کد خبر: 46156
تاریخ انتشار: چهارشنبه, 12 مرداد 1401 - 11:04

داخلی

»

گفتگو

10 کشور برتر جهان در آموزش عالی در سال ٢٠٢٢

منبع : لیزنا
کمپانی The Campus Advisor شبکه ای است جهانی که دانشجویان را در انتخاب محل تحصیل در کشورهای خارجی راهنمایی و مشورت می دهد.
10 کشور برتر جهان در آموزش عالی در سال ٢٠٢٢

به گزارش لیزنا، دکتر جعفر مهراد استاد دانشگاه شیراز و موسس  ISCگفت : تصمیم گیری برای انتخاب محل تحصیل کار ساده‌ای نیست. عوامل مهمی وجود دارد که باید در انتخاب محل تحصیل مورد توجه قرار گیرد، از آن جمله محل سکونت (خوابگاه یا آپارتمان و هزینه‌های آن)، هزینه آموزش، شهرت دانشگاه و غیره.

دکتر جعفر مهراد  گفت: در مطالعه‌ای که کمپانی The Campus Advisor  بر روی ١٧/٠٠٠ دانشجو از سراسر جهان انجام داده است، از دانشجویان خواسته است که در مورد شاخص‌های کیفیت اموزش، هزینه زندگی، چشم انداز های شغلی، تنوع دانشجو، هنر ها و فرهنگ، و زندگی اجتماعی امتیازی را بین ۵-١ به هر گزینه اختصاص دهند. بر اساس گزارش Eruda College News کمپانی The Campus Advisor شبکه ای است جهانی که دانشجویان را در انتخاب محل تحصیل در کشورهای خارجی راهنمایی و مشورت می دهد. براساس این بررسی، بهترین کشورهای دانشگاهی در سال ٢٠٢٢ به این ترتیب است:

آمریکا:

آمریکا از این نظر برای دانشجویان بین المللی خوشایندترین محل تحصیل به حساب می آید. در آمریکا ١/٠٧۵/۴٩۶ دانشجوی بین المللی تحصیل می کند. امتیاز آمریکا از شاخص کیفیت آموزش ۴/٨٢ است. دانشجویان در این بررسی دانشگاه استنفورد را بهترین دانشگاه این کشور رتبه بندی کرده اند، در حالیکه شیکاگو بهترین شهر دانشجویی آمریکا رتبه بندی شده است. پاسخ دهندگان، آمریکا را از نظر هزینه زندگی دانشجویی ٣/۵٨، چشم انداز شغلی ۴/٨١، تنوع دانشجو ۴/٨٣، زندگی اجتماعی ۴/۵۶ و هنر ها و فرهنگ ۴/۶٧ ارزیابی کرده اند.

در سال تحصیلی ٢٠٢٢-٢٠٢١ متوسط شهریه دانشگاهی برای موسسات آموزش عالی خصوصی ٣٨/٠٧٠ و در دانشگاه های دولتی ١٠/٧۴٠ دلار بود. در این سال تحصیلی ١٠ کشور منبع که دارای بیشترین دانشجو در دانشگاه های آمریکا است به ترتیب عبارتند از: چین ٣١٧/٢٩٩، هندوستان ١۶٧/۵٨٢، کره جنوبی ٣٩/۴٩١، کانادا ٢۵/١۴٣، عربستان سعودی ٢١/٩٣٣، ویتنام ٢١/۶٣١، تایوان ١٩/۶٧٣، برزیل ١۴/٠٠٠، مکزیک ١٢/٩٨۶، ژاپن ١١/٨٧۵، نپال ١١/١٧٢ و ایران ٩/۶١۴ دانشجو. تعداد دانشجویان خارجی ۴/۶٪‏ از کل جمعیت دانشجویی آمریکا را تشکیل می دهد.

انگلستان:

در سال ٢٠٢٢، انگلستان با کسب ۴/۵١ از ۵ دومین کشور برتر آموزش عالی جهان انتخاب شده است:

