چهارشنبه, 26 خرداد 1400 - 11:00

داخلی

»

کتابخانه و کتابداری

حضور 34 دانشگاه از ایران در رتبه‌بندی موضوعی شانگهای 2021

منبع : پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
نظام رتبه‌بندی شانگهای در سال 2021 میلادی برای پنجمین سال، رتبه‌بندی موضوعی دانشگاه‌های برتر دنیا را منتشر کرده است.
حضور 34 دانشگاه از ایران در رتبه‌بندی موضوعی شانگهای 2021

به گزارش لیزنا، ، دکتر محمد جواد دهقانی گفت: نظام رتبه‌بندی شانگهای یکی از معتبرترین رتبه‌بندی‌های جهانی است که نتایج آن توسط دانشگاه شانگهای ژیائوتنگ چین منتشر می­شود. این رتبه‌بندی در قالب یک پروژه بزرگ در کشور چین برای اولین بار در ژوئن سال ۲۰۰۳ میلادی توسط دانشگاه شانگهای منتشر شد.

دهقانی دراین‌باره گفت: نظام رتبه‌بندی شانگهای در سال 2021 میلادی برای پنجمین سال، رتبه‌بندی موضوعی دانشگاه‌های برتر دنیا را منتشر کرده است. رتبه‌بندی موضوعی شانگ‌های در سال 2021 در ۵۴ رشته در قالب ۵ حوزه کلی شامل حوزه مهندسی (۲۲ رشته)، حوزه علوم پایه (۸ رشته)، حوزه علوم زیستی (۴ رشته)، حوزه علوم پزشکی (۶ رشته) و حوزه علوم اجتماعی (۱۴ رشته) صورت گرفته است. اسامی بیش از 1800 دانشگاه از بین 4000 دانشگاه مورد بررسی از 93 کشور جهان در فهرست نهایی این رتبه‌بندی قرار گرفتند.

دهقانی ضمن اعلام آمار تعداد دانشگاه‌های ایرانی در این رتبه‌بندی گفت: از ایران 34 دانشگاه در این رتبه‌بندی حضور دارند که عبارتند از دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه باهنر کرمان، دانشگاه بین المللی امام خمینی، دانشگاه تبریز، دانشگاه تربیت مدرس،دانشگاه تهران، دانشگاه سمنان، دانشگاه شيراز، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشگاه صنعتی سهند، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشگاه علم و صنعت ایران ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه،دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دانشگاه علوم پزشکی مشهد،دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه کاشان، دانشگاه کردستان، دانشگاه گیلان، دانشگاه یاسوج.

وی گفت: تنها دانشگاه‌هایی می توانند در این حوزه‌ها مورد ارزیابی قرار گیرند که از حداقل تعداد تولیدات علمی در بازه زمانی 2019-2015 در پایگاه وب آو ساینس برخودار بوده‌اند. این حد آستانه در رشته‌های مختلف متفاوت می‌باشد. شانگهای در سال 2021 از ۵ شاخص به شرح جدول زیر جهت ارزیابی و رتبه‌بندی دانشگاه‌های برتر دنیا بهره گرفته است. وزن هر کدام از این شاخص‌ها متناسب با هر رشته تغییر می‌کند.

حوزه علوم پایه

رییس ISC در ادامه گفت: در رتبه‌بندی سال 2021 موضوعی شانگهای شاهد حضور دانشگاه‌های برتر کشور در 5 رشته ریاضی، فیزیک، زمین شناسی، علوم جوی و اکولوژی در جمع برترین دانشگاه‌های دنیا هستیم.

وی افزود: در رشته ریاضیات در سال 2021 دانشگاه آزاد اسلامی (201-300) در جمع 300 دانشگاه برتر و صنعتی امیرکبیر (401-500) در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند. شایان ذکر است که در سال 2020 دانشگاه آزاد اسلامی در جمع 400 دانشگاه برتر بوده که به جمع 300 دانشگاه برتر رسیده است.

در رشته فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه آزاد اسلامی (401-500) در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند. در رشته زمین شناسی دانشگاه شيراز و تربیت مدرس (401-500) در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند. در رشته علوم جوی دانشگاه آزاد اسلامی و شيراز (301-400) در جمع ۴۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند. در رشته اکولوژی دانشگاه تهران تنها دانشگاه از ایران با رتبه 401-500 در جمع 5۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند.

