کد خبر: 44459
تاریخ انتشار: یکشنبه, 18 مهر 1400 - 17:27

داخلی

»

گزارش

پایگاه رتبه بندی ISC نتایج رتبه بندی موضوعی سال 2020 خود را منتشر کرد

منبع : پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)
اولین نسخه موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC)، با نام ISC World University Rankings by Subject برای دانشگاه های جهان در سال 2019 منتشر شده است و امسال برای دومین سال پیاپی این رتبه‌بندی با تغییراتی جزئی در روش شناسی انجام شده است.
پایگاه رتبه بندی ISC نتایج رتبه بندی موضوعی سال 2020 خود را منتشر کرد

به گزارش لیزنا، دکتر محمدجواد دهقانی رییس موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC) گفت: گروه رتبه بندی موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC)  پس از قریب به یک دهه انجام موفق رتبه بندی ملی دانشگاه و پژوهشگاه­های کشور و نیز رتبه بندی دانشگاه های جهان و دانشگاه های جهان اسلام، با توجه به تجارب ارزنده در این زمینه و شناخته شدن به عنوان تنها مرجع رتبه بندی در کشور، در سال 99 برای اولین بار رتبه بندی دانشگاه­های جهان را بر اساس حوزه­های موضوعی به انجام رسانده است. اولین نسخه این رتبه­بندی، با نام ISC World University Rankings by Subject برای دانشگاه های جهان در سال 2019 منتشر شده است و امسال برای دومین سال پیاپی این رتبه بندی را با تغییراتی جزئی در روش شناسی انجام داده است. در ادامه روش شناسی و نتایج این رتبه بندی آورده می شود.

روش شناسی رتبه بندی موضوعی

 دهقانی گفت: در رتبه بندی جهانی ISC بر اساس موضوع، از طرح تقسیم بندی سلسله مراتبی OECD استفاده شده است. در این طرح، کلیه حوزه های موضوعی در شش رده اصلی و 42 زیر رده قرار می گیرند (که در نهایت 3 زیر رده کنار گذاشته می­شوند). شش رده اصلی در این طرح عبارت از: علوم طبیعی، مهندسی و فناوری، علوم پزشکی و بهداشت، علوم کشاورزی، علوم اجتماعی و علوم انسانی می باشد.

وی افزود: در رتبه بندی موضوعی ISC، دانشگاه­های هدف به منظور رتبه بندی در هر حوزه موضوعی، دانشگاه­هایی می­باشند که به لحاظ تعداد انتشارات در آن حوزه جز 700 دانشگاه اول جهان باشند و در بازه زمانی سه ساله، حداقل 150 مدرک در هر آن حوزه موضوعی منتشر کرده و در پایگاه InCite ثبت شده باشند.

رییس ISC در ادامه گفت: دانشگاه­های اعلام شده در رتبه بندی در هر حوزه موضوعی در نهایت به صورت درهمکرد و نیز براساس قاره و کشور و... اعلام خواهند شد. رتبه بندی موضوعی ISC، براساس سه معیار کلی پژوهش، فعالیت بین المللی و نوآوری انجام می­گیرد که معیار پژوهش به دلیل اهمیتی که دارد، بیشترین وزن را به خود اختصاص داده است. جدول زیر معیارها و شاخص­های رتبه­ بندی موضوعی ISC را با ضرایب اختصاص داده نمایش می­‌دهد.

وزن

شاخص

معیار

وزن

30

حجم پژوهش

A1

پژوهش

70

10

تعداد استناد به مقالات

A2

4

تاثیر استنادی نرمال شده

A3

7

تأثیر استنادی نسبت به کل جهان

A4

18

تعداد مقالات نشریات برتر

A5

1

تعداد اعضای هیات علمی پراستناد

A6

10

تعداد همکاری دانشگاه در انتشار مقالات بین المللی

C1

فعالیت بین المللی

15

4

تعداد کشورهای همکار در انتشارات بین المللی

C2

1

میزان شهرت دانشگاه

C3

15

تعداد هم­انتشاری با صنعت

D

نوآوری

15

           

 حضور 39 دانشگاه از ایران در رتبه بندی موضوعی ISC 2020

 در رتبه ­بندی موضوعی 2020-ISC از ایران 39 دانشگاه حضور دارند که در حوزه­ های مختلف موضوعی حائز رتبه شده اند.