کیفیت آموزش ۴/٧٩

چشم انداز شغلی ۴/٨٣

تنوع دانشجو ۴/٨

زندگی اجتماعی ۴/١٩

هنر ها و فرهنگ ۴/٢۵

از نظر پاسخ دهندگان دانشگاه آکسفورد بهترین دانشگاه این کشور و نیوکاسل به عنوان بهترین شهر دانشجویی انتخاب شده است. در سال تحصیلی ٢٠٢٢-٢٠٢١، انگستان دارای ۶٠۵/١٠٣ دانشجوی بین اللمللی بود که از هدف گذاری برای سال ٢٠٣٠ که تعداد آن ۶٠٠/٠٠٠ دانشجو برآورد شده بود پیشی گرفته است. در این سال تعداد دانشجویان کشور های عضو اتحادیه اروپا ١۵٢/٩٠۵  و غیر اتحادیه اروپا ۴۵٢/٢٢۵ دانشجو گزارش شده است. در خارج از اتحادیه اروپا دانشجویان چینی (١۴٣/٨٢٠ دانشجو) رتبه اول را به خود اختصاص داده اند. هندوستان با ٨۴/۵۵۵ دانشجو در جایگاه دوم قرار دارد. جایگاه های بعدی در خارج از این اتحادیه به ترتیب به نیجریه ٢١/٣٠۵، آمریکا ٢٩/٢٢٠، هنگ کنگ ١۶/۶۵۵، پاکستان ١٢/٩٧۵، مالزی ١١/۵١٠، عربستان سعودی ٨/٨٢۵، ایران ٨/١٩٧، کانادا ۶/٧٨۵، و سنگاپور با ۶/۵٠٠ دانشجو تعلق دارد.

استرالیا:

استرالیا دارای یکی از بهترین سیستم های آموزش عالی در جهان است. در این کشور ۴٣ دانشگاه وجود دارد. دانشگاه های این کشور در تمام سیستم های رتبه‌بندی دانشگاهی جزو دانشگاه های برتر جهان رتبه‌بندی شده است. در بین فارغ‌التحصیلان دانشگاهی این کشور ١۴ برنده جایزه نوبل دیده می شود. کل امتیاز استرالیا از بررسی The Campus Advisor۴/۴٨ از ۵ است. در سال ٢٠٢٢ ملبورن بهترین شهر دانشگاهی و دانشگاه کویینزلند بهترین دانشگاه استرالیا انتخاب شده است.

آلمان:

آلمان سالانه هزاران دانشجوی بین اللمللی را در موسسات آموزش عالی خود جذب می‌کند. طبق داده های The Campus Advisor۴١۶/۴٣٧ دانشجوی خارجی در این کشور تحصیل می کنند.آلمان از نظر جذب دانشجویان بین اللمللی حایز رتبه پنجم جهان است.  تعداد دانشجویان خارجی در فاصله سالهای ٢٠١۴ تا ٢٠٢١ ٣٨/١٪‏ افزایش یافته است. دانشجویان چینی با ۴٠/١٢٢ تن بیشترین تعداد دانشجویان خارجی را به خود اختصاص داده اند. هندوستان دارایر٢٨/۵۴٢ دانشجو در دانشگاه های آلمان است. تعداد دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در مراکز علمی آلمان ١٠/۵۶١ دانشجو است. اکثر دانشجویان بین اللمللی تقریباً به تعداد ١٣۶/۵٧٩ نفر در رشته های مهندسی تحصیل می کنند. آلمان از امتیاز ١-۵ در چشم انداز شغلی امتیاز ۴/٧٩، هنر ها و فرهنگ ۴/٧١، کیفیت آموزش ۴/۶٧، تنوع دانشجو ۴/٣۵ و در هزینه زندگی امتیاز ٣/١٩ را بدست آورده است.

ایرلند:

در حالیکه ایرلند مقصد بسیاری از دانشجویان خارجی است, بیشتر ایرلندی ها در خارج از کشور خود زندگی می کنند. ایرلند در بررسی The Campus Advisor کشوری است که مطلوب دانشجویان بین اللمللی است. امتیاز ایرلند از مقیاس ١-۵ امتیاز ۴/۴ است. یونیورسیتی کالج کورک (University College Cork) بهترین دانشگاه و شهر کورک به عنوان بهترین شهر دانشجویی انتخاب شده است. ایرلند از شاخص هنر و فرهنگ ۴/٨٢، چشم انداز شغلی ۴/٧٩، زندگی اجتماعی ۴/۶٣، کیفیت آموزش ۴/۵١، تنوع دانشجو ۴/٣٢ و هزینه زندگی ٣/٣٣ را کسب کرده است.

