کد خبر: 42516
تاریخ انتشار: شنبه, 03 آبان 1399 - 16:31

داخلی

»

کتابخانه و کتابداری

31مؤسسه ایرانی در میان مؤسسه‌های برتر جهان

منبع : ایرانداک
بر پایه ویرایش 2021 رتبه‌بندی بهترین دانشگاه‌های جهان «یو. اس. نیوز» 31 مؤسسۀ ایرانی در میان مؤسسه‌های برتر جهان جای گرفته‌اند.
31مؤسسه ایرانی در میان مؤسسه‌های برتر جهان

به گزارش لیزنا،‌ دانشگاه‌های «تهران»، «آزاد اسلامي»، «علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران»، «صنعتی اصفهان»، «صنعتی نوشیروانی بابل»، «صنعتی شریف»، «صنعتی امیرکبیر»، «علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني مشهد»، «تربیت مدرس»، «تبریز»، «شیراز»، «علم و صنعت ایران»، «فردوسی مشهد»، «علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهید بهشتی»، «علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ایران»، «شهید بهشتی تهران»، «علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني اصفهان»، «کاشان»، «علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تبریز»، «یزد»، «صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی»، «سمنان»، «علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شیراز»، «گیلان»، «علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بقیه الله (عج)»، «علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کرمانشاه»، «رازی»، «یاسوج»، «اصفهان»، «صنعتی سهند»، و «شهید باهنر کرمان» مؤسسه‌هایی هستند که نامشان در این فهرست آمده است و در جایگاه نخست تا سی‌ویکم ملی هستند. افزون بر این مؤسسه‌ها، پنج دانشگاه «بین‌المللی امام خمینی (ره)»، «علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني مازندران»، «صنعتی شاهرود»، «صنعتی شیراز»، و «ارومیه» نیز اگرچه از دیدگاه ارزیابی فراگیر در میان 1500 مؤسسۀ برتر جهان نیستند، ولی در زمینه‌های گوناگون علمی جایگاه جهانی دارند.

رتبه‌بندی بهترین دانشگاه‌های جهان برای فهم بهتر مقایسه مؤسسه‌ها در جهان پدید آمده است. با افزایش دانشجویانی که در پی ادامۀ تحصیل در کشورهای خارجی هستند، رتبه‌بندی بهترین دانشگاه‌های جهان که آوازه و پژوهش‌های علمی مؤسسه‌ها را در بر دارد، می‌تواند به آنها در گزینش مؤسسه‌ها یاری رساند. این نظام به رتبه‌بندی پیرامون 1500 مؤسسه برتر از بیش از 80 کشور پرداخته است. تنها مؤسسه‌هایی در این نظام ارزیابی می‌شوند که دست‌کم 1250 مقاله در پنج سال گذشته در نمایه‌نامة «وب آو ساینس» داشته باشند. مؤسسه «یو. اس. نیوز» از 13 سنجه کلیدی (آوازه جهانی پژوهشی، آوازة منطقه‌ای پژوهشی، شمار انتشارات، کتاب‌ها، همایش‌ها، تأثیر استنادی تعدیل‌شده، شمار همه استنادها، شمار انتشارات در میان 10 درصد انتشارات باکیفیت، نسبت انتشارات در میان 10 درصد انتشارات باکیفیت، شمار همکاری جهانی [نسب به کشور]، شمار همکاری جهانی، شمار مقاله‌های پراستناد در میان یک درصد انتشارات باکیفیت، و نسبت مقاله‌های پراستناد در میان یک درصد انتشارات باکیفیت) برای ارزیابی مؤسسه‌ها بهره می‌گیرد. داده‌های ارزیابی این سنجه‌ها با همکاری شرکت «کلاریویت آنالیتیکس» (ناشر پایگاه «اینسایتس») گردآوری می‌شوند. در جدول یک، امتیاز کل و رتبه‌های ملی و جهانی مؤسسه‌های ایرانی و در جدول دو، رتبه آنها در سنجه‌های گوناگون آمده است.

جدول 1. امتیاز کل و رتبه مؤسسه‌های ایرانی در نظام رتبه‌بندی «یو. اس. نیوز» سال 2020 میلادی

نام مؤسسه

امتیاز کل

رتبۀ ملی

رتبۀ جهانی

دانشگاه تهران

54.4

1

387

دانشگاه آزاد اسلامي

52.5

2

445

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران

46.9

3

623

دانشگاه صنعتی اصفهان

46.6

4

631

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

46.4

5

639

دانشگاه صنعتی شریف

46.3

6

646

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

45.3

7

670

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني مشهد

41.5

8

792

دانشگاه تربیت مدرس

41.1

9

817

دانشگاه تبریز

40.8

10

831

دانشگاه شیراز

39.7

11

874

دانشگاه علم و صنعت ایران

38.6

12

904

دانشگاه فردوسی مشهد

37.4

13

941

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی

37

14

959

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ایران

36.2

15

987

دانشگاه شهید بهشتی تهران

35.8

16

999

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني اصفهان

32.4

17

1140

دانشگاه کاشان

31.5

18

1174

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تبریز

30.7

19

1209

دانشگاه یزد

30

20

1238

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

29

21

1288

دانشگاه سمنان

28.9

22

1294

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شیراز

28.6

23

1308

دانشگاه گیلان

28.2

24

1321

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بقیه الله (عج)

