کد خبر: 43861
تاریخ انتشار: جمعه, 14 خرداد 1400 - 11:17

داخلی

»

گزارش

نتایج رتبه‌بندی لایدن 2021 منتشر شد

منبع : پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
نظام رتبه‌بندی لایدن، نتایج رتبه‌بندی دانشگاه‌های برتر دنیا در سال 2021 میلادی خود را منتشر کرد.
نتایج رتبه‌بندی لایدن 2021 منتشر شد

به گزارش لیزنا، دکتر محمدجواد دهقانی گفت: در رتبه‌بندی سال جاری این نظام، تعداد 36 دانشگاه از ایران در جمع 1225دانشگاه برتر جهان قرار گرفتند. در این نظام رتبه بندی، در سال 2021 ایران با این تعداد حضور دانشگاه در بین کشورهای اسلامی رتبه نخست،  ترکیه با 32 دانشگاه رتبه دوم و مصر با 8 دانشگاه رتبه سوم را دارد.

وی افزود: لایدن یکی از نظام های معتبر ارزیابی دانشگاهی است که هر ساله دانشگاه های برتر دنیا را       بر اساس شاخص های معتبر علم سنجی مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار می دهد. در سال 2021، دانشگاه های دنیا در 20 شاخص در قالب 4 معیار کلی مرجعیت علمی[1]، دیپلماسی علمی، دسترسی آزاد به انتشارات و تنوع جنسیتی در لایدن مورد رتبه بندی قرار گرفتند. این ارزیابی ها از تولیدات علمی دانشگاه ها در سال های 2016 الی 2019 از پایگاه اطلاعاتی Web of Science استفاده کرده است.

دهقانی افزود: معیار مرجعیت علمی (تاثیر علمی) از شاخص هایی چون مقالات 1% برتر، مقالات 5% برتر، مقالات 10% برتر و مقالات 50% برتر بهره گرفته است. در معیار دیپلماسی علمی از شاخص هایی چون همکاری علمی، همکاری بین المللی، همکاری صنعتی، همکاری علمی با فاصله جغرافیایی کمتر از 100 کیلومتر و همکاری علمی با فاصله جغرافیایی بیشتر از 5000 کیلومتر استفاده کرده است.

معیار دسترسی آزاد به انتشارات نیز از شاخص­های انتشارات دسترسی آزاد، تعداد انتشارات دسترسی آزاد طلایی، انتشارات دسترسی آزاد هیبرید، انتشارات دسترسی آزاد برنز، انتشارت دسترسی آزاد سبز تشکیل می­شود.

معیار تنوع جنسیتی نیز شامل شاخص­های همکاری با نویسندگانی که جنسیت آنها مشخص نیست، نویسندگان مرد (به نسبت کل نویسندگان)، نویسندگان زن (به نسبت کل نویسندگان)، نویسندگان مرد (به نسبت تمام نویسندگان مرد و زن)، نویسندگان زن (به نسبت تمام نویسندگان مرد و زن) می­باشد.  جدول زیر معیارها و شاخص­های رتبه­بندی لایدن نشان داده شده است.

معیارها و شاخص های کلی  نظام رتبه بندی لایدن

تنوع جنسیتی

دسترسی آزاد به انتشارات

دیپلماسی علمی

مرجعیت علمی (تاثیر علمی)

همکاری با نویسندگانی که جنسیت آنها مشخص نیست

انتشارات دسترسی آزاد

همکاری علمی

مقالات یک درصد برتر

نسبت نویسندگان مرد به کل

تعداد انتشارات دسترسی آزاد طلایی

همکاری بین‌المللی

مقالات ۵ درصد برتر

نسبت نویسندگان زن به کل

انتشارات دسترسی آزاد هیبرید

همکاری صنعتی

مقالات ۱۰ درصد برتر

نسبت نویسندگان مرد به کل

انتشارات دسترسی آزاد برنز

همکاری علمی با فاصله جغرافیایی کمتر از ۱۰۰ کیلومتر

مقالات ۵۰ درصد برتر

نسبت نویسندگان زن به کل

انتشارت دسترسی آزاد سبز

همکاری علمی با فاصله جغرافیایی بیشتر از ۵۰۰۰ کیلومتر

 

 

انتشارات دسترسی آزاد با وضعیت دسترسی آزاد نامشخص

 

وی ادامه داد: نظام رتبه بندی لایدن بر خلاف سایر نظام های رتبه بندی موجود در سطح دنیا، برای  دانشگاه های حاضر در نظام خود رتبه ای واحد محاسبه نمی کند بلکه دانشگاه ها در کلیه معیارها و شاخص های موجود در نظام لایدن مورد رتبه بندی قرار می گیرند. از این رو، یکی از ویژگی های رتبه بندی لایدن این است که لایدن به دانشگاه های حاضر در رتبه بندی خود، رتبه کل که برگرفته از تاثیر کلیه شاخص ها و وزن های مرتبط با آن ها است، اختصاص نمی دهد بلکه، لایدن برای کلیه دانشگاه ها در این شاخص ها نمرات و رتبه ها را جداگانه محاسبه و منتشر می کند.