سویس:

در این بررسی، کشور سویس نیز به عنوان یکی از بهترین مراکز آموزش عالی جهان انتخاب شده است. دانشجویان شرکت کننده زوریخ را بهترین شهر دانشجویی و دانشگاه ETH Zurich را بهترین دانشگاه این کشور می شناسند. سویس بالاترین امتیاز را از شاخص های تنوع دانشجو، کیفیت آموزش، چشم انداز شغلی و زندگی اجتماعی بدست آورده است. شهریه دانشگاه بسته به نوع آن از ۵/۵١٠ دلار تا ٢۶/۴۵٠ دلار متفاوت است

کانادا:

کانادا اکنون میزبان ٣٨٨/٧٨٢ دانشجوی بین اللمللی است. از این تعداد، ٣٩/۴٪‏ (١۵٣/٣۶٠ دانشجو) در کالج ها و ۶٠/۵٪‏ (٢٣۵/۴١٩ دانشجو) در دانشگاه ها تحصیل می کنند. هندوستان با ١٨٠/٢٧۵ دانشجو دارای بیشترین دانشجوی خارجی در دانشگاه های کانادا است. اکثر دانشجویان بین اللمللی (٢۴٠/٧١١ دانشجو) علاقه مند به تحصیل در رشته های تجارت و مدیریت، هنر ها و علوم انسانی، علوم اجتماعی و رفتاری، حقوق، مراقبت های بهداشتی، تعلیم و تربیت، بازرگانی، خدمات و منابع طبیعی هستند. باقی مانده نیز (١٣۴/۶۶۴ دانشجو) در رشته های علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات درس می خوانند. تعداد دانشجویان چینی شاغل به تحصیل در دانشگاه های کانادا ١١۶/٩٣٠، ویتنامی ١٨/٩١٠، فرانسوی ١٨/٢٩۵، کره ای ١٨/١٧٠، ایرانی ١۴/٠۴۵، آمریکایی ١٢/٧۴٠، برزیلی ١١/٠۵٠، نیجریه ای ١٠/۶٣۵، و بنگلادشی ٧/٧٨۵ دانشجو است.

دانمارک:

دانمارک نیز در این بررسی در میان بهترین کشورهای جهان در حوزه آموزش عالی رتبه بندی شده است. کل امتیاز دانمارک ۴/٣۴ است. شاخص چشم انداز شغلی با ۴/٨٢ امتیاز بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده است. از نظر دانشجویان، دانشگاه کپنهاگ بهترین دانشگاه و کپنهاگ بهترین شهر دانشجویی انتخاب شده است. دانمارک شادترین کشور جهان است و پاسخ دهندگان به بررسی The Campus Advisor شاخص زندگی اجتماعی را بالاترین شاخص ارزیابی کرده اند.

هلند:

در این بررسی هلند به عنوان نهمین کشور برتر آموزش عالی انتخاب شده است. شاخص چشم انداز شغلی با امتیاز ۴/۵٨ در بین شاخص‌های دیگر برجسته است. دانشگاه آمستردام به عنوان بهترین دانشگاه و اوتریخت بهترین شهر دانشجویی هلند معرفی شده است. در حدود ٧٢٪‏ از دانشجویان خارجی این کشور را دانشجویانی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا تشکیل می دهند. آلمان، ایتالیا، رومانی، چین، و بلژیک به ترتیب دارای بیشترین دانشجوی شاغل به تحصیل در دانشگاه های هلند هستند. کل دانشجویان بین اللمللی در هلند ١١۵/٠۶٨ دانشجو گزارش شده است.

فرانسه:

فرانسه در سال جاری فهرست بهترین دانشگاه های جهان را تکمیل می کند. کل امتیاز این کشور ۴/٣١ است. در فرانسه دانشگاه سوربن به عنوان بهترین دانشگاه و پاریس به عنوان بهترین شهر دانشجویی این کشور انتخاب شده است. امتیاز فرانسه از شاخص کیفیت آموزش ۴/۶١، هنر ها و فرهنگ ۴/۵۵، تنوع دانشجو ۴/۵١، زندگی اجتماعی ۴/۴٩ چشم انداز شغلی ۴/۴۶ و هزینه زندگی ٣/٢٢ است. تعداد دانشجویان خارجی در سال تحصیلی ٢٠٢٢-٢٠٢١  تعداد ٣٧٠/٠٠٠ اعلام شده‌است. اکثر دانشجویان بین اللمللی شهروندان مراکشی هستند (۴٣/۴۶۴ دانشجو). بیشتر دانشجویان بین اللمللی در رشته های تجارت و مدیریت تحصیل می کنند (۴٢/۵۵٩ دانشجو).

پنج کشور منبع که دارای بیشترین دانشجو در دانشگاه های فرانسه هستند عبارتند از مراکش ۴٣/۴۶۴، چین ٢٩/٧٣١، الجزیره ٢٩/۵٢٧، ایتالیا ١۶/٠١۴، و سنگال ١٣/۶۶٣. کشورهای تونس، ساحل عاج، اسپانیا، کامرون، پرتغال، هندوستان، آمریکا، لبنان، ایران و جمهوری دموکراتیک خلق کنگو در مرتبه های بعدی قرار دارند.