کد خبر: 48817
تاریخ انتشار: سه شنبه, 19 تیر 1403 - 09:34

داخلی

»

کتابخانه ملی

شورای معاونین سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران تشکل جلسه داد

منبع : لیزنا
جلسه شورای معاونین سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، روز دوشنبه 18 تیرماه 1403 با حضور تمام اعضا برگزار شد.
شورای معاونین سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران تشکل جلسه داد

به گزارش لیزنا، در ابتدای این جلسه علیرضا مختارپور رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، با تبریک برگزاری انتخابات و انتخاب رییس جمهور منتخب تصریح کرد کلیه معاونین و مدیران سازمان تا آخرین روز مسئولیت به انجام وظیفه خود مشغول خواهند بود.

وی افزود: پیگیری تمام برنامه های سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مانند قبل و تا زمان تصمیم دولت منتخب درباره سازمان، بدون وقفه ادامه دارد.

در این جلسه موضوعاتی مانند گزارش کمیته عضویت و آیین نامه ها و شیوه نامه های مرتبط با آن، گزارش برنامه و بودجه معاونتهای سازمان در سال 1403، گزارش سفرهای استانی معاونین، و سایر مسائل جاری و آتی سازمان، مطرح و درباره آنها تصمیم گیری شد.