کد خبر: 7353
تاریخ انتشار: دوشنبه, 12 دی 1390 - 08:00

داخلی

»

مطالب کتابداری

»

سخن هفته

روابط استاد و دانشجو در طول پایان‌نامه

  دکتر حمیدرضا جمالی مهموئی

 

لیزنا، دکتر حمیدرضا جمالی مهموئی، عضو هیأت علمی گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تربیت معلّم تهران: از دانش آموختگان دوره های ارشد و دکترا اگر بپرسید، خاطرات تلخ و شیرین زیادی از روابط خود با استادان راهنما و مشاور دارند. رابطه استاد (در اینجا منظورم استاد راهنما و مشاور است) و دانشجو گاه به رابطه ای شخصی و دوستانه تبدیل می شود و گاه به رابطه ای خشک، بی روح و از روی تکلّف. دوران انجام پژوهش پایان نامه و نگارش آن، دوران مهمی برای هر دانشجوست، امّا عدم آگاهی دانشجو و گاه نیز استاد از دینامیک روابط استاد و دانشجو، گاه از زایندگی و پویایی این دوران می کاهد. گام نخست در برقراری روابط مؤثر این است که دو طرف از وظایف و حقوق خویش آگاه باشند.

وظیفه استاد راهنما پشتیبانی از دانشجوست. این پشتیبانی می تواند سه جنبه را دربرگیرد.

الف. پشتیبانی فکری. این پشتیبانی در واقع همان کنترل کیفیت است. وظیفه استاد راهنماست که اطمینان حاصل کند که دانشجو در مسیر درستی حرکت می کند و پژوهشی که در دست انجام دارد با کیفیت مطلوب پیش رفته و به سر انجام می رسد. همچنین استاد راهنما باید این اطمینان را به دانشجو نیز منتقل کند. موفقیت دانشجو، موفقیت استاد راهنماست و شکست دانشجو، شکست وی. این مسئله البته گاه به افراط نیز کشیده می شود. مواردی را در دوره دکترا دیده ام که دانشجو خود احساس می کند که آنچه را که باید انجام دهد، انجام داده است و کار وی آماده دفاع است. اما استاد چون نگران شکست احتمالی دانشجو است مانع از دفاع وی می شود و مدام خواهان کار بیشتر و بیشتر است. استادانی نیز هستند که خود را چندان در قبال شکست و موفقیت دانشجو مسئول نمی دانند و از این رو کنترل و نظارت کافی بر کار دانشجو اعمال نمی کنند.

ب. پشتیبانی احساسی و روحی. انجام پایان نامه به ویژه در مقطع دکترا فراز و فرود بسیار دارد. دانشجو ممکن است بارها تا مرز انصراف پیش برود. گاه نا امید و سرخورده می شود. تحریک و انگیزه دادن به دانشجو و دلگرم کردن وی وظیفه استاد راهنماست. همچنین وظیفه استاد راهنماست که فضایی ایجاد کند که دانشجو در آن فضا احساس کند می تواند به راحتی پرسشگری کرده و مسائل و دغدغه های پژوهشی خود را مطرح کند. اگر دانشجو با نگرانی از واکنش استاد راهنما، به جای طرح نواقص کار خویش، آنها را از استادش پنهان کند، این نشان دهنده ناموفق بودن استاد در ایجاد چنین فضای روحی و احساسی سالمی است.

ج. پشتیبانی ابزاری: گاه دانشجو برای انجام پژوهش نیازمند ابزار و منابعی است که تهیه و تدارک آنها به عهده دانشگاه است و استاد راهنما موظف است که اطمینان حاصل کند تا آنجا که در توان دانشگاه است این امکانات در اختیار دانشجو قرار می گیرد. حتی در مقررات آموزش عالی برای این مورد، تدابیری اندیشیده شده است. به عنوان مثال اساتید به ازای فعالیت پژوهشی و انتشاراتی خود، صاحب گرانت (یا همان اعتبار مالی پژوهشی) می شوند که می توانند آن را صرف هزینه شرکت در کنفرانس یا تجهیزات شخصی (مثل رایانه) کنند. اما مطابق مقررات وزارت علوم از گرانت برای پشتیبانی از پژوهش دانشجو نیز می توان استفاده کرد.

وظایف دانشجو: دانشجو باید آگاه باشد که پایان نامه، پروژه ایست که مالک و مدیرش خود وی است. این پروژه برای این که  قدری از توجه و وقت استاد راهنما را به دست آورد با پروژه های خود استاد راهنما در رقابت است. به همین علت است که به دانشجو توصیه می شود تا موضوعی انتخاب کند که در حوزه علایق و تخصص یکی از اساتید گروه باشد. استاد راهنما علاوه بر این که باید در زمینه موضوع پایان نامه تخصص نسبی داشته باشد تا بتواند دانشجو را هدایت کند، باید به موضوع علاقمند نیز باشد تا با انگیزه و علاقه، پیگیر پژوهش دانشجو باشد. در غیر این صورت، تنها از روی تکلّف سعی در انجام وظیفه دانشگاهی خویش خواهد داشت. دانشجو همچنین باید بداند که نقش استاد راهنما نقشی شبیه پروفسور ووپی در کارتن تنسی تاکسیدو نیست که با هر مشکلی به وی مراجعه کند و وی راه حلی آماده در اختیارش قرار دهد. استاد راهنما بیشتر سعی می کند سرنخ در اختیار دانشجو قرار دهد نه پاسخ و راه حل آماده. لذا بهتر است دانشجو از اینکه با دست خالی و صرفاً با یک مشکل نزد استاد برود پرهیز کند. اگر در فرایند پژوهش مشکلی نیز پیش آمد، دانشجو باید در مورد آن بیاندیشد، راه حل های احتمالی را در حد توانش شناسایی کند و با دست پر، با آگاهی از مسئله و ابعاد آن نزد استاد برود. منظور از این گفته این نیست که از دانشجو انتظار می رود خود راه حل مورد نیازش را بیابد. منظور این است که استاد راهنما باید احساس کند که خود دانشجو پیشگام حل مسئله است و پیش از آن که به وی مراجعه کند در خصوص مسئله به حد کافی اندیشیده و تلاش کرده است.

