کد خبر: 42887
تاریخ انتشار: یکشنبه, 30 آذر 1399 - 22:05

داخلی

»

مقاله های روز

مقاله های روز

منبع : لیزنا
سیدابراهیم عمرانی
مقاله های روز

سید ابراهیم عمرانی، سردبیر: با سلام دوباره

 می‌گویند سلام سلامتی میاره، خوب سلامت باشید و بدانید که سلام کرمانیها بی طمع نیست. قرار است زحمت را دیگران بکشند و بنده افتخارش را حمل کنم.

تو یک روز دوتا یادداشت صفر نوشتن خیلی شادی‌آور است و دعا می‌کنم که این شادی ممتد باشد و لیزنا بتواند با دو ستون جدید سری تو سرها دربیاورد و بخشی از نیازهای حرفه‌مندان و دانشمندان ودانش‌پژوهان ودانشجویان را تامین کند. البته همانطور که در ستون اولی که معرفی کردم دیدید، کسی که عهده‌دار ستون شده، توی عالم کتابداری خودش سری تو سرها داره و اگر به اسم گردانندة این ستون دوم  هم برسم خواهید دید که استاد کارآمدی این مسئولیت را قبول کرده و لیزنا همکاری با این دو استاد را افتخار خود می‌داند و باور داریم که این دو عزیز، در کنار عزیزانی که در این دهسال سنگ بنای لیزنا را گذاشتند و حفظ کردند، لیزنا را پربازتر از پیش خواهند کرد.

این ستون هم مولود یلدا خواهد بود و از امروز شروع به انتشار می کند. نوشته‌ای که می‌خوانید یادداشت شماره یک این ستون خواهد بود، یادداشت شماره صفر، که به قلم من کمترین تقدیم می‌شود.

و اما نام ستون:

مقاله های روز

این ستون مدتها مورد تقاضای دوستان و علاقه‌مندان بود و به ما می گفتد که لیزنا باید ستونی تخصصی برای مقاله های علوم اطلاعات و کتابداری خوب داشته باشد. خوب حالا از این به بعد لیزنا در این ستون مقاله های تخصصی خوب حوزة علوم اطلاعات، کتابخانه و کتابداری را به شما معرف خواهد کرد.

ستونی برای همه متخصصان، به ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی. برای آگاهی از تازه‌های رشت‌ه و حوزه و حرفه، با معرفی مقاله های تخصصی روز. ستونی که استفاده کنندگانش نویسندگان بعدی آن خواهند بود. دانشجویانی که برای کارهای تحصیلی خود به مقاله‌ههای خوبی برخورد می کنند و اساتیدی که در تحقیقات خود به مقالة مهمی برمی‌خورند که فکر می‌کنند آن را باید به عموم اهالی رشته و حرفه معرفی نمایند.

نکته مهمی که در نظرخواهیم داشت، این است که اولویت با مقاله های روز کتابداران و استادان ایرانی حوزة علوم اطلاعات خواهد بود چه آنان که در ایران کار می‌‌کنند و چه آنان که در خارج از مرزهای ایران  مشغول پژوهش و تدریس و تحصیل هستند. ولی از معرفی مقاله‌های خوب استادان غیر ایرانی به نام حوزة علوم اطلاعات در مجلات معتبر جهان نیز غافل نخواهیم ماند.

چه کسی این ستون را آغاز می کند؟

    ... و ادامه می‌دهد و مدیریت می کند؟ این ستون به دست پژوهشگر و مدیر جوان حوزه ما، جناب آقای دکتر محمد صابری اداره خواهد شد. پژوهشگری که از کتابخانه های عمومی آغاز کرد، و در بخشهایی از نهاد کارهای ستادی و مدیریتی کرد و پس از اخذ درجه دکتری با عنوان هیات علمی به دانشگاههای علوم پزشکی پیوست و همزمان با کار آموزشی و پژوهشی جدی، اینک  مسئولیت اداره کتابخانه موفق دانشگاه علوم پزشکی همدان را نیز برعهده دارند. خوشحالیم که این رهرو همزمان دانشگاه و حرفه به لیزنا پیوسته و قرار است مدیریت معرفی مقاله های تخصصی روز حوزة ما را برعهده داشته باشد و با کمک داورانی که برای این ستون انتخاب خواهند شد، مقاله‌های خوبی به شما معرفی نمایند.

این دو بند را از یادداشت قبلی تکرار می‌کنم:

از چه تاریخی شروع می‌شود؟

از یلدا که جشن زایش ایرانیان بوده و هست. جشن تولد جوانه‌هایی که در زیر برف و در زیر خاک حرکت خودشان را به سوی بهار آغاز می‌کنند، تا جوانه، تا بلوغ . اول دی‌ماه روز شروع به کار این ستون است و اولین نوشته را تقدیم شما می‌کنیم.

دورة انتشار: برایش دورة انتشار در نظر نگرفته ایم، لیکن فکر می کنیم که بتوانیم هر ده روزی ستون را تازه کنیم، اگر نوشته های شما بیشتر شد، و دیدیم که نوشته ها در انتظار می‌مانند، دورة انتشار را می توانیم کمتر هم بکنیم ولی الآن برایش زمانی در نظر نگرفته‌ایم.

چرا این عنوان؟ مقاله های روز

 این عنوان نیز مانند ستونهای دیگر در جمع لیزنائیان و با نظر جناب آقای دکتر صابری از میان چندین عنوان انتخاب شد و امیدواریم عنوانی گویا و ساده باشد.

منتظر نوشته های شما هستیم.   

 

عمرانی، سیدابراهیم (1399). «مقاله های روز». ستون مقالاه های روز لیزنا: یادداشت صفر. 30 آذر 1399.