حوزه مهندسی

دهقانی در خصوص رشته‌های حوزه مهندسی گفت: در رتبه‌بندی موضوعی شانگ‌های، در حوزه مهندسی در ۲۲ رشته رتبه‌بندی صورت پذیرفته است که ایران در رشته مهندسی مکانیک با حضور 16 دانشگاه پر تعدادترین دانشگاه‌های ایران در این حوزه‌های موضوعی شناخته شده است.

در رشته مهندسی مکانیک، از ایران همانند سال 2020، تعداد 16 دانشگاه از ایران حضور دارند که به ترتیب دانشگاه آزاد اسلامی (43)، صنعتی نوشیروانی بابل (76-100)، دانشگاه تهران (101-150)، صنعتی امیرکبیر و فردوسی مشهد (151-200)، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، علم و صنعت ایران، صنعتی شاهرود، صنعتی شریف، تربیت مدرس، دانشگاه کاشان، گیلان و تبریز (201-300)، صنعتی اصفهان، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشگاه سمنان (301-400) در جمع 4۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند.

دهقانی همچنین گفت: در رشته مهندسی برق و الکترونیک، از ایران 6 دانشگاه در سال 2021 حضور دارند که تهران (151-200)،‌ صنعتی شریف (201-300)، صنعتی امیرکبیر، دانشگاه آزاد اسلامی، صنعتی شیراز و دانشگاه تبریز با رتبه 401-500 در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند.

در رشته مهندسی مخابرات، از ایران 2 دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه تهران با رتبه 201-300 در جمع 300 دانشگاه برتر این حوزه حضور دارند.

در رشته مهندسی علوم و فناوری ابزار آلات از ایران 8 دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه تهران (51-75)، دانشگاه تبریز (101-150)، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت ایران، صنعتی شریف و دانشگاه شیراز (201-300) در جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر حضور دارند.

در رشته مهندسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و علوم پزشکی تهران با رتبه 201-300 در جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر حضور دارند.

در رشته مهندسی کامپیوتر از ایران 4 دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه تهران (201-300)، صنعتی امیرکبیر و صنعتی شریف با رتبه 401-500 در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر حضور دارند.

در رشته مهندسی عمران 10 دانشگاه آزاد اسلامی (51-75)، صنعتی شریف و تهران (101-150)، صنعتی امیرکبیر، تبریز (151-200)، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، سمنان، تربیت مدرس، کاشان و گیلان (201-300) در جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر حضور دارند.

در رشته مهندسی شیمی از ایران 13 دانشگاه آزاد اسلامی (151-200)، صنعتی امیرکبیر، صنعتی اصفهان، صنعتی شریف، تهران (201-300)، علم و صنعت ایران، تربیت مدرس، کاشان، تبریز (301-400)، صنعتی نوشیروانی بابل، فردوسی مشهد، شیراز و یاسوج (401-500) در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر حضور داشتند.

در رشته مهندسی مواد از ایران 4 دانشگاه تهران (301-400)، صنعتی امیرکبیر، دانشگاه آزاد اسلامی، صنعتی شریف (401-500) در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند.

در رشته علوم و مهندسی انرژی 13 دانشگاهِ آزاد اسلامی (101-150)، صنعتی نوشیروانی بابل و تهران (151-200)، فردوسی مشهد، صنعتی اصفهان، صنعتی شریف، تربیت مدرس و تبریز (201-300)، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت ایران، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، سمنان و کاشان (301-400) در جمع 400 دانشگاه برتر حضور دارند.

در رشته مهندسی علوم و فناوری محیط زیست دانشگاه تهران با رتبه 401-500 در این رتبه‌بندی حضور داشت.

در رشته منابع آب 5 دانشگاه تهران (51-75)، تبریز (76-100)، شیراز (101-150)، صنعتی شریف و تربیت مدرس (151-200) در جمع ۲۰۰ دانشگاه برتر حضور دارند.

در رشته علوم و فناوری غذایی، 9 دانشگاه تهران (101-150)، صنعتی اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی، علوم پزشکی شهید بهشتی، شیراز، علوم پزشکی تبریز، تربیت مدرس، علوم پزشکی تهران و دانشگاه تبریز (201-300) در جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر این حوزه حضور دارند.

در رشته بیوتکنولوژی 7 دانشگاه علوم پزشکی تبریز (201-300)، دانشگاه آزاد اسلامی، علوم پزشکی تهران، دانشگاه تهران (301-400)، صنعتی اصفهان، علوم پزشکی شهید بهشتی و تربیت مدرس (401-500) در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر این حوزه حضور دارند.

در رشته علوم و فناوری حمل و نقل، دانشگاه‌های صنعتی امیرکبیر و تهران (151-200) در جمع ۲۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.

