کد خبر: 47287
تاریخ انتشار: پنج شنبه, 21 ارديبهشت 1402 - 11:45

داخلی

»

گزارش

جایگاه علمی مهندسی مکانیک ایران در جهان

منبع : مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)
جایگاه کشور جمهوری اسلامی ایران به لحاظ انتشار آثار علمی در حوزه مهندسی در پایگاه وب او ساینس، رتبه 13 جهان با تعداد 21870 مدرک و تعداد44890 استناد است.
جایگاه علمی مهندسی مکانیک ایران در جهان

به گزارش لیزنا، دکتر سیداحمد فاضل زاده رئیس موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، در سی امین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران درباره جایگاه علمی مهندسی مکانیک جهموری اسلامی ایران در جهان که در دانشگاه شهید بهشتی در تاریخ 19 اردیبهشت 1402برگزار شد سخنرانی کرد.

وی در خصوص جایگاه علمی مهندسی جمهوری اسلامی ایران در سال 2022 در جهان گفت: جایگاه کشور جمهوری اسلامی ایران به لحاظ انتشار آثار علمی در حوزه مهندسی در پایگاه وب او ساینس، رتبه 13 جهان با تعداد 21870 مدرک و تعداد44890 استناد است.

رتبه جهانی

نام کشور

تعداد مدارک (WoS)

تعداد استنادها

1

چین

339349

692788

2

ایالات متحده آمریکا

106936

172730

3

هند

67663

112310

4

آلمان

38701

54307

5

انگلستان

37472

75369

6

کره جنوبی

37026

62908

7

انگلستان

32042

65513

8

ژاپن

30500

36123

9

ایتالیا

29454

46527

10

کانادا

24240

44826

11

فرانسه

23737

30009

12

استرالیا

22325

59846

13

ایران

21870

44890

14

اسپانیا

21650

35723

15

عربستان سعودی

19325

56088

فاضل زاده گفت: ایران در بین کشورهای اسلامی به لحاظ جایگاه علمی مهندسی رتبه اول را دارد، پس از ایران، کشورهای عربستان سعودی و ترکیه رتبه­های دوم و سوم این حوزه را از آن خود کرده­اند. جدول زیر 10 کشورهای برتر اسلامی بر اساس انتشارات علمی در مهندسی در سال 2022 را نشان می دهد.

رتبه در بین کشورهای اسلامی

نام کشور

تعداد مدارک (WoS)

تعداد استناد

رتبه جهانی

1

ایران

21870

44890

13

2

عربستان سعودی

19325

56088

15

3

ترکیه

16315

30131

17

4

مصر

11829

29376

21

5

پاکستان

11548

32858

22

6

مالزی

11187

23918

24

7

عراق

4526

9401

42

8

اندونزی

4526

5950

42

9

امارات متحده عربی

4354

12934

45

10

الجزایر

3403

4703

48

 جایگاه علمی  مهندسی مکانیک کشور جمهوری اسلامی ایران در سال 2022

رئیس ISC درباره جایگاه علمی مهندسی مکانیک کشور جمهوری اسلامی ایران در سال 2022 اظهار داشت: در سال 2022، ایران موفق به انتشار 2737 مدرک در حوزه مهندسی مکانیک شده است که این تعداد مدارک 5339 استناد دریافت کرده اند.

وی ادامه داد: جایگاه کشور جمهوری اسلامی ایران به لحاظ انتشار آثار علمی در حوزه مهندسی مکانیک در پایگاه وب او ساینس، رتبه 12 جهان و رتبه یک کشورهای اسلامی در سال 2022 است. با توجه به اینکه به صورت کلی ایران در بین کشورهای جهان رتبه 17 و در بین کشورهای اسلامی رتبه 2 را بعد از ترکیه دارد، می توان گفت که مهندسی مکانیک در مجموع عملکرد بهتری داشته است.

فاضل زاده افزود: ایران در بین کشورهای اسلامی به لحاظ جایگاه علمی مهندسی مکانیک رتبه اول را دارد، پس از ایران، کشورهای ترکیه و عربستان سعودی رتبه­های دوم و سوم این حوزه از آن خود کرده­اند. جدول زیر 10 کشورهای برتر اسلامی بر اساس انتشارات علمی در مهندسی مکانیک در سال 2022 را نشان می دهد.

 

رتبه در بین کشورهای اسلامی

Name

تعداد مدارک (WoS)

Times Cited

رتبه جهانی

1

ایران

2737

5339

12

2

ترکیه

2034

3627

14

3

عربستان سعودی

1676

6204

15

4

مصر

1220

3261

19

5

پاکستان

1039

3737

21

6

مالزی

800

1926

25

7

عراق

517

690

33

8

الجزایر

442

896

39

9

امارات متحده عربی

389

1793

42

10

تونس

254

507

49

 

دیپلماسی علمی مهندسی مکانیک ایران در سال 2022

رئیس ISC در ادامه گفت: 37.05 درصد از انتشارات این حوزه با همکاری پژوهشگران بین المللی نوشته شده است، با توجه به اینکه این شاخص در رشته مهندسی مکانیک در سطح جهان 21.9 درصد است، نشان می دهد دیپلماسی علمی در این حوزه از عدد این شاخص در جهان بالاتر است.

جایگاه ایران در حوزه مهندسی در بین کشورهای اسلامی در بازه زمانی 2012-2021

رئیس ISC گفت: در خصوص جایگاه علمی مهندسی جمهوری اسلامی ایران در سال 2021-2012 در جهان گفت: جایگاه کشور جمهوری اسلامی ایران به لحاظ انتشار آثار علمی در حوزه مهندسی در پایگاه وب او ساینس، رتبه 15 جهان با تعداد 200127 مدرک و تعداد 3133693 استناد می باشد.

فاضل زاده عضو انجمن مهندسان مکانیک ایران ایران در این خصوص گفت: جهموری اسلامی ایران در بین کشورهای اسلامی به لحاظ جایگاه علمی مهندسی رتبه اول را دارد. پس از ایران، کشورهای ترکیه و مالزی رتبه­های دوم و سوم این حوزه را از آن خود کرده­اند. جدول زیر 10 کشورهای برتر اسلامی بر اساس انتشارات علمی در مهندسی در سال 2012-2021 را نشان می دهد.  

کشور

رتبه در بین کشورهای اسلام

رتبه جهانی

ایران

1

15

ترکیه

2

19

مالزی

3

20

عربستان سعودی

4

25

مصر

5

30

پاکستان

6

33

اندونزی

7

37

الجزایر

8

46

تونس

9

48

امارات متحده عربی

10

55

جایگاه علمی مهندسی مکانیک کشورهای اسلامی در سال 2012-2021

رئیس ISC در ادامه گفت: جهموری اسلامی ایران در بین کشورهای اسلامی به لحاظ جایگاه علمی مهندسی مکانیک رتبه اول را دارد، پس از ایران، کشورهای ترکیه و مالزی رتبه­های دوم و سوم این حوزه را از آن خود کرده­اند. جدول زیر 10 کشورهای برتر اسلامی بر اساس انتشارات علمی در مهندسی مکانیک در سال            2012-2021 را نشان می دهد.  

کشور

رتبه در بین کشورهای اسلام

رتبه جهانی

ایران

1

12

ترکیه

2

18

مالزی

3

19

عربستان سعودی

4

25

مصر

5

27

پاکستان

6

30

الجزایر

7

41

اندونزی

8

46

امارات متحده عربی

9

51

تونس

10

52