تفاوت کارشناسی ارشد و دکترا: پژوهش پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد با پژوهش رساله در مقطع دکترا تفاوت زیادی دارد. امروزه در ایران به ویژه به دلیل گسترش کمّی آموزش عالی، از اهمیت و کیفیت پژوهشی کارشناسی ارشد کاسته شده است و نگاه اصلی به پایان نامه ارشد به عنوان یک تمرین و تجربه پژوهشی برای دانشجوست که طی آن مهارتهای پژوهشی در وی تا حدودی به فعل می رسد. اما رساله دکترا صرفاً یک تمرین و تجربه نیست. از رساله دکترا انتظار می رود که دانش افزایی داشته باشد و مرزهای دانش موضوعی را اندکی جابجا کند. همچنین دورانِ به طور متوسط دو ساله رساله دکترا در ایران در مقایسه با شش ماه پایان نامه کارشناسی ارشد بسیار طولانی تر و در نتیجه رابطه دانشجوی دکترا با استادان بسیار نزدیک تر است.

تفاوت استاد راهنما و استاد مشاور: هدایتگر اصلی در فرایند تحقیق، استاد راهنماست. استاد مشاور نقشی کمرنگ تر دارد، به ویژه در مواقعی که انتخاب یک استاد مشاور نه به دلیل نیاز واقعی بلکه به دلیل مقررات آموزشی است. گاه ممکن است انجام یک پژوهش نیازمند دو هدایتگر با دو تخصص جداگانه باشد. در این موارد، استاد مشاور به دلیل تخصص ویژه اش که متفاوت از استاد راهنماست انتخاب می شود و نقش وی در مواردی که به حوزه تخصصش مربوط می شود پررنگ است. اما در سایر موارد، وی بازوی فکری ثانویه دانشجو و استاد راهنماست. البته مهم است که دانشجو از این منبع فکری نهایت استفاده را ببرد اما به هر حال باید متوجه باشد که هدایتگر و بعضاً منبع اصلی تأثیر بر تصمیم ها و فرایند پژوهش استاد راهنماست و نه استاد مشاور. لذا اگر هم بناست چیزی در فرایند پژوهش به پیشنهاد و نظر استاد مشاور تغییر کند باید با موافقت و آگاهی استاد راهنما باشد.

تفاوت در سنت رایج دانشگاه ها و رشته ها: ذکر این نکته نیز خالی از فایده نیست که سنت های دانشگاهی در دانشگاه ها و رشته های مختلف، متفاوت است. به عنوان مثال، روابط استاد و دانشجو در رشته های علوم پایه به ویژه آنهایی که جنبه آزمایشگاهی نیز دارند با رشته های علوم اجتماعی می تواند بسیار متفاوت باشد. همچنین هر دانشگاهی در نتیجه سالها فعالیت دارای یک سنت نسبتاً جا افتاده است که ممکن است قدری متفاوت از سایر دانشگاه ها باشد. دانشجوی زیرک باید از طریق ارتباط با دانشجویان سالهای قبل و نیز اساتید خود به آگاهی مطلوبی از این سنتها دست یابد تا بتواند روابطش با اساتید راهنما و مشاور را به نحو مناسب مدیریت کند.

اختلاف نظر میان استاد و دانشجو: در طول انجام پایان نامه، موارد متعددی ممکن است پیش بیاید که استاد و دانشجو بر سر مسئله ای یا تصمیمی در ارتباط با پایان نامه اختلاف نظر دارند. برخی از این اختلاف نظر ها به راحتی قابل رفع هستند به ویژه در مواردی که اختلاف نظر علمی است، می توان آن را با مراجعه به منابع علمی بر طرف کرد. اما گاه اختلاف نظر ناشی از تجربه و یا تفاوت دیدگاه است. به عنوان مثال استاد معتقد است که باید فلان کار نیز انجام شود اما دانشجو معتقد است که آنچه انجام شده کافی است. مخالفت مستقیم و مصرّانه در جلسه مشاوره با استاد راهنما می تواند به تیره شدن روابط استاد و دانشجو منجر شود. اگر استاد در جلسه مشاوره موردی را از دانشجو خواست که وی واقعاً به دلایل منطقی، موافق آن نبود، بهتر آن است که به جای مخالفت بی درنگ و ناگهانی، برخی مشکلات پیشنهاد استاد را برشمرده و از وی برای تفکر در مورد آن مدتی فرصت بخواهد. طبیعی است که در این فرصت هم دانشجو می تواند به تصمیم بهتری برسد و هم استاد فرصت خواهد داشت تا در مورد دیدگاه دانشجو و پیشنهاد خود دوباره تأمل کند.

گاه نیز دانشجو قربانی اختلاف نظر میان استاد راهنما و استاد مشاور می شود. برای پرهیز از این مسئله بهتر است که جلسات مشاوره معمولاً به صورت سه نفره با حضور هر دو استاد برگزار شود تا اگر اختلاف نظری نیز میان آنها وجود دارد به طور مستقیم با گفتمان میان خود آنها برطرف شود. دانشجو باید بسیار هوشیار باشد تا به پیغام بر میان استاد راهنما و استاد مشاور به ویژه در مواردی که اختلاف نظر دارند تبدیل نشود.

روابط انسانها همانند خود آنها پیچیده است. کیفیت رابطه استاد و دانشجو بر کیفیت پژوهش پایان نامه تأثیر می گذارد و شایسته است که دانشجو به عنوان ذیفنع اصلی این رابطه، از تمام تلاش و ذکاوت خود برای مدیریت بهتر این رابطه استفاده کند.

جمالی مهموئی، حمیدرضا. «روابط استاد و دانشجو در طول پایان نامه». پایگاه تحلیلی خبری لیزنا. سخن هفته شماره 60. 12 دی 1390.

