کد خبر: 41067
تاریخ انتشار: شنبه, 05 بهمن 1398 - 07:53

داخلی

»

کتابخانه و کتابداری

هشتمین جلسه کارگروه پياده‌سازی استاندارد آر‌دی‌ای برگزار می‌شود

منبع : لیزنا
هشتمین جلسه کارگروه  RDA در سالن کنفرانس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه علامه طباطبائی برگزار می شود.
هشتمین جلسه کارگروه پياده‌سازی استاندارد آر‌دی‌ای برگزار می‌شود

به گزارش لیزنا، هشتمین جلسه کارگروه  RDA به همراه کارگاه آموزشی به طور هم زمان ساعت 13 الی 15 سه شنبه هشتم بهمن ماه در سالن کنفرانس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه علامه طباطبائی برگزار می شود.

دستور جلسه هشتم به شرح زیر است:

  • کارگاه آموزشی؛
  • ارزیابی و تأیید نهایی محصول کارگروه تعیین اشیای محتوایی؛
  • ارزیابی محصول کارگروه تعیین کارکردهای فهرست‌های کتابخانه‌های دانشگاهی؛
  • بحث و بررسی در مورد انتخاب واژگان‌های استاندارد آردی‌ای، واژگان‌های بومی و محلی، ایجاد واژگان‌های بومی و محلی مورد نیاز دو دانشگاه،؛
  • بحث و بررسی در مورد عناصر هسته و هسته مشروط آردی‌ای.