حوزه علوم طبیعی

رییس ISC گفت: در رتبه بندی موضوعی ISC-2020 شاهد حضور دانشگاه های برتر کشور در 6 رشته از 7 رشته حوزه علوم طبیعی شامل: ریاضیات، علوم کامپیوتر و اطلاعات، علوم فیزیکی و نجوم، علوم شیمی، زمین و علوم محیطی مرتبط، علوم زیستی در جمع برترین دانشگاه های دنیا هستیم.

در این حوزه در سال 2020، دانشگاه تهران (450-401) رتبه اول و دانشگاه های صنعتی امیرکبیر، فردوسی مشهد، علم و صنعت ایران، صنعتی اصفهان، شهید بهشتی، صنعتی شریف، شیراز، تربیت مدرس، علوم پزشکی تهران و تبریز (700-601) مشترکا رتبه دوم را کسب کردند.

حوزه مهندسی و فناوری

در حوزه مهندسی و فناوری در 11 رشته رتبه بندی صورت پذیرفته است که دانشگاه­های ایران در هر 11 رشته حضور داشته است که دانشگاه تهران با رتبه 162 رتبه اول و دانشگاه های صنعتی امیرکبیر و صنعتی شریف (300-251) رتبه دوم و علم و صنعت ایران (350-301) رتبه چهارم را کسب کردند.

حوزه علوم پزشکی و بهداشت

در حوزه علوم پزشکی و بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران 231 رتبه اول، پزشکی شهید بهشتی (400-351) رتبه دوم، پزشکی ایران و پزشکی مشهد (450-401) مشترکا رتبه سوم را کسب کردند.

حوزه علوم کشاورزی

در حوزه علوم کشاورزی دانشگاه تهران با رتبه 83 در رتبه اول، تربیت مدرس 220 در رتبه دوم و دانشگاه های صنعتی اصفهان و شیراز (300-251) مشترکا رتبه سوم را کسب کردند.

حوزه علوم اجتماعی

در حوزه علوم اجتماعی تنها دانشگاه تهران حضور دارد و موفق به کسب رتبه (500-451) شد.

حوزه علوم انسانی

در حوزه علوم انسانی فقط دانشگاه تهران موفق به کسب رتبه (600-501) شده است و در هیچ کدام از رشته های این حوزه دانشگاهی از ایران حضور ندارد.

نتایج رتبه بندی موضوعی ISC سال 2020

حوزه موضوعی

نام دانشگاه

رتبه جهانی در سال 2020

علوم طبیعی

(ریاضیات، علوم کامپیوتر و اطلاعات، علوم فیزیکی و نجوم، علوم شیمی، زمین، علوم محیطی مرتبط، علوم زیستی و سایر علوم طبیعی)

دانشگاه تهران

401-450

دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه شیراز، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه تبریز

601-700

مهندسی و فناوری

(مهندسی برق، الکترونیک، عمران، مکانیک، مواد، مهندسی شیمی، مهندسی پزشکی، محیط زیست، بیوتکنولوژی محیطی، بیوتکنولوژی صنعتی، فناوری نانو و سایر علوم مهندسی و فنآوری های دیگر)

دانشگاه تهران

162

دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه صنعتی شریف

251-300

دانشگاه علم و صنعت ایران

301-350

دانشگاه صنعتی اصفهان

401-450

دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه تبریز

451-500

دانشگاه های صنعتی نوشیروانی بابل، فردوسی مشهد، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، شهید بهشتی، شیراز و علوم پزشکی تهران

501-600

دانشگاه کاشان

601-700

علوم پزشکی و بهداشت

(تحقیقات پزشکی پایه، پزشکی بالینی و علوم بهداشت)

دانشگاه علوم پزشکی تهران

231

علوم پزشکی شهید بهشتی

351-400

دانشگاه های علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی مشهد

401-450

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، علوم پزشکی اصفهان، علوم پزشکی کرمانشاه، علوم پزشکی شیراز و علوم پزشکی تبریز