برچسب ها :
میم
|
Iran
|
1399/10/01 - 10:03
0
1
استاد راهنمای من خیلی ماهه، دائما میگه تو کارت خوب و درسته به حرف دیگران اعتنا نکن. خیلی کمک خاصی بهم نمی کنه ولی همین که ازم پشتیبانی می کنه خوبه
دانشجو
|
iran
|
1399/09/24 - 19:47
1
1
من دانشجوی کارشناسی ارشد یکی از بهترین دانشگاههای سراسری هستم. استاد راهنمام از روز اول داره از من بیگاری میکشه. هرماه چند مقاله و متن سخنرانی و ... برای من میفرسته تا براش ویرایش و ترجمه کنم و به اسم خودش منتشر کنه. از طرف دیگه هم اعتراض میکنه که چرا کار پایان نامه م پیش نمیره، و اصلا به روی خودش نمیاره که بخاطر خرده فرمایشات خودش هست که من وقت کار کردن روی تحقیق خودم رو ندارم.
این واقعا بی انصافی هست که من دانشجو عملا متن سخنرانی استادم رو مینویسم و ترجمه میکنم، و به نام ایشون ثبت میشه.
از ترس اینکه سر پایان نامه اذیتم کنه هم جرات ندارم حرفی بزنم.
واقعا دانشجو در ایران خیلی مظلومه.
سمین
|
Germany
|
1399/09/16 - 22:40
1
0
سلام ببخشید من دفاع کردم ارشدم ولی برای تسویه استاد راهنمام فرم تسویه رو امضا نمیکنه میگه دو تا دیگه مقاله بنویس همچین حقی داره اصلا من مدرکمو لازم دارم چیکار کنم
عباس صادقی
|
Iran
|
1399/08/06 - 23:44
1
2
سلام وقت دوستان بخیر
واقعا برای چنین اساتید که در دانشگاه با سرنوشت مردم بازی میکنم متاسفام
موسوی
|
Iran
|
1399/07/17 - 20:11
1
0
سلام خسته نباشيد، من دانشجوی ارشد روانشناسی هستم کار پایان نامه ام ۳ماه تموم شده بخاطر کرونا همه جا تعطیل بود منم تمومش کردم الان دانشگاه ازاد یه بخشنامه داده تا۱۵ ابان دفاع کنیم بدون شهریه اضافه ،حالا همه جا تعطیل شده و دانشگاه هم کسی نیست منم از استاد راهنما کمک خواستم ولی جواب نمیدن وفهمیدم کد استاد پر چیکار کنم الان برای من خیلی سخته که کارم تموم شده و۱۴ ابان ۶ماه میگذره از پایان نامه ولی وقت دفاع ندارم وفهمیدم میشه از استاد جایگزین استفاده کرد ولی نمیدونم شرایطش چیه،لطفا راهنماییم کنید.سپاسگزارم
ناشناس
|
Iran
|
1399/07/13 - 01:54
1
4
من دانشجوی ارشد هستم و تا اول مرداد پایان نامه ام را بدون کمک راهنما یا مشاور تموم کردم. از اون موقع تا الان استاد راهنما پایان نامه را گرفته و دیگر اصلا جواب من را نمیدهد. من باید تا پایان مهر دفاع کنم ولی هیچ خبری از طرف این فرد نیست و دانشکده هم هیچ کاری نمیکند. این طرز رفتار با دانشجو نیست
یارب نظر تو برنگردد
|
Iran
|
1399/05/18 - 13:39
1
9
استاد راهنما بنده بسیار انسان بی انصاف و بدخلق و عصبانی بودند و فقط به خاطر اینکه بهش گفتم سوالاتم را جواب بدهید تا پروپوزالم را،ثبت کنم عصبانی شدند و گفتند مگر هر وقت شماپیام بدهید من باید جواب بدهم و بعد به من بی احترامی کرد و از راهنمایی انصراف داد. من خیلی فشار روحی و ناراحتی برام بوجود آمدو ازطرفی میترسم اعتراض کنم چون قدرت داره و تخریب دیگران براش لذت بخشه و خدا رو فراموش کرده من از ظلمش نمیگذرم و نمی بخشمشون و مطمئنم آه من دامنشو میگیره چون هم ظلم کرد بی احترامی کرد.
Sama
|
Germany
|
1399/04/23 - 23:57
1
7
من استاد راهنمام مدیر گروهمون هم هست حالا من به کی شکایتش وببرم.اصلا جواب نمیده.فقط توقع داره اسمش اول وهمه جا باشه بدون یک ذره زحمت و راهنمایی .خیلی خودشیفته است.خدا تقاص ما رو ازشون بگیره به حق علی هرچه زودتر.....
دبیری
|
Iran
|
1399/04/12 - 17:36
0
7
من دانشجوی دکتری ترم 8 هستم و از اول بهمن 98 مقاله جهت چاپ به استادم دادم و با گذشت بیشتر از5 ماه هنوز ایشون جاب منو ندادن. از هر کانال رسمی بگید به ایشون پیام دادم ولی سکوت مطلق می کنن. متاسفانه گروه دکتری هم اعتراض های من را نادیده می گیره.می خواستم بگم ........................... نمی دونم چی بگم
علی شمس
|
Russia
|
1399/02/04 - 16:49
0
5
سلام زمانی که داشتم فرم های الکترونیکی پروپوزال تکمیل می کردم با یک چندتا فرم جدید روبه رو شدم که در ابتداش نوشته بود با کمک استاد راهنما فرم ها پر شوند از استاد راهنما کمک خواستم ده روز گذشت هیچ جوابی نداد بعدش اومد گفت مهم نیست هر جور دوست داری فرم ها رو پر کن کسی چک نمی کنه وقتی این کارو انجام دادم و پروپوزال ثبت کردم روز بعدش اومد گفت کی بهت گفته این کارو بکنی در ادامش گفت نگران نباش درستش می کنم مدتی گذشت ازش سوال کردم چرا این قدر طول کشید عصبانی شد و گفت متاسفانه هر چه دانشجویانو بیشتر راهنمایی می کنم توقعشان بیشتر می شود و بعد رفت انصراف داد از استاد راهنما بودن منم با مدیر گروه صحبت کردم امکانش ویرایش برای انتخاب استاد راهنمای جدیو برام باز کرد ولی الان بقیه اساتید یا ظرفیتشون پره یا در زمینه پروپوزال بنده کار نمی کنند البته اگه بخوام موضوعو تغییر بدم زمان می بره بنابراین بقیه اساتیدم ظرفیتشون پر میشه و من نمی تونم استاد راهنمای دیگری پیدا کنم.
می خواستم بدونم می تونم از این استاد شکایت کنم؟
saman
|
Iran
|
1398/11/11 - 01:23
0
6
با سلام کسی می دون چور میشه استاد مشاور رو عوض کرد من رساله را با راهنمایی استاد راهنما تمام کردم حالا ک قرار شده پیش دفاع برگزار بشه استاد مشاور اول میگه رساله رو قبول نداره و باید از اول مابق میل او رفتار کنم در حای کهه م اور زیر نظر استاد راهنما بوده .الان هم به هیچ وجه حاضر به امضای فرم های پیش دفاع نیست و میگه تا زمانی که نظراتش اعمال نشده با او تماس نگیرم. نمی دونم چکار کنم .چور میشه عوضش کردو کسی دیگر را جای گزینش کنم