حضور دانشگاه های ایران در رتبه بندی لایدن

رییس موسسه استنادی علوم (ISC) و پایش علم و فناوری گفت: تعداد دانشگاه های حاضر از ایران در رتبه بندی لایدن تا سال 2020 هر ساله افزایش پیدا کرده است، اما در سال 2021 بدون تغییر نسبت به سال پیش 36 باقی مانده است. نمودار زیر رشد عملکرد تعداد دانشگاه های کشور در رتبه‌بندی لایدن را نمایش می دهد.

 

دهقانی گفت: در سال 2021، دانشگاه های تهران، علوم پزشکی تهران، صنعتی امیرکبیر، تربیت مدرس، صنعتی شریف، علم و صنعت ایران، اصفهان، فردوسی مشهد، شیراز، علوم پزشکی شهید بهشتی، تبریز، شهید بهشتی، علوم پزشکی تبریز، آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، علوم پزشکی مشهد، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، علوم پزشکی شیراز، گیلان، کاشان، اصفهان، علوم پزشکی ایران، سمنان، علوم پزشکی اصفهان، شهید باهنر کرمان، ارومیه، رازی، پیام نور، بوعلی سینا، صنعتی نوشیروانی بابل، شاهرود، صنعتی مالک اشتر، شهید چمران اهواز، صنعتی سهند، زنجان، مازندران و دانشگاه یزد در رتبه بندی لایدن حضور دارند. درمجموع در رتبه بندی 2021 لایدن، اغلب دانشگاههای کشور ارتقای جایگاه نسبت به سال 2020 داشته اند. 

معیار مرجعیت علمی

وی ادامه داد: در معیار مرجعیت علمی، دانشگاه تهران که دانشگاه رتبه اول کشور است، از رتبه 140 در سال 2020 به رتبه 134 در سال 2021 رسیده است. سایر دانشگاه ها از جمله علوم پزشکی تهران، تربیت مدرس، علم و صنعت، فردوسی مشهد، شیراز، علوم پزشکی شهید بهشتی، تبریز، دانشگاه شهید بهشتی، علوم پزشکی تبریز، علوم پزشکی مشهد، علوم پزشکی شیراز، گیلان، کاشان، اصفهان، علوم پزشکی ایران، سمنان و ... ارتقا جایگاه نسبت به سال 2020 داشته اند. جدول زیر عملکرد دانشگاه های کشور را در معیار مرجعیت علمی نشان می­‌دهد.

رتبه جهانی دانشگاه‌های کشور در معیار مرجعیت علمی (رتبه بندی لایدن)

ردیف

نام دانشگاه

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

1

دانشگاه تهران

134

140

156

179

195

228

565

2

دانشگاه علوم پزشکی تهران

263

280

294

316

322

343

735

3

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

289

268

264

273

292

325

442

4

دانشگاه تربیت مدرس

333

346

374

406

408

412

587

5

دانشگاه صنعتی شریف

371

370

384

372

369

363

505

6

دانشگاه علم و صنعت ایران

372

387

410

423

432

436

547

7

دانشگاه صنعتی اصفهان

399

388

390

411

421

463

440

8

دانشگاه فردوسی مشهد

440

459

471

480

509

537

667

9

دانشگاه شیراز

475

481

508

507

503

509

655

10

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

476

527

572

646

658

696

742

11

دانشگاه تبریز

486

519

540

575

607

627

531

12

دانشگاه شهید بهشتی

554

599

624

670

688

679

584

13

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

577

673

778

897

-

-

 

14

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

624

611

639

658

682

-

733

15

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

687

752

805

925

-

-

-

16

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

708

701

697

713

717

729

 

