کد خبر: 48797
تاریخ انتشار: دوشنبه, 11 تیر 1403 - 19:40

داخلی

»

کتابخانه و کتابداری

انتشار گزارش سامانه ملی ثبت پایان‌نامه، رساله، و پیشنهاده در نیمه دوم 1402

منبع : ایرانداک
در شش ماهه دوم سال 1402، روی هم 463 مؤسسه، بیش از 53 هزار پارسا و 390 مؤسسه، نزدیک به 34 هزار پیشنهاده را در سامانه ثبت کرده‌اند.
انتشار گزارش سامانه ملی ثبت پایان‌نامه، رساله، و پیشنهاده در نیمه دوم 1402

به گزارش لیزنا، بر پایه تبصره نُه «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیة آثار علمی» مصوب 31 مرداد 1396 مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامة اجرایی مصوب 23 مرداد 1398 هیئت وزیران؛ همه دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، و مؤسسه‌های آموزش ‌عالی، پژوهشی، و فناوری دولتی و غیردولتی؛ باید تمام‌متن پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود را که طبقه‌بندی ندارند، در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) همانندجویی و تمام‌متن پیشنهاده‌ها (پروپوزال‌ها)، پایان‌نامه‌ها، و رساله‌های (پارساهای) خود را ثبت کنند. این گزارش؛ عملکرد دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، و مؤسسه‌های آموزش ‌عالی و پژوهشیِ دولتی و غیردولتی را در پیروی از قانون یاد شده در شش ماهه دوم سال 1402 نشان می‌دهد.

ثبت پایان‌نامه، و رساله، و پیشنهاده در سامانه ملی ثبت پایان‌نامه، رساله، و پیشنهاده در نشانی SABT.IRANDOC.AC.IR انجام می‌شود. در این سامانه، دانشجویان پس از تصویب پیشنهاده، داده‌ها و تمام‌متن آن‌ها را درون‌دهی و شناسه ره‌گیری دریافت می‌كنند. پارسا نیز پس از درون‌دهیِ داده‌ها و بارگذاریِ فایل تمام‌متن و تأیید ایرانداک، آماده بررسی مؤسسه مي‌شود. با پذیرش مؤسسه، فرایند ثبت پارسا به پایان می‌رسد.

در شش ماهه دوم سال 1402، روی هم 463 مؤسسه، بیش از 53 هزار پارسا و 390 مؤسسه، نزدیک به 34 هزار پیشنهاده را در سامانه ثبت کرده‌اند. گزیدۀ عملکرد ثبت پارسا و پیشنهاده در جدول زیر آمده است.

گزیدۀ عملکرد سامانۀ ملی ثبت پایان‌نامه، رساله، و پیشنهاده در شش ماهه دوم سال 1402

عملکرد ثبت پارسا

شمار

عملکرد ثبت پیشنهاده

شمار

مؤسسه‌های عضو سامانة ثبت برای ثبت پارسا

463

مؤسسه‌های عضو سامانة ثبت برای ثبت پیشنهاده

390

ثبت پارسا

53.019

ثبت پیشنهاده

33.813

عملکرد دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، و مؤسسه‌های آموزش ‌عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی در شش ماهه دوم سال 1402 در ثبت پارسا و پیشنهاده بر پایة وابستگی سازمانی آن‌ها در جدول زیر آمده است.

عملکرد مؤسسه‌ها در ثبت پایان‌نامه،‌ رساله، و پیشنهاده بر پایة وابستگی سازمانی آن‌ها در شش ماهه دوم سال 1402

وابستگی سازمانی

شمار

دانش‌آموختگان

تحصیلات تکمیلی *

ثبت پارسا

ثبت پیشنهاده

شمار

مؤسسه‌ها

شمار

ثبت

شمار

مؤسسه‌ها

شمار

ثبت

 وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری

42.305

110

28.550

99

19.045

دانشگاه پیام نور

12.367

31

3.756

29

2.642

دانشگاه جامع علمی‌کاربردی

0

0

0

0

0

دانشگاه ملی مهارت

0

0

0

0

0

دانشگاه فرهنگیان

207

18

133

15

52

وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی

16.694

3

284

4

116

سایر دستگاه‌های اجرایی

1.348

16

757

11

452

مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی و جهاد دانشگاهی

14.847

238

15.847

194

8.662

دانشگاه آزاد اسلامی

33.737

47

3.692

31

2.844

حوزه‌های علمیه

0

0

0

0

0

همه

121.505

463

53.019

390

33.813

* شمار دانش‌آموختگان بر پایة آمار آموزش عالی ایران در سال تحصیلی 1401- 1402 از مؤسسة پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی است.

ریزِ گزارش همانندجویی و ثبت پایان‌نامه‌ها، رساله‌ها، و پیشنهاده‌‌ها در شش ماهه دوم سال 1402 در 90 برگ، در نشانی irandoc.ac.ir/about/report در دسترس همگان است.

 

برچسب ها :