کد خبر: 44715
تاریخ انتشار: یکشنبه, 30 آبان 1400 - 13:56

داخلی

»

کتابخانه و کتابداری

انتشار گزارش عملکرد همانندجویی در سال تحصیلی 1399-1400

منبع : ایرانداک
در سال تحصیلی 1399-1400، نزدیک به 36 هزار استاد و 190 هزار دانشجوی عضو سامانۀ همانندجو از 631 مؤسسه، نزدیک به 222 هزار درخواست همانندجویی داشته‌اند.
انتشار گزارش عملکرد همانندجویی در سال تحصیلی 1399-1400

به گزارش لیزنا،  بر پایه تبصره نُه «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» مصوب 31 مرداد 1396 مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامة اجرایی مصوب 23 مرداد 1398 هیئت وزیران؛ همه دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، و مؤسسه‌های آموزش ‌عالی، پژوهشی، و فناوری دولتی و غیردولتی؛ باید تمام‌متن پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود را که طبقه‌بندی ندارند، در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) همانندجویی و تمام‌متن پیشنهاده‌ها (پروپوزال‌ها)، پایان‌نامه‌ها، و رساله‌های (پارساهای) خود را ثبت کنند. این گزارش عملکرد دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، و مؤسسه‌های آموزش ‌عالی و پژوهشیِ دولتی و غیردولتی را در پیروی از قانون یاد شده در سال تحصیلی 1399-1400 نشان می‌دهد.

همانندجویی پارسا، پیشنهاده، و مقاله در سامانة «همانندجو» با پشتوانة روزافزونِ تمام‌متن نزدیک به 390 هزار عنوان پارسا، بیش از 90 هزار عنوان پیشنهاده، و 265 هزار عنوان مقاله و روی هم با بیش از 77 میلیون برگ، در نشانی TIK.IRANDOC.AC.IR انجام می‌شود. سامانۀ «همانندجو» با کاوش خودکار در این آثار، نوشته‌های همانند را بازیابی و اندازة همانندی و منبع اطلاعات همانند را نمایش می‌دهد. گزیدۀ عملکرد همانندجویی در جدول زیر آمده است.

گزیدۀ عملکرد همانندجویی پایان‌نامه‌ها، رساله‌ها، پیشنهاده‌ها، و مقاله‌ها در سال تحصیلی 1399-1400

عملکرد همانندجویی

شمار

مؤسسه‌های عضو سامانة همانندجو

631

درخواست‌های همانندجویی مؤسسه‌ها

221.854

استادان عضو سامانة همانندجو

35.760

دانشجویان عضو سامانة همانندجو

189.927

نشریه‌های علمی عضو سامانة همانندجو

200

درخواست‌های همانندجویی نشریه‌ها

4.756

همایش‌های عضو سامانة همانندجو

3

درخواست‌های همانندجویی همایش‌ها

64

عملکرد دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، و مؤسسه‌های آموزش ‌عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی در سال تحصیلی 1399-1400 در همانندجویی پارسا و پیشنهاده، بر پایة وابستگی سازمانی آن‌ها در جدول زیر آمده است.

عملکرد مؤسسه‌ها در همانندجویی پایان‌نامه، رساله، و پیشنهاده بر پایة وابستگی سازمانی آن‌ها

در سال تحصیلی 1399-1400

وابستگی سازمانی

شمار

مؤسسه‌های

عضو

شمار

درخواست

همانندجویی

شمار

استادان

عضو

شمار

دانشجویان

عضو

شمار

دانش ‌آموختگان

تحصیلات تکمیلی*

وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری

119

109.537

24.274

91.262

44.396

دانشگاه پیام نور

169

47.141

4.035

28.038

12.185

دانشگاه جامع علمی‌کاربردی

2

38

2

75

26

دانشگاه فنی و حرفه‌ای

1

87

4

189

-

دانشگاه فرهنگیان

4

467

736

432

129

وزارت بهداشت، درمان، و آموزش‌پزشکی

2

143

237

453

14.975

سایر دستگاه‌های اجرایی

35

2.284

712

3.561

2.326

مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌غیرانتفاعی و جهاد دانشگاهی

245

49.248

3.633

44.451

12.578

دانشگاه آزاد اسلامی

52

12.902

2.085

21.386

91.308

حوزه‌های علمیه

2

7

42

80

-

همه

631

221.854

35.760

189.927

177.923

* شمار دانش‌آموختگان بر پایه آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 1396- 1397 از مؤسسة پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی است.

جزئیات گزارش همانندجویی و ثبت پایان‌نامه‌ها، رساله‌ها، و پیشنهاده‌‌ها در سال تحصیلی 1399-1400 در نشانی B2N.IR/HS9900 در دسترس است.