501-600

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، علوم پزشکی کرمان و تربیت مدرس

601-700

علوم کشاورزی

(کشاورزی، جنگلداری و شیلات، علوم دام و لبنیات، علوم دامپزشکی و سایر علوم کشاورزی)

دانشگاه تهران

83

دانشگاه تربیت مدرس

220

دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه شیراز

251-300

دانشگاه های فردوسی مشهد

301-350

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه تبریز

351-400

دانشگاه ارومیه

451-500

دانشگاه بوعلی سینا، علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، شهرکرد، علوم پزشکی تبریز، علوم پزشکی تهران و گیلان

501-600

علوم اجتماعی

(روانشناسی، علوم تربیتی، جامعه شناسی، حقوق، علوم سیاسی، اقتصاد و تجارت، جغرافیای اجتماعی و اقتصادی، رسانه و ارتباطات و سایر علوم اجتماعی)

دانشگاه تهران

451-500

علوم انسانی

(تاریخ و باستان شناسی، زبان و ادبیات، فلسفه، اخلاق و دین، هنر و سایر علوم انسانی)

دانشگاه تهران

501-600

 حوزه علوم طبیعی

دهقانی در ادامه افزود: در رشته ریاضیات، دانشگاه صنعتی امیرکبیر 246 رتبه اول، دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه تهران (450-401) به صورت مشترک رتبه دوم، دانشگاه علم و صنعت ایران و صنعتی شریف            (500-451) به صورت مشترک رتبه چهارم را بدست آوردند.

در رشته علوم کامپیوتر و اطلاعات دانشگاه تهران 210 رتبه اول و دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه صنعتی شریف (350-301) مشترکا رتبه دوم و دانشگاه علم و صنعت ایران (500-451) رتبه چهارم را کسب کردند.

در رشته علوم فیزیکی و نجوم دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه تهران (500-451) مشترکا رتبه اول و دانشگاه صنعتی شریف (600-501) رتبه سوم را کسب کردند.

در رشته علوم شیمی دانشگاه تهران با رتبه 173 رتبه اول و دانشگاه تربیت مدرس (400-350) رتبه دوم و دانشگاه صنعتی امیرکبیر و صنعتی شریف (450-401) به صورت مشترک رتبه چهارم را کسب نمودند.

در رشته زمین و علوم محیطی دانشگاه دانشگاه تهران 185 رتبه اول و دانشگاه تربیت مدرس (450-401) رتبه دوم و دانشگاه شیراز (500-451) رتبه سوم را کسب کردند.

در رشته علوم زیستی دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه تهران (600-501) رتبه اول کسب کردند.

 حوزه مهندسی و فناوری

در رشته مهندسی عمران دانشگاه تهران با رتبه 58، دانشگاه علم و صنعت ایران با رتبه 139، دانشگاه صنعتی امیرکبیر با رتبه 149، دانشگاه تبریز با رتبه 161 و دانشگاه صنعتی شریف با رتبه 196 رتبه های اول تا پنجم را کسب کردند.

در رشته مهندسی برق و الکترونیک دانشگاه تهران با رتبه 220، صنعتی شریف با رتبه 229، صنعتی امیرکبیر با رتبه 300-251 به ترتیب در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.

در رشته مهندسی مکانیک دانشگاه تهران (27)، صنعتی امیرکبیر (69)، صنعتی نوشیروانی بابل (95)، علم و صنعت ایران (107)، صنعتی شریف (143) به ترتیب جایگاه اول تا پنجم کشور را کسب کردند.

در رشته مهندسی شیمی دانشگاه تهران (73)، صنعتی امیرکبیر (133)، صنعتی شریف (158)، تربیت مدرس (190) و دانشگاه علم و صنعت ایران (192) به ترتیب رتبه­های اول تا پنجم کشور را کسب کرده­اند.

در رشته مهندسی مواد دانشگاه تهران (186) رتبه اول، صنعتی امیرکبیر (300-251) رتبه دوم، صنعتی شریف (350-301) رتبه سوم کشور را کسب کردند.