مریم تقی زاده
|
Iran
|
1398/09/27 - 12:51
0
1
سلام وقت بخیر خدمت دانشجویان گرامی
یه سوالی داشتم من فصی چهام پایان نامه را دارم می نویسم در مورد اینکه چه زمانی درخواست دفاع بدم وتصویب بشه اگاهی ندارم چیکار کنم ؟
رسول
|
Iran
|
1398/09/12 - 23:53
1
14
سلام دوستان
ی سوال داشتم چند وقته ذهنم را خیلی درگیر کرده .وجدانا این پولی که اساتید راهنما بابت پایان نامه ها دریافت میکنند در صورتی که هیچ گونه راهنمایی و کمکی به دانشجو نکرده اند حلال یا حرام.؟
دانشجو بنده خدا خوب اومده دانشگاه علم کسب کنه دانشش ارتقا پیدا کن. وقتی اساتید مغرور حاضر نیستند حتی جواب تلفن دانشجو را بدهند. این دانشجو اشکالاتش را چجوری حل کند.
کاش اساتید دانشگاه یکم انصاف داشتند و فقط به خاطر پول پایان نامه نمی گرفتند.
پاسخ ها
Sama
| Germany |
1399/04/23 - 23:42
سلام.دوست عزیز.دقیقا نظر منم همینه.این پول واقعا حرامشون باد.که اینقدر دانشجو رواذیت می کنن ففط پایان نامه قبول میکنن برای پولش و خالی کردن عقده های حفارتشون
گل پژمرده
|
Iran
|
1398/09/04 - 13:11
1
4
سلام من دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه آزاد هستم سئوالم اینه که من پروپوزالم رو نوشتم از ترم 3 با یکی از اساتیدم که درس داشتم موضوعم رو انتخاب کردم اما چون این استاد از گروهی غیر از گروه خودم بود و با استادم رابطه خوبی نداشت مشکل پیش اومد و از طرفی رییس دانشکده رابطه خوبی با استادم داشت ولی استاد راهنما گفته بود امضاء رییس دانشکده رو بگیرم تا مشکلی پیش نیاد که مدیر گروه بدش اومد موقع انتخاب استاد مشاور، استاد راهنما گفته بود رییس دانشکده رو انتخاب کنم اما چون در مقابل مدیر گروه احساس گناه می کردم بخصوص که موقع آزمون جامع هوای منو داشت، یکی از اساتید گروه خودم رو که مدیر گروه هم قبولش داشت، انتخاب کردم و کار رو بهش دادم که استقبال کرد و نظر مساعد مدیر گروه رو هم جلب کرد. حالا از طرف دیگه استاد راهنما از من نارراحت شده که چرا کاری رو که ازت خواستم انجام ندادی و من هم فشار روحی شدیدی رو متحمل شدم سئوالم اینه که آیا میشه دو تا استاد مشاور داشته باشم که یکی از اونا رییس دانشکده باشه و یک استاد مشاور آماری که مدیر گروهم باشه؟ من به استاد راهنما گفتم هدفم این بوده که کارم پیش بره و هیچ عمدی در کار نبوده و عذرخواهی کردم و دلایلش رو هم ذکر کردم که چون شاغلم و امکان مرخصی گرفتن بخصوص با توجه به اینکه رییس دانشکده سرش شلوغه و دسترسی بهش سخته و از طرفی برای فیصله دادن به اختلافات موجود سعی کردم تا رضایت هر دو طرف رو جلب کنم اما از طرفی چون این کارم به نوعی بی احترامی به نظر استاد راهنما تلقی شده و از طرفی فراموش کرده بودم که استاد راهنما و مشاور باید با هم رابطه خوبی داشته باشند و شاید الان با هم راحت نباشن احساس خوبی ندارم و مستاصل شدم خواهشمند است راهنمایی فرمایید چه اقدامی انجام بدم ؟ آیا می تونم دو تا استاد مشوار داشته باشم که یکی از اونا رییس دانشکده است؟ و یک استاد مشاور آماری که مدیر گروهم باشه؟ ظاهرا قوانین اینطوریه که فقط یک راهنما و یک مشاور. حالم خیلی بده خواهش می کنم راهنمایی کنید
پاسخ ها
جمالی
| Australia |
1398/09/21 - 02:17
اساسا انتخاب این افراد نباید به دلایلی مثل راضی کردن این و آن باشد و مبنا کمک علمی به کار باشد. با این حال همانطور که گفته اند هم راهنما می تواند دو تا باشد و هم مشاور
دکتری دانشگاه آزاد
| Iran |
1398/09/04 - 17:21
در مقطع دکتری هم میشه راهنما دو نفر باشن و هم مشاور
باید با گروهتون هماهنگ کنید
قوانین کلی اجازه میده
علیرضا
|
Iran
|
1398/09/03 - 20:04
1
8
نظر شخصی من این است که یک نظارت جدی در زمینه کم کاری اساتید راهنما یا بهتر بگویم بی توجهی نسبت به دانشجو در زمینه پژوهش انجام گرفته شود . دانشجو هیچ گونه قدرتی در قبال کم کاری یا بهتر بگویم بی توجهی و اینکه دانشجو از هیچ نوع راهنمایی توسط استاد راهنما برخوردار نیست.استاد راهنما که نقش اصلی را در علم آفرینی عهده دار است متاسفانه به تافته جدا بافته تبدیل گشته است . امیدوارم اساتید عزیز کشور کمی وجدان کاری را در نظر بگیرند و همواره به خاطر داشته باشیم که زکات علم نشر و ترویج آن است
الهام 13
|
Iran
|
1398/06/14 - 12:38
2
15
یادمه اولین بار که وارد دفتر استاد راهنمام شدم چقدر با انگیزه بودم هیچ وقت فکر نمی کردم ایشون کاری کنه که من از درس بیزار بشم هر وقت پروژه بر می داشت و کار سختی انجام می داد روز بعدش عقده هاشو سر من خالی می کرد تحقیر و توهین که تا دلتون بخواد فکر میکرد فقط خودش با سواده و بقیه هیچی حالیشون نیست ولی من فقط بخاطر مدرکم همه رو تحمل کردم چون نمی حواستم زحمت پدر مادرم به هدر بره
دانشجو
|
Iran
|
1398/05/08 - 00:23
1
6
سلام دوستان من فقط 20 روز وقت دارم که پایان نامه م رو جمع کنم ونصفه نیمه مونده واستادم هم جوابگو نیست هربار زنگ میزنم یا پیام میدم جواب من رو نمیدن
کسی میدونه باید چیکارکنم ؟ واقعا اعصابم خورد شده نمیدونم چه کنم آیا بدون استاد راهنما میشه ادامه داد؟ داره وقتم تموم میشه لطفا اگر کسی میدونه راهنماییم کنه
فاطمه. ىكتري 93
|
United Kingdom
|
1398/04/29 - 17:16
2
9
من با یک استاد خودخواه و بی سواد طرف هستم. به زور و کلک خودش را وارد تز دکتری من کرد. البته دو استاد دیگرم را قبول دارم