17

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

712

781

800

870

868

-

-

18

دانشگاه گیلان

753

775

781

800

838

-

-

19

دانشگاه کاشان

780

792

793

862

-

-

-

20

دانشگاه اصفهان

785

757

765

776

797

821

-

21

دانشگاه علوم پزشکی ایران

797

903

-

-

-

-

-

22

دانشگاه سمنان

868

888

936

-

-

-

-

23

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

869

881

875

863

800

-

-

24

دانشگاه شهید باهنر کرمان

882

905

902

938

-

-

-

25

دانشگاه ارومیه

920

986

-

-

-

-

-

26

دانشگاه رازی

931

921

922

-

-

-

-

27

دانشگاه پیام نور

951

945

958

-

-

-

-

28

دانشگاه بوعلی سینا

990

922

911

930

-

-

-

29

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

1000

1010

-

-

-

-

-

30

دانشگاه شاهرود

1030

1089

-

-

-

-

-

31

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

1077

1055

-

-

-

-

-

32

دانشگاه شهید چمران اهواز

1090

1126

-

-

-

-

-

33

دانشگاه صنعتی سهند

1097

1108

-

-

-

-

-

34

دانشگاه زنجان

1102

1117

-

-

-

-

-

35

دانشگاه مازندران

1128

1067

-

-

-

-

-

36

دانشگاه یزد

1140

1145

-

-

-

-

-

 معیار دیپلماسی علمی

دهقانی بیان کرد: در معیار دیپلماسی علمی به صورت کلی در رتبه دانشگاه­های کشور ارتقا چشمگیری دیده نمی شود با این حال بهترین رتبه کشور در این معیار از 201 به 198 رسیده است. جدول زیر عملکرد دانشگاه های کشور را در معیار دیپلماسی علمی نشان می­‌دهد.

رتبه جهانی دانشگاه‌های کشور در معیار دیپلماسی علمی (رتبه بندی لایدن)

ردیف

نام دانشگاه

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

1

دانشگاه تهران

198

201

212

230

242

257

579

2

دانشگاه علوم پزشکی تهران

267

277

302

318

329

362

282

3

دانشگاه تربیت مدرس

412

433

444

461

458

457

599

4

دانشگاه صنعتی امیر کبیر

424

399

390

405

410

416

719

5

علوم پزشکی شهید بهشتی

473

526

569

644

673

706

467

6

دانشگاه صنعتی شریف

502

489

481

457

436

425

695

7

دانشگاه صنعتی اصفهان

539

515

511

518

530

540

732

8

دانشگاه علم و صنعت ایران

560

557

556

566

564

566

739

9

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

590

583

590

621

613

-

303

10

دانشگاه فردوسی مشهد

605

603

613

618

633

645

710

11

دانشگاه تبریز

615

647

666

699

712

721

675

12

دانشگاه شیراز

628

622

644

643

628

621

730

13

دانشگاه علوم پزشکی ایران

665

739

-

-

-

-

-

14

دانشگاه شهید بهشتی

673

694

717

752

763

748

650

15

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

711

791

852

918

-

-

-

16

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

771

839

859

915

-

-

-

17

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

827

894

900

924

895

-

-

18

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

903

897

850

855

837

816

-

19

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

929

940

901

892

862

-

-

20

دانشگاه گیلان

951

958

915

919

900

-

-

21

دانشگاه اصفهان

963

923

888

876

877

840

-

22

دانشگاه پیام نور

981

965

917

-

-

-

-

23

دانشگاه کاشان

1047

1019

943

930

-

-

-

24

دانشگاه شهید باهنر کرمان

1072

1066

952

932

-

-

-

25

دانشگاه رازی

1103

1064

950

-

-

-

-

26

دانشگاه ارومیه

1105

1124

-

-

-

-

-

27

دانشگاه سمنان

1109

1090

959

-

-

-

-

28

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

1170

1144

-

-

-

-

-

29

دانشگاه بوعلی سینا

1172

1103

957

934

-

-

-

30

دانشگاه شاهرود

1181

1163

-

-

-

-

-

31

دانشگاه یزد

1198

1157

-

-

-

-

-

32

دانشگاه زنجان

1206

1164

-

-

-

-

-

33

دانشگاه شهیدچمران اهواز

1208

1170

-

-

-

-

-

34

دانشگاه مازندران

1216

1162

-

-

-

-

-

35

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

1221

1167

-

-

-

-

-

36

دانشگاه صنعتی سهند

1223

1175

-

-

-

-

-

 معیار دسترسی آزاد

رییس موسسه استنادی علوم (ISC) و پایش علم و فناوری گفت: در معیار دسترسی آزاد بهترین رتبه کشور توسط دانشگاه تهران از 201 در سال 2020 به 198 در سال 2021 ارتقا پیدا کرده است. جدول زیر عملکرد جهانی دانشگاه‌های کشور در معیار معیار دسترسی آزاد را نشان می­‌دهد.