در رشته مهندسی معدن از ایران 5 دانشگاه تربیت مدرس (50)، صنعتی اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه تهران (51-75)، شهید باهنر کرمان (76-100) در جمع 100 دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.

در رشته مهندسی متالورژی 9 دانشگاه تهران (51-75)، صنعتی شریف (101-150)، صنعتی امیرکبیر، فردوسی مشهد، علم و صنعت ایران، صنعتی اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی، صنعتی سهند و دانشگاه تربیت مدرس (151-200) در جمع ۲۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.

حوزه علوم زیستی

دهقانی درباره حوزه علوم زیستی گفت: در رتبه‌بندی موضوعی شانگ‌های 2021، رتبه‌بندی حوزه علوم زیستی در ۴ رشته صورت پذیرفته است که همانند سال گذشته شاهد حضور دانشگاه‌های برتر کشور در ۲ رشته علوم کشاورزی و علوم دامپزشکی در جمع برترین دانشگاه‌های دنیا هستیم.

در رشته علوم کشاورزی 5 دانشگاه تهران (201-300)، تربیت مدرس، کردستان (301-400) صنعتی اصفهان و شیراز (401-500) در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.

در رشته علوم دامپزشکی دانشگاه تهران (151-200) و تربیت مدرس (201-300) در جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.

حوزه علوم پزشکی

وی در خصوص اطلاعات داده شده در حوزه پزشکی گفت: در رتبه‌بندی موضوعی شانگ‌های 2021، رتبه‌بندی حوزه علوم پزشکی در ۶ رشته صورت پذیرفته است که شاهد حضور دانشگاه‌های برتر کشور در 6 رشته پزشکی بالینی، بهداشت عمومی، دندانپزشکی و علوم دهانی، پرستاری، فناوری پزشکی و داروسازی و علوم دارویی در جمع برترین دانشگاه‌های دنیا هستیم.

در رشته پزشکی بالینی 8 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، علوم پزشکی کرمانشاه، علوم پزشکی مازندران (201-300)، علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، علوم پزشکی تهران (301-400)، علوم پزشکی ایران و علوم پزشکی مشهد، علوم پزشکی شهید بهشتی (401-500) در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارد.

در رشته بهداشت عمومی 7 دانشگاه علوم پزشکی مشهد، علوم پزشکی تهران (201-300)، علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی کرمان، علوم پزشکی شهید بهشتی (301-400)، علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، علوم پزشکی شیراز (401-500) در جمع 500 دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.

در رشته دندانپزشکی و علوم دهانی تنها دانشگاه علوم پزشکی تهران با رتبه 201-300 در جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.

در رشته پرستاری 5 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، علوم پزشکی شهید بهشتی، علوم پزشکی تبریز، تربیت مدرس و علوم پزشکی تهران با رتبه 201-300 در جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.

در رشته فناوری پزشکی تنها دانشگاه علوم پزشکی تهران با رتبه 301-400 در جمع 400 دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارد.

در رشته داروسازی و علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و علوم پزشکی تهران (301-400) در جمع 400 دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.

حوزه علوم اجتماعی

رییس ISC درباره حوزه علوم اجتماعی گفت: در رتبه‌بندی موضوعی شانگهای 2021، حیطه علوم اجتماعی در ۱۴ رشته صورت پذیرفته است که شاهد حضور دانشگاه‌های برتر کشور در ۲ رشته اقتصاد و مدیریت در جمع برترین دانشگاه‌های دنیا هستیم.

 در رشته اقتصاد دانشگاه تهران با رتبه 301-400 و دانشگاه آزاد اسلامی با رتبه 401-500 در این حوزه حضور دارد.

در رشته مدیریت 5 دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه تهران با رتبه 201-300 و دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه علم و صنعت ایران و صنعتی شریف با رتبه 401-500 در این حوزه حضور دارند.

جایگاه دانشگاه‌های ایران در رتبه‌بندی موضوعی شانگ‌های 2021

حوزه اصلی

رشته

نام دانشگاه

رتبه

علوم پایه

ریاضیات

دانشگاه آزاد اسلامی

201-300

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

401-500

فیزیک

دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی

401-500

زمین شناسی

دانشگاه شيراز، دانشگاه تربیت مدرس

401-500

علوم جوی

دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه شيراز

301-400

اکولوژی

دانشگاه تهران

401-500

مهندسی

مهندسی مکانیک

دانشگاه آزاد اسلامی

43

صنعتی نوشیروانی بابل

76-100

دانشگاه تهران

101-150

صنعتی امیرکبیر، فردوسی مشهد

151-200

دانشگاه بین المللی امام خمینی، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه صنعتی شاهرود، صنعتی شریف، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه کاشان، دانشگاه گیلان، دانشگاه تبریز

