کد خبر: 41340
تاریخ انتشار: شنبه, 17 اسفند 1398 - 09:37

داخلی

»

کتابخانه و کتابداری

بيماري كرونا و آلودگي اطلاعات: چه بايد كرد؟

منبع : لیزنا
دکتر محمد حسن زاده: متخصصان اطلاعات نقش بي بديلي در هدايت مردم به منابع اصيل اطلاعات دارند.
بيماري كرونا و آلودگي اطلاعات: چه بايد كرد؟

به گزارش لیزنا،شيوع بيماري كرونا ويروس نشان داد كه سهم اطلاعات صحيح در زندگي اجتماعي بسيار حياتي است. اشاعه اطلاعات از منابع مختلف بدون توجه به اصالت آنها نه تنها سودمند نيست بلكه، موجب سردرگمي نيز مي شود.

در شبكه هاي اطلاعاتي آمارهاي گوناگوني دست به دست مي شود و درمان هاي مختلفي تجويز مي شود. اين اطلاعات نادرست را مي توان بر اساس اغراض منابع آنها به سه دسته تقسيم كرد:

الف. دلسوزان. اين افراد همه گونه اطلاعات را بدون توجه به صحت و سقم آن از سوي دلسوزي ايجاد يا بازنشر مي كنند. هرچند اين نوع اطلاعات ممكن است صحيح هم باشد ولي امكان ارسال اطلاعات نادرست در لابلاي اطلاعات درست هم وجود دارد.

ب. كاسبان. صاحبان كسب كار برخي مواقع با هدف تبليغ محصول خود به توليد محتواي سوگرفته اطلاعاتي در شبكه هاي مجازي هم روي مي آورند. آنها با هدف فروش محصول خود، ممكن است در خصوص فوايد آن و يا وضعيت يك حادثه مثلا يك بيماري اغراق كنند. اينجا نيز امكان اختلاط درست و نادرست وجود دارد.

ج. مغرضان. اين گروه با هدف دستيابي به اهداف سياسي نسبت به قلب واقعيت ها، خَلطِ درست با نادرست، محتواي مجعول توليد و اشاعه مي كنند.

اطلاعات نادرست از سوي هركدام از اين گروه ها سر زده باشد، موجب آلودگي اطلاعات خواهد شد و فارغ از نوع منبع، نتيجه يكسان است: آلودگي اطلاعات، گمراهي شهروندان و در نهايت، آسيب هاي جبران ناپذير.

‎براي جلوگيري از ضررهاي جبران ناپذير اطلاعات نادرست، نكات زير را رعايت كنيد:

‎١. اطلاعات را از مجاري مجاز مانند مراكز بهداشتي، دانشگاه ها و موسسات علمي بگيريد.

‎٢. از طريق مشاوره با متخصصان اطلاعات، سواد اطلاعاتي خود را ارتقاء دهيد.

‎٣. در خصوص راهنمايي هاي راديكال، حساس باشيد و آنها را با منابع ديگر مقابسه كنيد.

‎٤. به اطلاعات بدون منبعِ فوروارد شده در شبكه هاي اجتماعي با ترديد بنگريد.

‎٥. اطلاعاتي كه با اغراض سياسي ارائه مي شوند، اغلب گمراه كننده هستند، آنها را ناديده بگيريد.

‎٦. مطالعه و دسترسي به منابع مرتبط را فراموش نكنيد.

‎٧. از فوروارد كردن و اشتراك گذاري اطلاعات دريافتي بدون تاييد آن خودداري كنيد.

‎٨. اطلاعات درست اغلب با آرگيومنتيشن همراه هستند، به وجود اصول منطقي در بدنه اطلاعات دقت كنيد.

‎٩. اطلاعات ارائه شده از طرف موسسات تجاري ممكن است با سوگيري همراه باشند. اين نوع اطلاعات را بيشتر بررسي كنيد.

‎١٠. با گروه هاي مرجع براي راستي آزمايي اطلاعات در ارتباط باشيد.

در اين ميان، متخصصان اطلاعات نقش بي بديلي در هدايت مردم به منابع اصيل اطلاعات دارند و آنها مي توانند فضاي غبارآلود اطلاعاتي را براي خانواده، دوستان، شهروندان و آحاد مردم شفاف سازي كنند. تا دير نشده است، نسبت به رسالت خود عمل كنيم.

دكتر محمد حسن زاده، استاد دانشگاه تربيت مدرس