کد خبر: 47398
تاریخ انتشار: سه شنبه, 09 خرداد 1402 - 08:37

داخلی

»

کتابخانه ملی

انتشار جدیدترین نسخه استاندارد بین‌المللی نویسه گردانی فارسی

منبع : لیزنا
نسخۀ استاندارد بین‌المللی « ISO 233-3: «اطلاعات و مستندات (دبیزش)- نویسه‌گردانی حروف عربی به لاتینی قسمت سوم : زبان فارسی – نویسه‌گردانی » تدوین و منتشر شد.
انتشار جدیدترین نسخه استاندارد بین‌المللی نویسه گردانی فارسی

به گزارش لیزنا، جدیدترین نسخۀ استاندارد بین‌المللی « ISO 233-3: «اطلاعات و مستندات (دبیزش)- نویسه‌گردانی حروف عربی به لاتینی قسمت سوم : زبان فارسی – نویسه‌گردانی» با همکاری دبیرخانه کمیته فنی متناظر TC46(استانداردسازی روش‌های مرتبط با کتابداری، مستندسازی و اطلاع‌رسانی، انتشارات، آرشیو، مدیریت اسناد، مستندسازی موز‌ه‌ها، خدمات نمایه‌سازی و چکیده‌نویسی)، با هم‌اندیشی اعضای کمیته در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مشارکت متخصصان زبان و ادبیات فارسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی و با حضور کارشناسان سازمان ملّی استاندارد در سازمان بین‌المللی استاندارد (ایزو) تدوین و منتشر شد.

 این استاندارد دربرگیرندۀ اطلاعات و جدول‌هایی برای معرفی نویسه‌های لاتین متناظر با همخوان‌های فارسی، عناصر عربی در زبان فارسی، معرفی کسرۀ اضافه و نویسۀ آن و برخی نشانه‌های سجاوندی فارسی است.اهمیت استاندارد نویسه‌گردانی فارسی به‌عنوان یکی از مهم‌‌ترین استانداردهای مرتبط با زبان فارسی، حفظ اصالت زبان فارسی به‌ عنوان زبان مشترک در بین 29 کشور جهان (به‌عنوان زبان رسمی یا در کنار زبانی دیگر) و یکی از ارکان هویت ملّی کشور ایران است.

 تدوین این استاندارد نخستین بار در سال ۱۳۷۸ به همت فرهنگستان زبان و ادب فارسی انجام شده بود و از سال ۱۳۹۸ نسخۀ جدید استاندارد در گروه کاری بین‌المللی مورد بازنگری قرار گرفت که در این گروه، متخصصان ایرانی حضور نداشتند و از سال 1399، با درخواست فرهنگستان زبان و ادب فارسی و واگذاری دبیرخانه کمیته فنی متناظر TC46 از سوی سازمان ملّی استاندارد به سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران، تلاش‌های بسیاری برای حضور متخصصان ایرانی در این کارگروه صورت گرفت. در نهایت با پیوستن گروهی تخصصی از متخصصان فرهنگستان زبان و ادب فارسی و نمایندة‌ کمیته فنی متناظر TC46 به گروه کاری بین‌المللی، جلسات متعددی به دو شکل حضوری داخلی و مجازی بین‌المللی برگزار شد و سرانجام با اعمال تغییرات لازم و دستیابی به توافق، این استاندارد تدوین و منتشر شد.