کد خبر: 44487
تاریخ انتشار: شنبه, 24 مهر 1400 - 07:41

داخلی

»

کتابخانه و کتابداری

برندگان جایزه دکتر جورج عطیه انجمن کتابداران آمریکا اعلام شدند

منبع : لیزنا
مهدی رحمانی دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تهران  و رایان زهیر دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اطلاع رسانی دانشگاه نیویورک آمریکا برندگان جایزه دکتر عطیه در سال 2021 انتخاب شدند.
برندگان جایزه دکتر جورج عطیه انجمن کتابداران آمریکا اعلام شدند

به گزارش لیزنا، دکتر لیلی سیفی رئیس کمیته دکتر جورج عطیه انجمن کتابداران آمریکا با اعلام این خبر گفت : با توجه به اینکه امسال برای اولین بار دانشجویان کشورهای خاورمیانه هم در این فراخوان به رقابت پرداختند. کیمته دکتر عطیه از بین شرکت کنندگان در این فراخوان با توجه به معیارهایی از قبیل خدمات اثربخش و قابل توجه برای رشته علم اطلاعات و دانش شناسی ، توانمندی های حرفه ای، مهارت های زبانی و غیره دو نفر را از بین شرکت کنندگان انتخاب کردند.

شایان ذکر است که کمیته هر سال فقط یک نفر را به عنوان برنده این جایزه انتخاب می کرد با توجه به تعداد زیاد و رقابت نزدیک شرکت کنندگان به پیشنهاد کمیته امسال دو نفر به عنوان برندگان این جایزه اعلام شدند.

مهدی رحمانی دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تهران  و رایان زهیر دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اطلاع رسانی دانشگاه نیویورک آمریکا برندگان جایزه دکتر عطیه در سال 2021 انتخاب شدند.