کد خبر: 41339
تاریخ انتشار: جمعه, 16 اسفند 1398 - 06:52

داخلی

»

کتابخانه‌های عمومی

پایگاه اطلاعاتی کرونا راه‌اندازی شد

منبع : لیزنا
انجمن ارتقای کتابخانه های عمومی ایران با هدف مشارکت در مبارزه با ویروس ویرانگر کرونا پایگاه اطلاعاتی ویژه ویروس کرونا را راه اندازی کرد.
پایگاه اطلاعاتی کرونا راه‌اندازی شد

به گزارش لیزنا، انجمن ارتقای کتابخانه های عمومی ایران با هدف مشارکت در مبارزه با ویروس ویرانگر کرونا، با مشارکت گروهی از متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی، پایگاه اطلاعاتی ویژه ویروس کرونا را راه اندازی کرده است.
این پایگاه اطلاعاتی از طریق نشانی زیر برای استفاده عموم و متخصصان در دسترس قرار گرفته است. http://ipla.ir/?page_id=2585  اطلاعات گردآوری شده از منابع مختلف بوده و به صورت روزانه در حال به روز رسانی است.