این یکی هیچی هم بلد نیست. و جلوی چشمم به دروغ به همه میگه من این کارها رو انجام دادم. روحش هم خبر نداره. سخته براش حتی بفهمه منظور کلماتی که نوشتم چیه.
فقط رو داره و رو و رو
پاسخ ها
ت
| United States |
1398/06/06 - 00:08
شاید اگه موضوع رو با مدیر گروه در میون بذارید بتونه کمک کنه
بنر
|
Iran
|
1398/03/28 - 23:07
2
11
" عدم آگاهی دانشجو و (گاااااه) نیز استاد"!!!!
همین متن جانبدارانه از طرف یک استاد دانشگاه کافیه که بدونیم اساتید اصولا خودشون یا همکاراشون رو مبرا از ناآگاهی میبینن
من دانشجوی دکتری شیمی دانشگاه تهرانم، که تو این مدتی که اینجا هستم فهمیدم مسیر رو کاملا اشتباه اومدم
افتادیم زیردست یک سری افرادی که عقده ریاست و انحصارطلبی دارن و با پارتی و باندبازی اومدن عقده گشایی کنن و قدرت خودشون رو به رخ دانشجوی بی دفاع بکشن
هیچ ارگانی هم نیست که نظارتی به کار و رفتار و برخورد اینا با دانشجو داشته باشه
امیدوارم روزی از عرش به فرش برسین...
پاسخ ها
سنا
| Iran |
1398/04/07 - 17:11
واقعا که حرف درست رو زدین منم دانشجوی دکتری شیمی هستم و الان با تمام وجودم متوجه شدم چه انتخاب اشتباهی را کردم و تمام جوونی و وقتم و آرامشم داره راه به خاطر قدرت طلبی استاد راهنمام از بین میره.....
میر
|
United States
|
1398/01/24 - 16:11
2
15
دوستان دانشجو، خواهش می کنم برای خودتون و برای دیگر دانشجوها، در برابر هر عمل یا گفتار غیراخلاقی یا غیرانسانی از طرف اساتید سکوت نکنید. می دونم بی انصافی خیلی زیاده در دانشگاهها و همکارا اکثرا طرف همکارشونو می گیرن ولی اگر به مدیر گروه اطلاع بدید، شاید ایشون یکبار یا دوبار رو نادیده بگیره، وقتی بیش از 5 6 دانشجو به ایشون مراجعه کنه و از یک مورد شکایت کنه ایشون هم خودش برای معلوم می شه که اون استاد داره کاری می کنه که نباید کنه. استاد اصلا حقی نداره که دانشجو رو به محیطی خارج از محیط خود ساختمان دانشگاه بکشونه. هیچ حقی نداره که کار خودشو به صورت مجانی بندازه گردن دانشجو. هیچ حقی نداره مقاله دانشجو رو به نام خودش فقط ثبت کنه و هیچ حقی هم نداره که فحاشی کنه یا داد بزنه. فحاشی و داد زدن الان در مدارس هم حتی ممنوع هستن چه برسه به دانشگاه که دانشجو غرور داره، شخصیت داره و بزرگساله. هیچ استادی هم مگر اینکه موضوع درس باشه حقی نداره حرفهای به خصوص اگر مبنی بر تبعیض جنسیتی یا توهین باشه. دانشجو آینده مملکته. در برابر فساد اخلاقی و ظلم سکوت نکنید. حتی اگر شده به طور ناشناس تماس بگیرید به دانشگاه بگید یا به طور ناشناس در ورقه بنویسید در صندوق انتقاد دانشگاه بندازید، حتی مثل مدرسه والدین رو بهشون اطلاع بدید که ایشون به مدیریت دانشگاه مراجعه کنن. اگر استادی شایسته استادی نیست باید کنار گذاشته بشه که دانشجوها الگوهاشون استادای محترم و منصف و وظیفه شناس و از نظر روانی سالم باشن. برای همه دانشجوهای محترم آرزوی شجاعت و پیروزی و سلامتی می کنم.
پاسخ ها
دانشجو
| Denmark |
1398/05/23 - 13:01
سلام
دلتون رو به این چیزا خوش نکنید
اونقدر استاد من بی تربیت هست که هیچ چیزی نمیشه گفت جز اینکه توی خانواده بزرگ نشده انگار.شکایت دانشجو هم جایی نمیرسه جز اینکه خسته بشه
پر.
|
Russia
|
1397/12/23 - 01:18
2
11
من دقیقا به همین روال و در کمال بی انصافی مدرک ارشدم رو از دست داده فرض می کنم. پس از مدتها توهینهای گوناگون و نعره زدنها و تحقیرهای استاد راهنما بهم خشمم سرریز شد (من بسیار مودب و کوشا بودم در دانشگاه و اصلا توهینها قابل توجیه نیستند) و هر آنچه که در پاسخ توهینهاشون قبلن فکر می کردم رو (در نهایت ادبی که لیاقتش رو هرگز نداره) به ایشون گفتم. ایشون پاسخش فقط توهین بیشتر به من بود و به من گفت "تویی که داری به من توهین می کنی و جز زحمت و دردسر هیچی نیستی" ... . در نهایت و پس از ساعتها دعوا ایشون به ظاهر و فقط از ترس پدر مادرم نرمتر رفتار کرد و در نهایت من با دلخوری تمام ولی با احساس زیبای آزادی از قفس آتشینی که این فرد بیمار برام ساخته بود خدارو ده هزار مرتبه شکر بیرون اومدم و راهم ازش جدا شد، ولی ... اطمینان دارم که این فردی که فکر می کنه ارزشش به قلدری و دعوا و مرافه و توهین به دیگران و دانشجوهاست صد در صد تا الان از من به همه اساتید چیزهای نادرستی گفته که اونها تصویر بدی از من داشته باشند و من پیش ایشون خراب بشم و قبول پایان نامه از من نکنند. متاسفانه همه اساتید هم من رو با ایشون دیده بودن و صد در صد از من در این مورد با جانبداری از همکار بیمار خودشون خواهند پرسید. به همین راحتی ... ظلم به دانشجو به همین راحتی ... حذف افراد شایسته رشته های مختلف به همین راحتی ... بردن آبروی دانشجو به همین راحتی ... رفتارهای بیمارگونه اساتید با دانشجو بدون هیچ عواقبی برای ایشون به همین راحتی ... . حالا اونهایی که از استاد طرفداری می کنند به من بفرمایند که من چطور باید مدرکم رو بگیرم وقتی حتی مدیر گروه رشته هم صد در صد دروغهایی علیه من خواهند شنید و باور کرد؟؟؟