در رشته مهندسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (136) رتبه اول، دانشگاه علوم پزشکی تبریز (175) رتبه دوم، دانشگاه تهران (199) رتبه سوم، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (224) رتبه چهارم کشور را کسب کردند.

در رشته مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران (66) رتبه اول، صنعتی امیرکبیر (229) رتبه دوم، تربیت مدرس (242) رتبه سوم و صنعتی شریف (244) در جایگاه چهارم قرار گرفتند.

در رشته مهندسی بیوتکنولوژی محیطی دانشگاه علوم پزشکی تهران (174)، دانشگاه تهران (190)، علوم پزشکی تبریز (198)، تربیت مدرس (227)، علوم پزشکی شهید بهشتی (237) به ترتیب در رتبه های اول تا پنجم قرار گرفتند.

در رشته مهندسی بیوتکنولوژی صنعتی سه دانشگاه از ایران در رتبه بندی حضور یافتند. دانشگاه علوم پزشکی تهران (25) رتبه اول و علوم پزشکی تبریز (29) رتبه دوم و دانشگاه صنعتی امیرکبیر (35) رتبه سوم در کشور را کسب کردند.

در رشته مهندسی فناوری نانو دانشگاه تهران (300-251) در رتبه اول و صنعتی شریف (350-301) در جایگاه دوم قرار گرفتند.

در سایر رشته های مهندسی و فناوری (شامل: مهندسی چند رشته ای، مهندسی صنایع، مهندسی تولید، علوم و فنون غذایی، ابزار دقیق (INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION)، ذره بینی (MICROSCOPY)، علوم تصویربرداری و فناوری عکاسی، طیف سنجی) دانشگاه تهران (118) رتبه اول، دانشگاه صنعتی امیرکبیر و صنعتی اصفهان (350-301) هر دو رتبه دوم، دانشگاه علم و صنعت ایران و صنعتی شریف (400-351) هر دو در رتبه چهارم قرار گرفتند.

 حوزه علوم پزشکی و بهداشت

در رشته تحقیقات پزشکی پایه دانشگاه علوم پزشکی تهران (217) رتبه اول، علوم پزشکی مشهد (350-301) رتبه دوم، علوم پزشکی شهید بهشتی (400-351) رتبه سوم، علوم پزشکی تبریز (450-401) رتبه چهارم را کسب کردند.

در رشته پزشکی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران (300-251)، پزشکی شهید بهشتی (400-351)، علوم پزشکی ایران (450-401) رتبه اول تا سوم را کسب کردند.

در رشته علوم بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران (172) رتبه اول، پزشکی شهید بهشتی (300-251) رتبه دوم، علوم پزشکی ایران (400-351) رتبه سوم را کسب کردند.

 حوزه علوم کشاورزی

در رشته کشاورزی، جنگلداری و شیلات دانشگاه تهران (75)، تربیت مدرس (173)، شیراز (182)، صنعتی اصفهان (232) به ترتیب رتبه اول تا چهارم را کسب کردند.

در رشته علوم دامپزشکی دانشگاه تهران موفق به کسب رتبه 98 شد که تنها دانشگاه کشور در این رشته است.

در سایر رشته های علوم کشاورزی (شامل مهندسی کشاورزی، اقتصاد و سیاست گذاری کشاورزی، علوم و فنون غذایی) دانشگاه­های تهران (88)، علوم پزشکی شهید بهشتی (156)، صنعتی اصفهان (178) و تربیت مدرس (198) در رتبه بندی حضور دارند و به ترتیب رتبه اول تا چهارم کشور را کسب کردند.

 حوزه علوم اجتماعی

در رشته اقتصاد و تجارت دانشگاه تهران رتبه (300 -251) را در این رشته بدست آورد که تنها دانشگاه کشور در این رشته است.

در رشته جغرافیای اجتماعی و اقتصادی تنها دانشگاه تهران موفق به کسب رتبه (300 -251) شده است.

