کد خبر: 42121
تاریخ انتشار: سه شنبه, 21 مرداد 1399 - 12:06

داخلی

»

کتابخانه‌های عمومی

ديدار مديركل كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان با مديركل كتابخانه‌های عمومی استان آذربايجان‌غربی

منبع : روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌غربی
جواد زاهدی مدير كل كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان با خديجه معصومی مديركل كتابخانه‌های عمومی استان آذربايجان‌غربی ديدار و گفتگو كرد.
ديدار مديركل كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان با مديركل كتابخانه‌های عمومی استان آذربايجان‌غربی

به گزارش لیزنا، جواد زاهدي مديركل كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان با خديجه معصومي، مديركل كتابخانه‌هاي عمومي استان آذربايجان‌غربي ديدار و گفتگو كرد.

در اين ديدار خديجه معصومي مديركل كتابخانه‌هاي عمومي آذربايجان‌غربي گفت: كتابخانه‌هاي عمومي و كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان هدف مشتركي دارند و براي ارتقاء سطح مطالعه جامعه گام برمي‌دارند.

معصومي ادامه داد: انجام فعاليتهاي مشترك براي رسيدن به اين هدف والاي فرهنگي ضروري است و كتابخانه‌هاي عمومي و كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان مي‌توانند همكاري خوبي در اين زمينه داشته باشند.

وي با تاكيد بر اينكه نهادهاي فرهنگي نيازمند توجه مسئولين هستند اظهار داشت: براي به ثمر نشستن فعاليتهاي فرهنگي ترويج كتابخواني، بايد هم‌افزايي بيشتري بيين دو سازمان فرهنگي صورت گيرد.

جواد زاهدي مديركل كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان نيز در اين ديدار گفت: ماهيت و رسالت دو سازمان كتابخانه‌هاي عمومي و كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان يكي است و همپوشاني برخي فعاليت‌ها در اين دو ارگان فرهنگي براي خدمت به جامعه كتابخوان است تا نتايج خوبي عايد فرهنگ جامعه شود.

زاهدي افزود: كودكان عضو كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، پس از اخذ آموزش‌هاي لازم بايد به سمت كتابخانه‌هاي عمومي هدايت شوند تا حس نياز به مطالعه در آنان نهادينه شود.