کد خبر: 46315
تاریخ انتشار: چهارشنبه, 09 شهریور 1401 - 08:15

داخلی

»

کتابخانه و کتابداری

ایستگاه کارآفرینی در هفتمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات راه اندازی می‌شود

منبع : لیزنا
ایستگاه کارآفرینی کنگره هفتم متخصصان علوم اطلاعات باهدف فعال کردن گروههای علم اطلاعات ودانش شناسی برای ایجاد گفتمان وتوانمندسازی اساتید،دانشجویان ودانش آموختگان در زمینه کارآفرینی دانش بنیان ایجاد وفعال‌سازی می شود.
ایستگاه کارآفرینی در هفتمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات راه اندازی می‌شود

به گزارش لیزنا، دکتر محمد حسن زاده دبیر علمی  کنگره هفتم متخصصان علوم اطلاعات گفت: ایستگاه کارآفرینی به عنوان یکی از برنامه های کمیته علمی کنگره هفتم انجمن کتابداری و اطلاع رسانی است که باهدف فعال کردن گروه‌های علم اطلاعات ودانش شناسی برای ایجاد گفتمان وتوانمندسازی اساتید،دانشجویان و دانش آموختگان در زمینه کارآفرینی دانش بنیان ایجاد و فعال‌سازی می‌شود.

وی گفت: اهداف ایستگاههای کارآفرینی گفتمان سازی کارآفرینی دانشگاه بنیان درسطح دانشگاههای کشور، ایجاد و توسعه همکاری با صنعت،دولت وجامعه در زمینه کارآفرینی دانش بنیان ، ایجاد و توسعه ارتباط بامراکزحمایتی (پارکها،مراکز رشد،صندوقها،وغیره) ، جلب حمایتهای دانشگاهها برای ترویج وکاربردی سازی کارآفرینی دانش بنیان، ارائه خدمات به سایررشته ها درزمینه کارآفرینی دانش بنیان، حمایت ازایده های نوآورانه و کارآفرینانه در حوزه های مختلف دانش بنیان و توسعه ارتباط بین دانش آموختگان، اعضای هیات علمی و دانشجویان برای کارآفرینی  است.

دبیر علمی کنگره هفتم متخصصان علوم اطلاعات در خصوص  ماهیت فعالیت ایستگاه کارآفرینی در این کنگره گفت: فعالیت درایستگاه کارآفرینی از ابتدا به عنوان یک فعالیت داوطلبانه و بخشی از مسولیتهای اجتماعی و حرفه ای اعضاء در نظرگرفته می شود. هرچند،اعضای فعال درایستگاه باتوجه به گواهی هایی که ازطرف انجمن و شبکه دریافت خواهند کرد، می توانند از مزایای مربوطه بهره مند شوند. علاوه برآن، در صورت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه و رسیدن آنها به مرحله بهره برداری، امکان بهره مندی طبق توافق طرفین (صاحب ایده واعضای شبکه) وجود خواهد داشت.

فرایند مربوط به چارچوب همکاری در ایستگاه کارآفرینی در شکل نمودار زیر نمایش داده شده است:

 

1-22222222222222.png

2-2222222222222.png

3-222222222222222222222.png

4-222222222222222222222222.png