عملکرد جهانی دانشگاه‌های کشور در معیار معیار دسترسی آزاد (رتبه بندی لایدن)

ردیف

نام دانشگاه

2021

2020

2019

ردیف

نام دانشگاه

2021

2020

2019

1

دانشگاه تهران

198

201

212

19

علوم پزشکی اصفهان

929

940

901

2

دانشگاه علوم پزشکی تهران

267

277

302

20

دانشگاه گیلان

951

958

915

3

دانشگاه تربیت مدرس

412

433

444

21

دانشگاه اصفهان

963

923

888

4

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

424

399

390

22

دانشگاه پیام نور

981

965

917

5

علوم پزشکی شهید بهشتی

473

526

569

23

دانشگاه کاشان

1048

1019

943

6

دانشگاه صنعتی شریف

502

489

481

24

دانشگاه شهید باهنر کرمان

1071

1066

952

7

دانشگاه صنعتی اصفهان

539

515

511

25

دانشگاه رازی

1103

1064

950

8

دانشگاه علم و صنعت ایران

560

557

556

26

دانشگاه ارومیه

1106

1124

-

9

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

591

583

590

27

دانشگاه سمنان

1109

1090

959

10

دانشگاه فردوسی مشهد

604

603

613

28

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

1170

1144

-

11

دانشگاه تبریز

615

648

666

29

دانشگاه بوعلی سینا

1172

1103

957

12

دانشگاه شیراز

628

622

644

30

دانشگاه شاهرود

1181

1163

-

13

دانشگاه علوم پزشکی ایران

665

739

-

31

دانشگاه یزد

1198

1157

-

14

دانشگاه شهید بهشتی

673

694

717

32

دانشگاه زنجان

1206

1164

-

15

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

711

791

852

33

دانشگاه شهید چمران اهواز

1208

1170

-

16

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

771

839

859

34

دانشگاه مازندران

1216

1162

-

17

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

827

894

899

35

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

1221

1167

-

18

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

903

898

850

36

دانشگاه صنعتی سهند

1223

1175

-

 معیار تنوع جنسیتی

دهقانی افزود: در معیار تنوع جنسیتی در سال 2021  دانشگاه های تهران، تربیت مدرس، علوم پزشکی تهران، علوم پزشکی مشهد، علوم پزشکی شهید بهشتی، علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی شیراز، دانشگاه تبریز و دانشگاه گیلان نسبت به سال 2020  ارتقا جایگاه داشته اند.

عملکرد جهانی دانشگاه‌های کشور در معیار جنسیتی (رتبه بندی لایدن)

 

ردیف

نام دانشگاه

2021

2020

2019

ردیف

نام دانشگاه

2021

2020

2019

1

دانشگاه علوم پزشکی تهران

152

156

186

19

دانشگاه گیلان

916

923

880

2

دانشگاه تهران

203

209

232

20

دانشگاه اصفهان

931

889

843

3

علوم پزشکی شهید بهشتی

347

383

431

21

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

944

927

860

4

دانشگاه تربیت مدرس

409

418

448

22

دانشگاه کاشان

980

946

878

5

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

424

398

386

23

دانشگاه ارومیه

1003

1032

-

6

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

457

552

652

24

دانشگاه پیام نور

1018

995

908

7

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

507

574

643

25

دانشگاه شهید باهنر کرمان

1021

1019

909

8

دانشگاه صنعتی شریف

522

506

496

26

دانشگاه رازی

1037

1008

898

9

دانشگاه صنعتی اصفهان

550

526

490

27

دانشگاه سمنان

1046

1023

911

10

دانشگاه علم و صنعت ایران

561

551

559

28

دانشگاه بوعلی سینا

1069

1007

896

11

دانشگاه فردوسی مشهد

565

558

578

29

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

1105

1086

-

12

دانشگاه علوم پزشکی ایران

591

685

-

30

دانشگاه شاهرود

1127

1118

-

13

دانشگاه شیراز

618

618

625

31

دانشگاه شهید چمران اهواز

1128

1110

-

14

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

623

672

705

32

دانشگاه زنجان

1129

1108

-

15

دانشگاه تبریز

630

667

675

33

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

1143

1094

-

16

دانشگاه شهید بهشتی

718

723

738

34

دانشگاه صنعتی سهند

1157

1119

-

17

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

758

753

736

35

دانشگاه یزد

1163

1123

-

18

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

794

781

754

36

دانشگاه مازندران

1171

1114

-

                     

 جایگاه کشورهای اسلامی در رتبه بندی لایدن 2021

دهقانی در ادامه گفت: ایران با حضور 36 دانشگاه در این نظام رتبه بندی، همچون سال های گذشته در بین کشورهای اسلامی رتبه نخست را به لحاظ تعداد دانشگاه برتر را در اختیار خود دارد. پس از ایران، ترکیه و مصر به ترتیب با 32 و 8 دانشگاه رتبه های دوم و سوم را دارند. در جدول زیر تعداد دانشگاه های کشورهای اسلامی در نظام رتبه بندی لایدن، نشان داده شده است.

 -------------------------------

[1] Scientific Impact