 

نتایج رتبه بندی موضوعی ISC سال2020  در رشته های مختلف

رشته

نام دانشگاه

رتبه جهانی در سال 2020

ریاضیات

(19 دانشگاه)

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

246

دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه تهران

401-450

دانشگاه علم و صنعت ایران و صنعتی شریف

451-500

دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تبریز

501-600

دانشگاه صنعتی اصفهان، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشگاه رازی، دانشگاه سمنان، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشگاه شیراز، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه گیلان، دانشگاه اصفهان، دانشگاه مازندران و دانشگاه یزد

601-700

علوم کامپیوتر و اطلاعات

(6 دانشگاه)

 دانشگاه تهران

210

دانشگاه صنعتی امیرکبیر و صنعتی شریف

301-350

دانشگاه علم و صنعت ایران

451-500

دانشگاه فردوسی مشهد و شهید بهشتی

601-700

علوم فیزیکی و نجوم

(8 دانشگاه)

دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه تهران

451-500

دانشگاه صنعتی شریف

501-600

دانشگاه صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت ایران، شهید بهشتی، کاشان و تبریز

601-700

علوم شیمی

(14 دانشگاه)

 

دانشگاه تهران

173

دانشگاه تربیت مدرس

351-400

دانشگاه صنعتی امیر کبیر و صنعتی شریف

401-450

دانشگاه صنعتی اصفهان و علوم پزشکی تهران

451-500

دانشگاه فردوسی مشهد، علم و صنعت ایران، دانشگاه شیراز و تبریز

501-600

دانشگاه بوعلی سینا، شهید بهشتی، علوم پزشکی تبریز و کاشان

601-700

زمین و علوم محیطی

(12 دانشگاه)

دانشگاه تهران

185

دانشگاه تربیت مدرس

401-450

دانشگاه شیراز

451-500

دانشگاه صنعتی امیرکبیر، فردوسی مشهد، صنعتی اصفهان، تبریز

501-600

دانشگاه علم و صنعت ایران، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، شهید بهشتی، صنعتی شریف، علوم پزشکی تهران

601-700

علوم زیستی

(7 دانشگاه)

دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه تهران

501-600

دانشگاه علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی مشهد، علوم پزشکی شهید بهشتی، علوم پزشکی تبریز و دانشگاه تربیت مدرس

601-700

مهندسی عمران

(9 دانشگاه)

دانشگاه تهران

58

دانشگاه علم و صنعت ایران

139

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

149

دانشگاه تبریز

161

دانشگاه صنعتی شریف

196

دانشگاه تربیت مدرس

222

دانشگاه صنعتی اصفهان، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و گیلان

251-300

مهندسی برق و الکترونیک

(11 دانشگاه)

دانشگاه تهران

220

دانشگاه صنعتی شریف

229

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

251-300

دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشگاه تبریز

401-450

دانشگاه صنعتی اصفهان، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و دانشگاه شهید بهشتی

451-500

دانشگاه شیراز و دانشگاه تربیت مدرس

501-600

دانشگاه فردوسی مشهد

601-700

مهندسی مکانیک

(20 دانشگاه)

دانشگاه تهران

27

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

69

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

95

دانشگاه علم و صنعت ایران

107

دانشگاه صنعتی شریف

143

دانشگاه فردوسی مشهد

169

دانشگاه تبریز

186

دانشگاه تربیت مدرس

211

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

232

دانشگاه صنعتی اصفهان

237

دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه شیراز، کاشان و گیلان

301-350

دانشگاه سمنان

351-400

دانشگاه بین المللی امام خمینی

401-450

دانشگاه صنعتی شاهرود و دانشگاه ارومیه

451-500

دانشگاه شهید باهنر کرمان و دانشگاه اصفهان

501-600

مهندسی شیمی

(11 دانشگاه)

دانشگاه تهران

73

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

133

دانشگاه صنعتی شریف

158

دانشگاه تربیت مدرس

190

دانشگاه علم و صنعت ایران

192

دانشگاه صنعتی اصفهان

214

دانشگاه شیراز

221

دانشگاه فردوسی مشهد

237

دانشگاه تبریز

245

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

246

دانشگاه علوم پزشکی تهران

251-300

مهندسی مواد

(14 دانشگاه)

