کد خبر: 44724
تاریخ انتشار: دوشنبه, 01 آذر 1400 - 10:35

داخلی

»

کتابخانه و کتابداری

در جلسه شورای اسناد ملی ایران مطرح شد :

تاکید بر ضرورت شناساندن جایگاه شورای اسناد ملی ایران در دستگاه های اجرایی کشور

منبع : روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
اشرف بروجردی رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در تازه ترین جلسه شورای اسناد ملی ایران بر ضرورت شناساندن جایگاه این شورا در میان دستگاه های اجرایی کشور تاکید کرد.
تاکید بر ضرورت شناساندن جایگاه شورای اسناد ملی ایران در دستگاه های اجرایی کشور

به گزارش لیزنا، در جلسه 362 شورای اسناد ملی ایران که با حضور رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و اعضای این شورا برگزار شد؛ ضمن قدردانی از حضور محمدتقی نظرپور و محمد کاظم سجادپور در این شورا،علی خطیبی ومحمدحسین شیخ الاسلامی به عنوان اعضای جدید شورای اسناد ملی ایران معرفی شدند.

درادامه اشرف بروجردی رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران بر ضرورت شناساندن جایگاه شورای اسناد ملی ایران در دستگاه های اجرایی کشور تاکید کرد و گزارشی از مجموع اقدامات انجام شده سازمان اسناد و کتابخانه ملی درباره آسیب دیدگی اسناد و مدارک سازمان اوقاف و امور خیریه و بازتاب آن در رسانه ها، شرایط نامناسب محل نگهداری اسناد در دستگاه ها و اعلام آمادگی سازمان برای کمک به سازمان مذکور جهت مرمت وحفظ و نگهداری اسناد به شورا ارائه داد.

هریک از اعضا نیز نقطه نظرها و راهکارهای ممکن را تشریح و در نهایت در اجرای گزارش مذکور، شورا ضمن تأکید برضرورت ایجاد مدیریت اسناد در دستگاه ها ، مقرر کرد سازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران و سازمان اداری و استخدامی کشور با هماهنگی و همکاری های لازم ضمن بررسی موضوع، نسبت به شناسایی دستگاه های فاقد مدیریت اسناد ازطریق سامانه سازمان اداری و استخدامی کشور اقدام و راهکارهای لازم را ارائه دهند.

مظفر پاسدار شیرازی معاون توسعه مدیریت ومنابع سازمان نیز، ضمن تشریح اقدام ها و برنامه های انجام شده سازمان در مدیریت اسناد و مدارک الکترونیکی، گزارش جامعی از اقدامات درحوزه مذکور از جمله طرح جامع اسناد الکترونیک ملی (جام) به منظور وحدت رویه در مدیریت اسناد الکترونیکی در دستگاه ها، تهیه «دستورالعمل اجرائی مدیریت نظام مند اسناد الکترونیکی» با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان فناوری و اطلاعات کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت صمت و درج شناسه ملی سند (شمس) به مكاتبات و اسناد دولتی برای تمامی دستگاه‌های اجرایی به شورا ارائه داد. اعضای شورا پس از بحث و بررسی با اشاره به شرایط خاص اسناد الکترونیکی ولزوم پشتیبانی وایجاد زیرساخت های لازم برای حفظ و نگهداری امن آنها بر تبعیت و پیروی مجموعه دستگاه های دولتی، حاکمیتی وبخش خصوصی کشورازاستانداردهای تهیه شده و مصوب در حوزه مدیریت اسناد الکترونیکی توسط سازمان، تأکید کردند.

جلسه 362 شورای اسناد ملی ایران با حضور اشرف بروجردی رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، مهدی حجت عضو متبحر در تاریخ و فرهنگ ایران و رییس شورا، سيامک سعيد فوائدی داديار دادسرای ديوان عالی‌كشور، علی کامیار دادستان کل ديوان محاسبات كشور، علاءالدین رفیع زاده معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی، علی خطیبی معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم تحقیقات و فناوری، رسول جعفریان عضو متبحر در تاریخ و فرهنگ ایران، محمدحسین شیخ الاسلامی رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه، محمدتقی نظرپور و محمد کاظم سجادپور اعضای سابق شورا و مظفر پاسدار شیرازی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان به صورت مجازی برگزار شد