کد خبر: 42682
تاریخ انتشار: چهارشنبه, 28 آبان 1399 - 10:47

داخلی

»

گفتگو

انتشار گزارش جبهه‌های تحقیق 2020 کلاریویت و آکادمی علوم چین

منبع : لیزنا
کلاریویت (یا همان ISI سابق) و آکادمی علوم چین به طور مشترک گزارش جبهه های تحقیق سال ۲۰۲۰، در ۱۱۰ جبهه تحقیق داغ و ۳۸ جبهه تحقیق نوظهور را ذیل ۱۱ رشته موضوعی کلی در حوزه های علوم اجتماعی و علوم منتشر کردند.
انتشار گزارش جبهه‌های تحقیق 2020 کلاریویت و آکادمی علوم چین

به گزارش لیزنا، دکتر جعفر مهراد استاد دانشگاه شیراز و موسس ISC با اعلام این خبر گفت: این گزارش هفتمین گزارش مشترک کلاریویت و آکادمی علوم چین است. جبهه تحقیق زمانی تشکیل می شود که خوشه های مقالات پراستناد بارها با هم مورد استناد قرار می‌گیرند که در واقع به  وجوه اشتراک به خصوصی در تحقیقات علمی دلالت دارد.  این وجه مشترک در اغلب اوقات در داده های تجربی، روش شناسی، مفاهیم و یا فرضیه های پژوهش دیده می شود.

وی گفت: در سال های اخیر، جبهه های تحقیقاتی چندی شناخته شده است که این جبهه‌ها را می توان در تحقیقات برندگان جوایز نوبل نیز مشاهده کرد. برای مثال، در رشته فیزیک  گزارش های اخیر جبهه هایی را که مرتبط با سیاهچاله ها است مورد شناسایی قرار داده که آن نیز در سال ۲۰۲۰ به تایید کمیته نوبل رسیده است. یا، ویرایش ژنوم که توسط کمیته نوبل برای سال ۲۰۲۰ شناسایی شد.

دکتر جعفر مهراد افزود: متخصصان علم سنجی کلاریویت در همکاری با موسسه علمی و توسعه و کتابخانه ملی علوم که هر دو وابسته به آکادمی علوم چین است جهت انجام مطالعات استنادی از پایگاه شاخص های اساسی علم (Essential Science Indicators) یا ESI استفاده کرده‌اند. اساس این پایگاه را نمایه وب او ساینس تشکیل می دهد.  گزارش ۲۰۲۰، در پایگاه ESI از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ با شناسایی ۱۱۶۲۶ جبهه تحقیق شروع شد که هدف آن پی بردن به این حقیقت است که این کارشناسان بتوانند فعال ترین جبهه های تحقیق یا جبهه هایی را که به سرعت در حال توسعه است کشف کنند.

استاد دانشگاه شیراز گفت:‌ گزارش ۲۰۲۰ از آن جهت گزارشی با اهمیت است که مندرجات آن به آسانی دانشمندان جهان را به داغ‌ترین جبهه ها یا جبهه های نوظهور در تحقیقات علمی هدایت می کند که ثمره آن دستیابی به اکتشافات و نوآوری های علمی جدید است.