دانشگاه تهران

186

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

251-300

دانشگاه صنعتی شریف

301-350

دانشگاه علم و صنعت ایران و صنعتی اصفهان

351-400

دانشگاه تربیت مدرس

451-500

دانشگاه کاشان و تبریز

501-600

دانشگاه فردوسی مشهد، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، صنعتی سهند، دانشگاه سمنان، دانشگاه شیراز و دانشگاه گیلان

601-700

مهندسی پزشکی

(7 دانشگاه)

دانشگاه علوم پزشکی تهران

136

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

175

دانشگاه تهران

199

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

224

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

230

دانشگاه صنعتی شریف

236

دانشگاه تربیت مدرس

238

مهندسی محیط زیست

(15 دانشگاه)

دانشگاه تهران

66

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

229

دانشگاه تربیت مدرس

242

دانشگاه صنعتی شریف

244

دانشگاه علم و صنعت ایران

251-300

دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه تبریز

301-350

دانشگاه فردوسی مشهد

351-400

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و دانشگاه شیراز

401-450

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل و دانشگاه شهید بهشتی

451-500

دانشگاه کاشان

501-600

دانشگاه صنعتی شاهرود و دانشگاه اصفهان

601-700

مهندسی بیوتکنولوژی صنعتی

(3 دانشگاه)

دانشگاه علوم پزشکی تهران

25

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

29

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

35

مهندسی فناوری نانو

(2 دانشگاه)

دانشگاه تهران

251-300

دانشگاه صنعتی شریف

301-350

مهندسی بیوتکنولوژی محیطی

(5 دانشگاه)

دانشگاه علوم پزشکی تهران

174

دانشگاه تهران

190

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

198

دانشگاه تربیت مدرس

227

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

237

سایر رشته های مهندسی و فناوری

(12 دانشگاه)

دانشگاه تهران

118

دانشگاه صنعتی امیرکبیر و صنعتی اصفهان

301-350

دانشگاه علم و صنعت ایران و صنعتی شریف

351-400

دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه تبریز

401-450

دانشگاه فردوسی مشهد، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و دانشگاه شیراز

501-600

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل و دانشگاه شهید بهشتی

601-700

تحقیقات پزشکی پایه

(13 دانشگاه)

دانشگاه علوم پزشکی تهران

217

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

301-350

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

351-400

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

401-450

دانشگاه علوم پزشکی ایران

451-500

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دانشگاه تهران

501-600

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، علوم پزشکی بقیه الله، علوم پزشکی کرمان، علوم پزشکی مازندران، علوم پزشکی شیراز، تربیت مدرس

601-700

پزشکی بالینی

(8 دانشگاه)

دانشگاه علوم پزشکی تهران

251-300

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

351-400

دانشگاه علوم پزشکی ایران

401-450

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

451-500

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و علوم پزشکی شیراز

501-600

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، علوم پزشکی تبریز

601-700

علوم بهداشت

(14 دانشگاه)

دانشگاه علوم پزشکی تهران

172

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

251-300

دانشگاه علوم پزشکی ایران

351-400

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، علوم پزشکی کرمان، علوم پزشکی کرمانشاه و علوم پزشکی مشهد

451-500

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، علوم پزشکی مازندران، علوم پزشکی شیراز و علوم پزشکی تبریز

501-600

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه تهران

601-700

کشاورزی، جنگلداری و شیلات

(5 دانشگاه)

دانشگاه تهران

75

دانشگاه تربیت مدرس

173

دانشگاه شیراز

182

دانشگاه صنعتی اصفهان

232

دانشگاه فردوسی مشهد

251-300

علوم دامپزشکی

دانشگاه تهران

98

سایر رشته های علوم کشاورزی

(شامل مهندسی کشاورزی، اقتصاد و سیاست گذاری کشاورزی، علوم و فنون غذایی)

(6 دانشگاه)

دانشگاه تهران

88

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

156

دانشگاه صنعتی اصفهان

178

دانشگاه تربیت مدرس

198

دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه شیراز

228

اقتصاد و تجارت

دانشگاه تهران

251-300

جغرافیای اجتماعی و اقتصادی

دانشگاه تهران

251-300

 حضور کشورهای اسلامی در رتبه بندی موضوعی ISC 2020

دهقانی گفت: در رتبه بندی حوزه موضوعیISC-2020  سایر کشورهای اسلامی نیز به خوبی ظاهر شدند.