آ. م.
|
United States
|
1397/12/07 - 05:16
2
14
استاد راهنمای من فردی هست که رسما سوظن داره و مدام رسما به من فحاشی می کنه در حالیکه در تمام زمان من فقط خیره بهش نگاه می کنم و الان بیشتر از روزهایی که در کارشناسی کلاس داشتم من را بی دلیل به دانشگاه می کشاند و معطل می کنه بدون اینکه کاری داشته باشد و فقط توهین و فحاشی می کنه و من نمی دونم چه کنم. از زمانی نگرانم که کاسه صبرم لبریز بشه و همه چیزهایی که می خواستم رو بهش بگم و دعوا بالا بگیره. در این شرایط هم با اینکه حق با دانشجو هست تنها نتیجه از دست رفتن مدرک تحصیلی من می شه چون اون اسما "استاده" ولی من فقط دانشجو که هیچ حق و حقوقی نداره ... . چه دعوا بشه چه نشه نفرین من بدرقه راهشه.
بهرام
|
United States
|
1397/12/02 - 16:24
2
9
اساتید بهتر از هر کسی آگاهند که دانشجو در محیط آموزشی متاسفانه قدرت دفاعی موثر در برابر اساتید نداره، پس از سوی استاد، هر گونه تهدید، حمله بی مورد، درخواستهای بی ربط یا تحت فشار گذاشتن برای اینکه دانشجو کاری انجام بده یا به امری رضایت بده که واقعا راضی به اون نیست و مربوط به درس هم نیست، به شدت غیر منصفانه، غیر اخلاقی و خلاف قوانین دانشگاهها و صد در صد خلاف صلاحیت اون به اصطلاح استاد در داشتن هرگونه مقام آموزشی هست. امیدوارم دانشجوها آگاه باشند و یک موقع از ترس، به چنین سو استفاده هایی از طرف اساتید تن در ندند.
ع. دانشجوی خشمگین
|
United States
|
1397/11/26 - 17:21
0
9
من نمی دونم چکار باید کنم. به شدت خشمگینم و واقعا کمی مانده که منفجر بشم و حرفای دلم رو به قیمت کل تحصیلات ارشدم به استاده بگم. دانشجوی حقوقم. رشته ای که باید تجلی انصاف و عدالت باشه و با اقسام بی عدالتی بجنگه. به جاش چی؟ تمام اساتید ما یکسری افراد خودبزرگ بینن که دانشجو رو چون فراموش کرده یک عنوان دکتر پیش از اسمشون بگه می اندازن! استاد راهنمام مردیه که در دانشگاه از اساتید خطرناک از نظر وضع روانی شناخته شده. هر بار که می بینمش که دفعاتی هم که بی دلیل من رو برای کارهای شخصیش می کشونه اینور اونور خیلی زیاد هست، صحبتهایی در مورد تبعیض جنسیتی میکنه. یکبار می گه از خانمها بدش می آد چون دختری قالش گذاشته، یکبار دیگه می گه مردها کار بلد نیستن و اصلا انسانیت ندارن و می خواد دانشجوی پسر رو بگیره له کنه! من چی بگم؟ استاد حقوق باید خودش مظهر عدالت و برابری باشه نه اینکه از تبعیض جنسیتی طرفداری کنه! هر چی بگم بلافاصله زیرآبمو می زنه. واقعا چرا توی استخدام اساتید دقت نمی کنن؟ ما داریم می ریم که از افرادی که باید محترم باشن درس و اخلاق یاد بگیریم نه اینکه شکیباییمون در برابر یکسری بیمار روانی سنجیده بشه. واقعا صبرم تموم شده. توی دانشگاه هم پروتکلی ندیدم که اساتیدی که حرف تبعیض چنسیتی می زنن رو اخراج کنن در حالیکه حتما باید چنین قانونی باشه و روش سختگیری بشه که من دانشجو بتونم چنین توهینهای اساتید رو پیگیری کنم. اگه استادی اینو می خونه که تا حالا توهین به افراد بر اساس جنسیت کرده، شرم کن! واقعا شرم کن که من دانشجو انسانیت و شعورم از تو بیشتره!
پاسخ ها
نیما
| Iran |
1399/07/24 - 19:19
امان از حقوق و استاد حقوق و دانشجوی حقوق
پاسخ
| Greece |
1398/02/20 - 00:14
خوب وقتی اساتید حقوق اینن، یکی از دلایل بی عدالتی مشخص شد.
یک درخواست
|
United States
|
1397/11/11 - 18:18
2
14