201-300

دانشگاه صنعتی اصفهان، خواجه نصیرالدین طوسی، دانشگاه سمنان

301-400

مهندسی برق و الکترونیک

دانشگاه تهران

151-200

دانشگاه صنعتی شریف

201-300

صنعتی امیرکبیر، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشگاه تبریز

401-500

مهندسی مخابرات

دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه تهران

201-300

علوم و فناوری ابزار آلات

دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد اسلامی

51-75

دانشگاه تبریز

101-150

صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت ایران، صنعتی شریف، دانشگاه شیراز

201-300

مهندسی پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشگاه علوم پزشکی تهران

201-300

مهندسی کامپیوتر

دانشگاه تهران ، دانشگاه آزاد اسلامی

201-300

دانشگاه صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف

401-500

مهندسی عمران

دانشگاه آزاد اسلامی

51-75

دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه تهران

101-150

دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه تبریز

151-200

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشگاه سمنان، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه کاشان، دانشگاه گیلان

201-300

مهندسی شیمی

دانشگاه آزاد اسلامی

151-200

صنعتی امیرکبیر، صنعتی اصفهان ، صنعتی شریف، دانشگاه تهران

201-300

علم و صنعت ایران،  تربیت مدرس، دانشگاه کاشان، دانشگاه تبریز

301-400

صنعتی نوشیروانی بابل، فردوسی مشهد، دانشگاه شیراز، دانشگاه یاسوج

401-500

مهندسی مواد

دانشگاه تهران

301-400

دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه آزاد اسلامی، صنعتی شریف

401-500

علوم و مهندسی انرژی

دانشگاه آزاد اسلامی

101-150

صنعتی نوشیروانی بابل، دانشگاه تهران

151-200

فردوسی مشهد، صنعتی اصفهان، صنعتی شریف، تربیت مدرس، دانشگاه تبریز

201-300

صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت ایران، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشگاه سمنان، دانشگاه کاشان

301-400

علوم و فناوری محیط زیست

دانشگاه تهران

401-500

منابع آب

دانشگاه تهران

51-75

دانشگاه تبریز

76-100

دانشگاه شیراز

101-150

دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه تربیت مدرس

151-200

علوم و فناوری غذایی

دانشگاه تهران

101-150

صنعتی اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی، علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه شیراز، علوم پزشکی تبریز تربیت مدرس، علوم پزشکی تهران، دانشگاه تبریز

201-300

بیوتکنولوژی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

201-300

دانشگاه آزاد اسلامی، علوم پزشکی تهران، دانشگاه تهران

301-400

صنعتی اصفهان، علوم پزشکی شهید بهشتی، تربیت مدرس

401-500

علوم و فناوری حمل و نقل

دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه تهران

151-200

مهندسی معدن

دانشگاه تربیت مدرس

50

دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه تهران

51-75

دانشگاه شهید باهنر کرمان

76-100

مهندسی متالورژی

دانشگاه تهران

51-75

صنعتی شریف

101-150

صنعتی امیرکبیر، فردوسی مشهد، علم و صنعت ایران، صنعتی اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی، صنعتی سهند، دانشگاه تربیت مدرس

151-200

علوم زیستی

علوم کشاورزی

دانشگاه تهران

201-300

دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه کردستان

301-400

دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه شیراز

401-500

علوم دامپزشکی

دانشگاه تهران

151-200

دانشگاه تربیت مدرس

201-300

علوم پزشکی

پزشکی بالینی

علوم پزشکی بقیه الله، علوم پزشکی کرمانشاه، علوم پزشکی مازندران

201-300

علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، علوم پزشکی تهران

301-400

علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی مشهد، علوم پزشکی شهید بهشتی

401-500

بهداشت عمومی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد، علوم پزشکی تهران

201-300

علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی کرمان، علوم پزشکی شهید بهشتی

301-400

علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، علوم پزشکی شیراز

401-500

دندانپزشکی و علوم دهانی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

201-300

پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تربیت مدرس، علوم پزشکی تهران

201-300

فناوری پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

301-400

داروسازی و علوم دارویی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشگاه علوم پزشکی تهران

301-400

علوم اجتماعی

اقتصاد

دانشگاه تهران

301-400

دانشگاه آزاد اسلامی

401-500

مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه تهران

201-300

دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه علم و صنعت ایران، صنعتی شریف

401-500