کد خبر: 43588
تاریخ انتشار: یکشنبه, 29 فروردين 1400 - 13:11

داخلی

»

کتاب

مجموعه شش جلدی «نون و القلم» منتشر شد

منبع : انتشارات کتاب نیستان
انتشارات کتاب نیستان مجموعه شش جلدی «نون و القلم» را منتشر کرد.
مجموعه شش جلدی «نون و القلم» منتشر شد

به گزارش لیزنا، «نون و القلم» مجموعه ای است در شش جلد، با هدف حفظ این میراث ماندگار و به امید مزیّن شدن هر علاقمند به زبان و ادب فارسی، به حُسن خط؛ علی الخصوص نوآموزان و دانش آموزان مقطع پراهمیّت ابتدایی. به همین منظور، محتوای آموزشی این مجموعه هم راستا با کتاب های فارسی پایه های مقطع ابتدایی انتخاب شده تا آموختن کلمات و املای صحیح آنها، با فراگیری رسم الخط زیبا، هم زمان باشد.

سرلوحه های این مجموعه کتاب ها بر اساس اصول آموزش علمی و تجربی و هماهنگ با روند تحصیلی دانش آموزان طراحی شده، تا دانش آموزان هم گام با آموزش دروس خود و انجام تکالیف درسی به این مهارت نیز برسند.

این مجموعه مشتمل بر شش جلد کتاب تمرین و تکرار می باشد که با چندین مرحله تمرینات متنوع، دانش آموزان را به تبحر و تسلط در زیبا نویسی حروف و کلمات منتخب می رساند.

این کلمات با توجه به سطح آموزشی هر پایه و سیر تکاملی خوشنویسی، انتخاب شده اند.

شایان ذکر است، سرلوحه های مجموعه «نون و القلم» در قالب خوشنویسی تحریری خط نستعلیق است.

طراحی و تالیف این مجموعه، ثمره سال ها تجربه سعید نیک خواه آزاد در تدریس دلسوزانه و معلمی عاشقانه در پایه های مختلف ابتدایی است.وی در طول سالیان آموزگاری، شاهد رشد و شکوفایی شاگردان خود با بهره بردن از این روش و سرلوحه ها بوده است.

خوشنویسی این مجموعه به هنر حامد توسلی قلم زده شده است که از مدرسان انجمن خوشنویسان ایران و از معلمان خط مدارس و صاحب آثار و تابلوهای هنرمندانه است.