عاجزانه طبق چیزهایی که خواندم استدعا داریم هم از خود اساتید هم از کادر دانشگاهها که تعداد اساتید خانم را بیشتر نمایند. خانمها کلا تحصیلاتشان بالاتر هست و بیشتر درخواست کنندگان تحصیلات تکمیلی هم که خانم هستند، از همان خانمهایی که به موضوع اشراف و تسلط دارند و علاقمندند به تدریس استدعا داریم زحمت استادی دانشگاهها را بیشتر بپذیرند. بهترین اساتید خود بنده از هر نظری چه قدرت انتقال، چه تدریس، چه رعایت حریم و احترام دانشجوها، چه مهربانی با بچه ها، چه میزان تسلط و تحلیل، خانم بوده اند. از صمیم قلبم از اساتید گلی که داشتم سپاسگزارم. کاش استاد پایان نامه ام هم از همان اساتید بودند ولی متاسفانه ایشان آقا و از اساتید محبوب و خوشنام بین دانشجوها هم نیستند.
م. م. ه.
|
United States
|
1397/11/08 - 16:08
2
15
درود. دانشجوی دختری هستم درسخوان، به شدت علاقمند به رشته و گرایشم، به شدت خجالتی و ترسان از اساتید دانشگاه و از دانشجویان ممتاز هم هستم. برای پایان نامه استاد راهنمای انتخابیم که خانمی هستند بسیار مسلط و محبوب در دانشگاه، من رو پیش استاد مردی فرستاده اند که من که هیچ، کل دانشگاه از ایشان به دلیل رفتارهای عجیب و تند و بد دهنی و دعواهای متعددی که با دانشجویان دارند می ترسند و دید خوبی به ایشان ندارند. مدتی گذشته و ایشان از قصد هیچ کمکی در پایان نامه ام به من نکرده اند و وقتی پرسش هم می پرسم در این مورد تفره می رن و در نهایت من اصلا نمی دانم چه باید کنم. از طرف دیگر ایشان با هر دانشجویی که دعوا می کنند چون با مدیر گروه خیلی صمیمیند، کاری می کنند که اون دانشجو به هیچ عنوان دیگر نمی تواند واحد پایان نامه را بگذراند و تحصیل اون دانشجو از بین می رود. من را از دیدار یا درخواست راهنمایی از دیگر اساتید منع کرده اند و جدیدا مرتبا در مورد مسائل شخصی، ازدواج، داستانهایی که با دیگر دانشجوهای دختر داشته اند حرف می زنند که گویا قرار بوده با دانشجویی ازدواج کنند و من به شدت دارم در این موقعیت اذیت می شوم و از صحبتهای خصوصی ایشان بسیار حس انزجار و بدی دارم و به نظرم استادی که دیدشان به دانشجو به صورت کاندیدهای ازدواج هست و با دانشجوها چنین مواردی را مطرح می کنند صلاحیت استادی اصلا ندارند. با توجه به اینکه هم موضوع پایان نامه ام برایم بسیار مهم هست و هم مایلم مدرک ارشدم را بگیرم، چه خاکی باید به سرم بریزم با چنین فردی با نیتهای سوال برانگیز که هیچ کمکی برای پایان نامه ام نمی کند که هیچ، مدام هم من را با دلایل نامربوط به دانشگاه می کشاند و وارد همان موضوع صحبتها می شود؟ ایشان خیلی هم اصرار دارن که من باید "برای کارهای پایان نامه" به خانه ایشان بروم و من به هیچ عنوان تمایل به اینکار را ندارم و به نظرم انجام کارهای پایان نامه در بیرون از محیط آموزشی اصلا معنا ندارد و درست نیست. چرا اجازه چنین کارها و فرمایشات گستاخانه ای به اساتید داده می شود؟ چرا اساتید را در هنگام استخدام آزمون روانی نمی کنند؟ الان من دانشجوی بدبخت و بی پناه طوری گرفتار این فرد روانی شدم که هر بار از دیدار ایشان بر می گردم فقط مدتی گریه می کنم و می دانم اگر رک به ایشان بگویم که چه فکر می کنم در موردشان یا اعتراضی کنم که چرا در پایان نامه کمکی نمی کنند با من هم دعوا راه می ندازن و انجام پایان نامه را برایم غیر ممکن می کنن.
پاسخ ها
مشکلم دانشجویان گیج هست
| United States |
1399/02/29 - 19:37
یکی از دلایلی که اکثر اساتید همانند استاد شما برخورد می کنند خود دانشجوها هستند. چون امروزه تعداد دانشجویان باسواد خیلی خیلی کمه به همین خاطر اکثرشون پاچه خوار هستند حتی اکثرا اونیکه فکر میکنه باهوشه باهوش هم نیست چون سوادش را با همکلاسی ها و سواد استادش مقایسه میکند.
برای راحت شدن از دست این اساتید و دانشجویان بی سواد بهترین کار این هست که با این اساتید دربیافتید البته بصورت قانونی و شکی هم به دل خود راه ندید
پاسخ
| United States |
1398/02/19 - 23:37
ای وای من ... ای وای من ... یعنی اصلا چی بگم؟! استاد باید مثل مادر پدر نگاهش به دانشجو پاک باشه، آخه من چی بگم؟! خواهش می کنم به هیچ روی سکوت نکنید در این موارد. به خصوص اینکه این استاد عملا مثکه برا دانشجوها تور پهن کرده. حتما از هر طریقی که می تونید که امنیت خودتون و مدرکتون هم حفظ بشه این مورد رو به مدیران اطلاع بدید که به امید خدا جلوی این "استاد" رو بگیرن که دانشجوهای معصوم و بخت برگشته دیگه با چنین فاجعه ای روبرو نشن. همه دانشگاههای معتبر قانونی دارن که استاد در صورتیکه در این زمینه خطایی ازش سر بزنه و به دانشجو در این ارتباط چیزی بگه باید بلافاصله اخراج بشه، این قانون باید در دانشگاه شما هم وجود داشته باشه. بسیار متاسف و خشمگین و اندوهگین شدم که با چنین چیزی روبرو شدید. امیدوارم به زودی این فرد اخراج بشه و شما با استادی لایق و محترم پایان نامه تون رو بگذرونید و خواهش می کنم اجازه ندید این فرد خاطی و نامحترم روی تحصیلات یا انگیزه و ذهنیت شما تاثیر بد بگذاره.