28.1

25

1329

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کرمانشاه

27.3

26

1352

دانشگاه رازی

26.2

27

1390

دانشگاه یاسوج

26

28

1405

دانشگاه اصفهان

25.6

29

1418

دانشگاه صنعتی سهند

25.4

30

1423

دانشگاه شهید باهنر کرمان

24.3

31

1459

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

ـ

ـ

ـ

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني مازندران

ـ

ـ

ـ

دانشگاه صنعتی شاهرود

ـ

ـ

ـ

دانشگاه صنعتی شیراز

ـ

ـ

ـ

دانشگاه ارومیه

 

 

 

 

جدول 2. رتبۀ مؤسسه‌های ایرانی در سنجه‌های گوناگون نظام رتبه‌بندی «یو. اس. نیوز» سال 2020 میلادی

نام مؤسسه

آوازة جهانی پژوهشی

آوازة منطقه‌ای پژوهشی

شمار انتشارات

کتاب‌ها

همایش‌ها

تأثیر استنادی تعدیل‌شده

کل استنادها

شمار انتشارات باکیفیت

نسبت انتشارات باکیفیت

نسبت

همکاری جهانی

شمار

همکاری جهانی

شمار مقاله‌های پراستناد

نسبت مقاله‌های پراستناد

د.* تهران

142

58

200

655

227

1225

319

302

1016

93

1118

494

1271

د. آزاد اسلامي

562

210

60

872

129

1299

153

144

1100

751

1410

197

1031

د. ع.پ.خ.ب.د.# تهران

458

121

263

1323

1413

882

337

440

1315

566

1366

426

1011

د. صنعتی اصفهان

565

103

537

1323

850

957

585

564

880

84

1099

672

1041

د. صنعتی نوشیروانی بابل

565

103

537

1323

850

957

585

564

880

84

1099

672

1041

د. صنعتی شریف

153

64

500

905

306

1346

647

599

1134

240

1265

876

1398

د. صنعتی امیرکبیر

312

91

408

1079

301

1291

527

508

1093

900

1454

705

1276

د. ع.پ.خ.ب.د. مشهد

1002

298

892

1425

1698

366

750

835

824

124

1176

672

441

د. تربیت مدرس

610

135

444

1323

678

1350

578

560

1186

957

1467

842

1433

د. تبریز

713

210

671

1323

922

1134

761

651

778

207

1244

1084

1468

د. شیراز

521

103

640

1249

962

1383

792

775

1269

296

1286

989

1366

د. علم و صنعت ایران

599

142

571

1034

600

1367

729

660

1133

1318

1567

1084

1533

د. فردوسی مشهد

600

150

614

1323

798

1471

795

813

1401

528

1357

1000

1416

ع.پ.خ.ب.د. د. شهید بهشتی

881

191

549

1522

1579

1048

612

762

1442

905

1457

756

1169

د. ع.پ.خ.ب.د. ایران

847

298

810

1173

1643

699

780

991

1372

385

1323

848

936

د. شهید بهشتی تهران

574

160

738

990

795

1374

878

931

1422

507

1353

1350

1612

د. ع.پ.خ.ب.د. اصفهان

1002

251

999

1249

1593

1171

1043

1156

1363

544

1362

973

943

د. کاشان

1305

264

1112

1249

1423

927

1087

892

491

1664

1709

1188

1162

د. ع.پ.خ.ب.د. تبریز

1232

384

836

1522

1721

1145

906

861

1030

1002

1474

1084

1287

د. یزد

1305

322

1395

1249

1362

1244

1428

1362

1147

194

1238

1110

749

د. صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

835

251

919

1323

603

1524

1138

1156

1464

1229

1534

1539

1666

د. سمنان

1263

356

1196

1522

1319

1156

1250

1111

904

1413

1599

1110

960

د. ع.پ.خ.ب.د. شیراز

875

231

933

1522

1678

1288

1033

1269

1589

1150

1512

1188

1321

د. گیلان

1263

384

1002

1425

1386

1331

1120

1022

1125

1416

1600

1161

1234

د. ع.پ.خ.ب.د. بقیه الله (عج)

1548

534

1507

1425

1738

66

1032

1283

792

259

1272

896

207

د. ع.پ.خ.ب.د. کرمانشاه

1548

384

1576

1522

1738

141

1148

1484

1115

619

1382

1000

319

د. رازی

1153

356

1138

1522

1496

1455

1304

1230

1290

964

1469

1451

1513

د. یاسوج

1328

534

1614

1522

1686

687

1409

1230

396

1310

1566

1126

541

د. اصفهان

1305

210

970

1522

1196

1642

1271

1249

1529

881

1445

1640

1715

د. صنعتی سهند

1081

384

1552

1249

1343

1144

1507

1351

839

1559

1657

1510

1355

د. شهید باهنر کرمان

875

264

1129

1522

1279

1615

1388

1338

1460

1492

1628

1589

1656

د. بین‌المللی امام خمینی (ره)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

د. ع.پ.خ.ب.د. مازندران

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

د. صنعتی شاهرود

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

د. صنعتی شیراز

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

د. ارومیه

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

* د. کوتاه‌شده «دانشگاه» است.         # ع.پ.خ.ب.د. کوتاه‌شده «علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی» است.

بر پایۀ ویرایش 2021 نظام رتبه‌بندی «یو. اس. نیوز»، «Harvard University» با بیشترین امتیاز پیشگام است و دانشگاه‌های «MIT»، «Stanford University»، «University of California--Berkeley»، «University of Oxford»، «Columbia University»، «California Institute of Technology»، «University of Washington»، «University of Cambridge»، و «Johns Hopkins University» در جایگاه دوم تا دهم هستند.