کد خبر: 41942
تاریخ انتشار: یکشنبه, 15 تیر 1399 - 11:17

داخلی

»

کتابخانه و کتابداری

معرفی پایان نامه شهلا کریمی در خبرنامه یونسکو

منبع : لیزنا
پایان نامه کارشناسی ارشد دانش آموخته علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه الزهرا (س) در آخرین شماره خبرنامه یونسکو معرفی شد.
معرفی پایان نامه شهلا کریمی در خبرنامه یونسکو

به گزارش لیزنا، در آخرین شماره خبرنامه کارگروه آموزش و پژوهش برنامه حافظه جهانی یونسکو ضمن اشاره به فرهنگ و تمدن غنی ایران، به فعالیت های کمیسیون ملی برنامه حافظه جهانی یونسکو اشاره شده است.

محور اصلی این مطلب که به صورت مقاله در خبرنامه یونسکو آمده، پایان نامه شهلا کریمی دانش آموخته سال 1391 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه الزهرا (س) است.

شهلا کریمی از پایان نامه خود با عنوان «بررسی معیارهای ارزیابی میراث مستند در برنامه حافظه جهانی یونسکو جهت شناسائی مولفه های موردنظر برای ثبت آثار مستند ایرانی، ارائه یک دستورالعمل پیشنهادی» به راهنمایی دکتر منصور تاجداران و مشاوره دکتر سعید رضائی شریف آبادی دفاع کرد و مقاله آن نیز در شماره پاییز 1392 فصلنامه علمی پژوهششی گنجینه اسناد منتشر شده است.

لیزنا این موفقیت بزرگ را به شهلا کریمی و تیم هدایت کننده این پایان نامه تبرک می گوید.

برچسب ها :