کد خبر: 47963
تاریخ انتشار: سه شنبه, 23 آبان 1402 - 10:20

داخلی

»

گزارش

کارگاه آشنایی با کتب مرجع رشته علوم قرآن و حدیث برگزار شد

منبع : لیزنا
کارگاه آشنایی با کتب مرجع رشته علوم قرآن و حدیث و روش کار با آنها توسط انجمن علمی قرآن و حدیث دانشگاه قم با همکاری کتابخانه کوثر دانشگاه قم درتاریخ یکشنبه 21 آبان ماه 1402 برگزار شد.
کارگاه آشنایی با کتب مرجع رشته علوم قرآن و حدیث برگزار شد

به گزارش لیزنا، این کارگاه آموزشی که با استقبال دانشجویان بخش خواهران دانشگاه همراه شد با سخنرانی آموزشی دکتر عبدالحسین طالعی عضو هیأت علمی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه قم انجام  شده است.

دکتر طالعی در این کارگاه افزود: آثار و نوشته‌های علوم قرآنی را می‌توان سه نوع برشمرد: ۱. نوشته‌های حاوی تعدادی از مباحث مهم علوم قرآنی؛ ۲. کتاب‌هایی که به موضوع معینی از موضوعات علوم قرآنی پرداخته‌اند؛ ۳. مباحثی از علوم قرآنی که به عنوان مقدمه کتاب‌های تفسیری نگاشته شده‌اند. علوم مختلف قرآن ابتدا (از اول قرن دوم تا قرن پنجم هجری) به طور مستقل و بدون این که تحت عنوان علوم قرآنی قرار گیرد نگارش یافته‌اند. اوایل قرن پنجم تا قرن دهم هجری دوره نضج علوم قرآن به عنوان یک فن مدون است.

عضو هیأت علمی دانشگاه قم ادامه داد: تدوین جامع انواع علوم قرآنی از قرن هشتم با تالیف کتاب البرهان فی علوم القرآن اثر زرکشی آغاز می‌شد. جامعیت کتاب وی در زمینه انواع علوم قرآنی تا آن زمان بی سابقه بود؛ به گونه‌ای که سیوطی ضمن انتقاد از پیشینیان خود به جهت عدم تدوین کتابی جامع در زمینه انواع علوم قرآنی، پس از مطالعه البرهان اظهار سرور و شادمانی کرده، خود نیز به تالیف کتابی مبسوط در همین زمینه مصمم می‌شود. کتاب الاتقان فی علوم القرآن اثر جلال الدین سیوطی را می‌توان بهترین کتاب و فصل الختام آثار علوم قرآنی در دوره نضج علوم قرآنی ( قرن پنجم تا دهم هجری) دانست. یکی از منابع مهم سیوطی در این اثر، خود کتاب البرهان بوده است. پس از الاتقان رشد و بالندگی نگارش و تدوین علوم قرآنی تا مدت‌ها متوقف شد و بیشتر نگارش‌های علوم قرآنی تنها در زمینه‌هایی خاص صورت گرفت و از شدت آهنگ گرایش به علوم قرآنی کاسته شد؛ اما در قرن اخیر دانشمندان فراوانی در زمینه‌های مختلف علوم قرآنی تالیفات گران سنگی عرضه کرده‌اند.

خبرنگار: محمدرضا آرانی- دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات دانشگاه قم