در حوزه علوم طبیعی تعداد 38 دانشگاه از کشورهای اسلامی حضور داشتند که بیشترین تعداد مربوط به کشور ایران با 11 دانشگاه است. کشورهای مالزی با 6 دانشگاه و ترکیه با 5 دانشگاه بیشترین حضور را در این حوزه موضوعی داشته اند. بهترین رتبه کسب شده در این حوزه متعلق به کشور عربستان سعودی با رتبه 73 بوده است.

در حوزه مهندسی و فناوری تعداد 56 دانشگاه از کشورهای اسلامی حضور داشتند که بیشترین تعداد مربوط به کشور ایران با 14 دانشگاه است. کشورهای مالزی با 12 دانشگاه و ترکیه با 6 دانشگاه بیشترین حضور را در این حوزه موضوعی داشته اند. بهترین رتبه کسب شده در این حوزه متعلق به کشور عربستان سعودی با رتبه 36 بوده است.

در حوزه علوم پزشکی و بهداشت تعداد 52 دانشگاه از کشورهای اسلامی حضور داشتند که بیشترین تعداد مربوط به کشور ترکیه با 18 دانشگاه است. کشورهای ایران با 12 دانشگاه و مصر با 7 دانشگاه بیشترین حضور را در این حوزه موضوعی داشته اند. ضمنا بهترین رتبه کسب شده در این حوزه برابر با 231 و کشور ایران بوده است.

در حوزه علوم کشاورزی تعداد 75 دانشگاه از کشورهای اسلامی حضور داشتند که بیشترین تعداد مربوط به کشور ترکیه با 23 دانشگاه است. کشورهای ایران با 14 دانشگاه و پاکستان و مصر هر کدام با 8 دانشگاه بیشترین حضور را در این حوزه موضوعی داشته اند. ضمنا بهترین رتبه کسب شده در این حوزه برابر با 62 مربوط به کشور مالزی بوده است.

در حوزه علوم اجتماعی تعداد 20 دانشگاه از کشورهای اسلامی حضور داشتند که بیشترین تعداد مربوط به کشور مالزی با 8 دانشگاه است. کشورهای اندونزی با 5 دانشگاه و ترکیه با 4 دانشگاه بیشترین حضور را در این حوزه موضوعی داشته اند. ضمنا بهترین رتبه کسب شده در این حوزه برابر با 350-301 و کشور مالزی بوده است.

در حوزه علوم انسانی تعداد 9 دانشگاه از کشورهای اسلامی حضور داشتند که بیشترین تعداد مربوط به کشور مالزی با چهار دانشگاه است. کشورهای ترکیه با سه دانشگاه و ایران و اندونزی با 1 دانشگاه بیشترین حضور را در این حوزه موضوعی داشته اند. بهترین رتبه کسب شده در این حوزه متعلق به کشور مالزی با رتبه 400-351 بوده است.

تعداد دانشگاه های کشورهای اسلامی در رتبه بندی موضوعی 2020-ISC در هر کدام از حوزه های موضوعی

 

حوزه علوم طبیعی

مهندسی و فناوری

علوم پزشکی و

بهداشت

علوم کشاورزی

علوم اجتماعی

علوم انسانی

ایران

11

14

12

14

1

1

 

مالزی

6

12

4

6

8

4

 

ترکیه

5

6

18

23

4

3

 

عربستان

4

4

3

2

1

-

 

تونس

3

5

1

3

-

-

 

مصر

3

3

7

8

-

-

 

پاکستان

3

3

1

8

-

-

 

اندونزی

2

4

1

6

5

1

 

مراکش

1

1

1

-

-

-

 

قطر

-

1

1

-

1

-

 

الجزایر

-

1

-

-

-

-

 

بنگلادش

-

1

-

1

-

-

 

امارات متحده عربی

-

1

-

-

-

-

 

لبنان

-

-

1

-

-

-

 

نیجریه

-

-

1

2

-

-

 

اوگاندا

-

-

1

1

-

-

 

عراق

-

-

-

1

-

-

 

تعداد کل

38

56

52

75

20

9