کد خبر: 47731
تاریخ انتشار: یکشنبه, 26 شهریور 1402 - 12:51

داخلی

»

گفتگو

18 مؤسسه ایرانی در میان مؤسسه‌های برتر جهان در نظام رتبه‌بندی تایوان

منبع : لیزنا
بر پایۀ گزارش سال 2023 میلادی «رتبه‌بندی عملکرد مقاله‌های علمی دانشگاه‌های جهان» یا «رتبه‌بندی دانشگاه ملی تایوان»، 18 مؤسسۀ ایرانی در سیاهۀ 1000 مؤسسۀ برتر جهان هستند.
18 مؤسسه ایرانی در میان مؤسسه‌های برتر جهان در نظام رتبه‌بندی تایوان

به گزارش لیزنا، دکتر محمد حسن زاده رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) با اعلام این خبر گفت:  دانشگاه تهران برترین مؤسسة ایرانی است که در این نظام رتبه‌بندی در جایگاه 286 جهان جای گرفته است. افزون بر این، دانشگاه شهید بهشتی نیز در رتبه‌بندی نرمال‌شده بر پایۀ اعضای هیئت علمی در میان 1000 مؤسسۀ برتر جهان جای گرفته است. به گفتۀ دیگر، اگر دستاوردهای پژوهشی نسبت به شمار اعضای هیئت علمی سنجش شوند، این مؤسسه نیز در میان برترین‌های جهان جای خواهد گرفت. در سال 2022 میلادی نیز 18 مؤسسه در این نظام رتبه‌بندی جایگاه جهانی به دست آورده بودند.

دکتر حسن زاده  گفت: گرایش این نظام رتبه‌بندی پژوهشی است و دانشگاه‌های بزرگ‌تر بخت بیشتری برای بودن در سیاهۀ پایانی دارند. «دانشگاه ملی تایوان» برای انتشار سیاهۀ پایانی مؤسسه‌های برتر جهان از سه شاخص (بهره‌وری پژوهشی، تأثیر پژوهشی، و تعالی پژوهشی) و هشت سنجه (شمار مقاله‌های 11 سال پیش، شمار مقاله‌های سال پیش، شمار استنادهای 11 سال پیش، شمار استنادهای دو سال پیش، میانگین استنادهای 11 سال پیش، شاخص «اچ» دو سال پیش، شمار مقاله‌های پراستناد 10 سال پیش، و شمار مقاله‌ها در نشریه‌های با ضریب تأثیر بالا در دو سال پیش) بهره‌برداری می‌کند. در جدول یک، امتیاز کل و رتبۀ مؤسسه‌های ایرانی و در جدول دو، امتیاز آنها در سنجه‌های گوناگون در این نظام رتبه‌بندی آمده است.

جدول 1. امتیاز کل و رتبۀ مؤسسه‌های ایرانی در نظام رتبه‌بندی «عملکرد مقاله‌های علمی دانشگاه‌های جهان» سال 2023 میلادی

نام مؤسسه

امتیاز

کل

رتبۀ

ملی

رتبۀ

جهانی

رتبۀ جهانی نرمال‌شده بر پایة

شمار اعضای هیئت علمی

دانشگاه تهران

33.3

1

286

195

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

32.6

2

327

230

دانشگاه تربیت مدرس

-

3

551-600

469

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان

-

4

551-600

751-800

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

-

5

551-600

449

دانشگاه صنعتی شریف

-

6

601-650

551-600

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

-

7

601-650

551-600

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

-

8

651-700

701-750

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد

-

9

651-700

651-700

دانشگاه تبریز

-

10

651-700

751-800

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

-

11

701-750

551-600

دانشگاه علم و صنعت ایران

-

12

701-750

601-650

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

-

13

751-800

701-750

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

-

14

801-850

851-900

دانشگاه صنعتی اصفهان

-

15

801-850

701-750

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز

-

16

801-850

701-750

دانشگاه فردوسی مشهد

-

17

951-1000

801-850

دانشگاه شیراز

-

18

951-1000

601-650

دانشگاه شهید بهشتی

-

-

-

651-700

 

جدول 2. امتیاز مؤسسه‌های ایرانی در سنجه‌های نظام رتبه‌بندی «عملکرد مقاله‌های علمی دانشگاه‌های جهان» سال 2023 میلادی

نام مؤسسه

شمار مقاله‌های 11 سال پیش

شمار مقاله‌های سال پیش

شمار استنادهای 11 سال پیش

شمار استنادهای دو سال پیش

میانگین استنادهای 11 سال پیش

شاخص «اچ» دو سال پیش

شمار مقاله‌های پراستناد ده سال پیش

شمار مقاله‌ها در مجله‌های با ضریب تأثیر بالا در دو سال پیش

د.* تهران

34.4

38.2

25

33.3

40.3

53.2

23

28

د.ع.پ.خ.ب.د.# تهران

33.4

37.5

25.1

31.4

43

51.4

22.7

26

د. تربیت مدرس

-

-

-

-

-

-

-

-

د.ع.پ.خ.ب.د. کردستان

-

-

-

-

-

-

-

-

د.ع.پ.خ.ب.د. شهید بهشتی

-

-

-

-

-

-

-

-

د. صنعتی شریف

-

-

-

-

-

-

-

-

د.ع.پ.خ.ب.د. ایران

-

-

-

-

-

-

-

-

د.ع.پ.خ.ب.د. تبریز

 

 

 

 

 

 

 

 

د.ع.پ.خ.ب.د. مشهد

-

-

-

-

-

-

-

-

د. تبریز

-

-

-

-

-

-

-

-

د. صنعتی امیرکبیر

-

-

-

-

-

-

-

-

د. علم و صنعت ایران

-

-

-

-

-

-

-

-

د.ع.پ.خ.ب.د. کرمانشاه

-

-

-

-

-

-

-

-

د. صنعتی نوشیروانی بابل

-

-

-

-

-

-

-

-

د. صنعتی اصفهان

-

-

-

-

-

-

-

-

د.ع.پ.خ.ب.د. شیراز

-

-

-

-

-

-

-

-

د. فردوسی مشهد

-

-

-

-

-

-

-

-

د. شیراز

-

-

-

-

-

-

-

-

د. شهید بهشتی

-

-

-

-

-

-

-

-

* د. کوتاه‌شده «د.» است. # ع.پ.خ.ب.د. کوتاه‌شدة «علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی» است.

استاد رشته علم اطلاعات و دانش شناسی تصریح کرد : بر پایۀ گزارش سال 2023 میلادی نظام رتبه‌بندی دانشگاه ملی تایوان، «Harvard University» با بیشترین امتیاز پیشگام مؤسسه‌های جهان است. سپس، «Stanford University»، «University of London»، «University of Oxford»، «University of Toronto»، «Johns Hopkins University»، ، «University of Washington - Seattle»، «MIT»، «University of Cambridge»، و « University of Michigan – Ann Arbor » در جایگاه دوم تا نهم این نظام رتبه‌بندی هستند.

این گزارش در سامانة «نما» در دسترس است. سامانه «نما» که پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) راه‌اندازی کرده است، به پایش و گزارش جایگاه علم، فناوری و نوآوری ایران در جهان می‌پردازد. این سامانه با پایش و گزارش نزدیک به ۹۰ شاخص جهانی، در نشانی NEMA.IRANDOC.AC.IR در دسترس همگان است.