سه شنبه, 15 اسفند 1402 - 13:09
نقد شاخص h و مقایسه آن با معیار C-Score در ارزیابی پژوهش (٢)

نقد شاخص h و مقایسه آن با معیار C-Score در ارزیابی پژوهش (٢)

C-Score یک معیار کمی است که برای ارزیابی اعتبار مقالات علمی و پژوهشی طراحی شده است. برای اطمینان از کار علمی و ارزیابی آن ، معیار C-Score رویکردی سیستماتیک ارایه می دهد. براین اساس، این معیار به پژوهشگران و جامعه علمی کمک می کند تا قابل اعتماد بودن یافته های منتشر شده را تشخیص دهند.
شنبه, 19 مهر 1399 - 09:27
دوازدهمین برنامه آموزشی انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران برگزار شد

دوازدهمین برنامه آموزشی انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران برگزار شد

دوازدهمین برنامه زنده آموزشی « قطب نمای آموزش» انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران با عنوان « اعتبار در پژوهش های کیفی » برگزار شد.
شنبه, 19 مهر 1399 - 06:55
یازدهمین برنامه آموزشی انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران برگزار شد

یازدهمین برنامه آموزشی انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران برگزار شد

یازدهمین برنامه زنده آموزشی « قطب نمای آموزش» انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران با عنوان « بایسته‌هایی در نگارش تعاریف مفهومی و عملیاتی، اهمیت و ضرورت پژوهش »  برگزار شد.
سه شنبه, 15 مهر 1399 - 09:25
ششمین کارگاه آینده پژوهی با عنوان «تفکر سیستمی و سیستم های پیچیده» برگزار شد

ششمین کارگاه آینده پژوهی با عنوان «تفکر سیستمی و سیستم های پیچیده» برگزار شد

ششمین کارگاه از سری کارگاه های آینده پژوهی  با عنوان «تفکر سیستمی و سیستم های پیچیده» با تدریس دکتر حسن بشیری در روز پنج شنبه مورخ ۱۰ مهر ۱۳۹۹ از ساعت ۱۴ الی ۱۷ برگزار شد.
سه شنبه, 15 مهر 1399 - 08:04
پنجمین کارگاه آینده پژوهی با عنوان «پویش محیطی و تحلیل روند» برگزار شد

پنجمین کارگاه آینده پژوهی با عنوان «پویش محیطی و تحلیل روند» برگزار شد

انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران با همکاری انجمن آینده نگاری ایران پنجمین کارگاه آینده پژوهی با عنوان «پویش محیطی و تحلیل روند» را برگزار کرد.
یکشنبه, 13 مهر 1399 - 08:51
چهارمین کارگاه آینده پژوهی با عنوان «آینده نگاری علم و فناوری» برگزار شد

چهارمین کارگاه آینده پژوهی با عنوان «آینده نگاری علم و فناوری» برگزار شد

کارگاه مجازی آشنایی با روش آینده نگاری راهبردی به همت انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران برگزار شد.
یکشنبه, 13 مهر 1399 - 08:06
سومین کارگاه آینده پژوهی با عنوان «روش دلفی» برگزار شد

سومین کارگاه آینده پژوهی با عنوان «روش دلفی» برگزار شد

سومین کارگاه از سری کارگاه های آینده پژوهی با عنوان “روش دلفی” با تدریس دکتر امیرهوشنگ حیدری در روز دوشنبه ۷ مهر ۱۳۹۹ از ساعت ۱۴ الی ۱۷ برگزار شد.
شنبه, 12 مهر 1399 - 14:09
دومین کارگاه آینده پژوهی با عنوان«سناریو نویسی» برگزار شد

دومین کارگاه آینده پژوهی با عنوان«سناریو نویسی» برگزار شد

دومین کارگاه از سری کارگاه های آینده پژوهی  با عنوان «سناریو نویسی» با تدریس دکتر رضا حافظی در روز یکشنبه مورخ ۶ مهر ۱۳۹۹ از ساعت ۱۴ الی ۱۷ برگزار شد.
شنبه, 12 مهر 1399 - 10:29
اولین کارگاه آینده پژوهی با عنوان «معرفت شناسی و آینده پژوهی» برگزار شد

اولین کارگاه آینده پژوهی با عنوان «معرفت شناسی و آینده پژوهی» برگزار شد

اولین کارگاه از سری کارگاه های آینده پژوهی با عنوان «معرفت شناسی و آینده پژوهی» با تدریس دکتر مهدی مطهر نیا در تاریخ ۵ مهر ۱۳۹۹ از ساعت ۱۴ الی ۱۷ برگزار شد.
شنبه, 12 مهر 1399 - 09:49
کارگاه«چگونه آینده علم اطلاعات و دانش شناسی را ترسیم کنیم؟» برگزار شد

کارگاه«چگونه آینده علم اطلاعات و دانش شناسی را ترسیم کنیم؟» برگزار شد

انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران با همکاری اتحادیه انجمن های علم اطلاعات و دانش شناسی (ادکا) کارگاه «چگونه آینده علم اطلاعات و دانش شناسی را ترسیم کنیم؟» را  برگزار کرد.
شنبه, 12 مهر 1399 - 07:32
کارگاه «تحلیل محتوای کیفی با استفاده از نرم افزار MAXQDA» برگزار شد

کارگاه «تحلیل محتوای کیفی با استفاده از نرم افزار MAXQDA» برگزار شد

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران کارگاه مجازی «تحلیل محتوای کیفی با استفاده از نرم افزار MAXQDA (تئوری)» را برگزار کرد.