کد خبر: 46873
تاریخ انتشار: سه شنبه, 27 دی 1401 - 07:56

داخلی

»

کتابخانه و کتابداری

نشست «مدیریت دانش خط مشی‌گذاری علم، فناوری و نوآوری» برگزار می‌شود

منبع : لیزنا
دهمین پیش نشست دومين كنفرانس ارزيابی علم: خط مشی‌های علم، فناوری و نوآوری با عنوان «مدیریت دانش خط مشی‌گذاری علم، فناوری و نوآوری» برگزار می‌شود.
نشست «مدیریت دانش خط مشی‌گذاری علم، فناوری و نوآوری» برگزار می‌شود

به گزارش لیزنا، دهمین پیش نشست دومين كنفرانس ارزيابی علم: خط مشی‌های علم، فناوری و نوآوری با عنوان «مدیریت دانش خط مشی‌گذاری علم، فناوری و نوآوری» با سخنرانی دکتر محمد حسن زاده، رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایرانداک)، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس و دکتر صدیقه محمد اسماعیل، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات شنبه 8 بهمن ماه 1401 از ساعت 15 تا 17 برگزار می‌شود.

دبیر نشست معصومه دهدار دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تربیت مدرس خواهد بود.

محورهای نشست به شرح زیر است:

-چیستی خط مشی گذاری؛

-چگونگی خط مشی گذاری؛

-گونه شناسی دانش خط مشی گذاری؛

-اجرا و عناصر مدیریت خط مشی؛

بایدها و نبایدهای مدیریت خط مشی؛

تحقیق در عرصه مدیریت دانش از ایده تا پدیده.

علاقه مندان می توانند برای شرکت در این پیش نشست به آدرس https://lms.atahub.ir/b/adm-9s2-ox5  مراجعه کنند.

حضور در این نشست برای عموم آزاد است و به شرکت کنندگان گواهی حضور اعطا خواهد شد.