کد خبر: 41066
تاریخ انتشار: شنبه, 05 بهمن 1398 - 11:16

داخلی

»

کتابخانه و کتابداری

انتشار ویرایش 2018 جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان

منبع : ایرانداک
ویرایش 2018 جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان (نما) منتشر شد.
انتشار ویرایش 2018 جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان

به گزارش لیزنا، ویرایش 2018 جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان (نما) منتشر شد. در کانون رویکرد تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد، مفهوم سنجش و ارزیابی نهفته است که ابزارهایی کلیدی را برای بررسی و بهبود کیفیت، کارایی و اثربخشی برنامه‌ها در دست مدیران علم، فناوری و نوآوری می‌گذارد. از این رو، ساخت و توسعه چنین ابزارها و شاخص‌هایی برای اندازه‌گیری حوزه‌های گوناگون، یکی از دغدغه‌های سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان بوده است. اگر چه تاکنون شاخص‌های گوناگونی در این زمینه طراحی شده‌اند، ولی این شاخص‌ها و جایگاه کشور در آنها به خوبی و یک‌جا پایش و گزارش نمی‌شوند. از این رو نیز گاهی دریافت یک‌پارچه از وضعیت کشور در این زمینه شدنی نیست. برای پاسخ به این نیاز، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) سامانه «جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان (نما) را طراحی و راه اندازی کرده که کوششی برای شناسایی، توصیف، و گزارش درست و روزآمد جایگاه کشور در شاخص‌های کلیدی جهانی علم، فناوری، و نوآوری است. «نمای 2018»، پنجمین اثر از مجموعه‌ای است که اطلاعات «نما» را در بر دارد. این اثر، گزارش تفصیلی جایگاه ایران را در پیرامون ۹۰ شاخص گوناگون جهانی علم، فناوری، و نوآوری در سال 2018 میلادی پوشش می‌دهد. این اثر دربردارنده هفت فصل است: جایگاه پژوهشگران، جایگاه مجله‌های علمی، جایگاه مؤسسه‌ها در نظام‌های رتبه‌بندی کلی، جایگاه مؤسسه‌ها در نظام‌های رتبه‌بندی موضوعی، جایگاه مؤسسه‌ها در نظام‌های رتبه‌بندی وبگاه‌ها، وضعیت ایران در نمایه‌های استنادی، و جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌های علم، فناوری، و نوآوری.

سامانه «نما» که در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران راه‌اندازی شده و روزآمد می‌شود، به پایش و گزارش جایگاه علم، فناوری و نوآوری ایران در جهان می‌پردازد. سامانه «نما» در نشانی NEMA.IRANDOC.AC.IR در دسترس همگان است.

برچسب ها :