مری
| Iran |
1397/11/09 - 08:33
به نظرم چند تا از دانشجوهای دیگه که همین مشکل رو دارن، پیدا کنید با هم پیش رییس دانشکده یا دانشگاهتون برین
فرهاد
|
Iran
|
1397/10/26 - 19:54
0
7
سلام، من دانشجوی دکترا هستم، 4 سال بی وقفه تلاش کردم، همه کارامو به موقع انجام دادم، الان دو ماهه درگیر کارهای اداری برای پیش دفاع و دفاع هستم. تو این 4 سال به اندازه این دو ماه خسته نشدم. یه تاریخ رو نمیتونن هماهنگ کنن! همش باید دنبال امضای این استاد و اون کارمند بدوم، ساعت ها معطلی. بیزار شدم از دانشگاه. از روابط خصمانه بین اساتید، از تکبر و غرور بی حدشون، از قوانین مزخرفی که هر روز تغییر میدن، از سوءاستفاده هاشون از دسترنج دانشجوها، از اسمی که به ناحق در مقاله میاد در حالی که طرف روحش از کار خبر نداره. از اسم بچه ها و فک و فامیلشون که توی اثر دانشجو میارن. از منفعت طلبی ها، از دروغ ها...
ولی الله
|
iran
|
1397/10/22 - 20:13
0
10
خدا به دانشجو رحم کنه خودش. معلوم نیست مادر پدر باید بیشتر از بیرون رفتن آخر شب فرزند دلبندشون با دوستای شرور دلنگران باشن یا از رفتن بچه شون به دانشگاهها با چنین اساتیدی.
فرزان
|
Ukraine
|
1397/10/17 - 12:05
2
14
بابا کی قراره ما دانشجوهارو از دست این اساتید نجات بدن؟ من هنوز وسط پایان نامه هم نرسیدم ولی والا به خدا این اساتید مارو بیچاره کردن. از سرقت ادبیشون تا سو استفاده مالیشون تا توهین و تحقیر و تهدیداشون ... تو عمرم حتی توی ترافیک کسی بیشتر به من توهین نکرده بود که تا الان استاد به من توهین کرده. تو عمرم انقدر توی زمان کوتاه و عملا بی دلیل پول خرج نکرده بودم. تو عمرم انقدر کسی منت سرم نگذاشته حتی برای کار بزرگی که برای من انجام داده بعد اساتید برای انجام دادن وظیفه خودشون منت می گذارن کلی. تا حالا کسی صداشو رو من بالا نبرده ولی الان گرفتار این فردی شدم که صداشو بی دلیل رو من بالا می بره. انقدر به لطف توهینهاش و اینکه باید در سکوت بشم کیسه بوکسش توسری خور و شکسته شدم توی همین مدت که اصلا هیچ مکانیسم دفاعی برام نمونده، شبام که همش بیدارم دارم روی کارای شخصی خود استاده کار می کنم از وحشتم! همه مهارتای منو شناسایی کرده و الان مثل برده داره مجانی ازم کار می کشه، انجامم ندم یا رد کنم تهدید و توهین می کنه! من نوعی با چه اعصابی و به صورت چه آدم مفلوکی باید بعد از این پایان نامه فارغ بشم؟؟؟ اینه آموزش؟ اینه انصاف؟ اینه احترام؟ اینه استاد؟ اگه می دونستم همون نجار می شدم. برای مدرکی که احتمالا هیچ کمکی به کار کردنم نمی کنه انقدر دارم درد و تحقیر می کشم. کی از ما دانشجوها حمایت می کنه در برابر اینجور اساتید؟ دردمونو به کی بگیم؟ کی جوابگوی من نوعیه که هر بار از دیدن اساتید مربوطه بر می گردم من گنده می شینم گوشه دیوار زار می زنم از بس روحی اذیت و تحقیر دارم می شم؟ به مدیر گروهم که بگی که همشون پشت همو می گیرن! یه سری از استادم که راست یا دروغ بین دانشجوها به عنوان غیراخلاقی در برابر دانشجوهای دختر شناخته شدن. واقعا دانشگاه تو ایران چی داره می شه؟ کمپ اعمال شاقه اس یا دانشگاه؟؟
ن
|
Germany
|
1397/10/17 - 02:09
1
4
سلام، دوستان آیا استاد راهنما این حق رو داره که یک ماه مونده به پایان‌نامه انصراف بده؟ من فقط از ایشون پرسیدم که آیا وظیفه‌شون نبوده که به دانشجو درباره‌ی مدیریت زمانی راهنمایی بدن یا گوشزد بکنن؟ هرباری که من با ایشون صحبت کرده بودم ایشون گفته بود که برو جلو داری درست می‌ری و منم خودم رو در دنیای مقاله‌های خارجی و ترجمه‌شون غرق کردم. ایشون حتا یکبارم نگفتن که داری دیر می‌جنبی و اشاره‌ای به زمان نکردن. منم با این حساب که ایشون در جریانه و حتمن من دارم درست روند رو طی می‌کنم به کارم ادامه دادم. حالا هم ناراحت شدن که چرا من بهشون گفتم وظیفه‌شون بوده که به من مدیریت زمان رو گوشزد کنن. دوستان آیا ۱ ماه فرصت مناسب برای نوشتن پایان‌نامه هست؟ شبانه‌روزی اگر بنویسم.
پاسخ ها
م. میترا
| iran |
1397/11/18 - 00:02
جان؟ یک ماه؟ مگر اینکه پایان نامه شما به دلیل تخصصی باید کم حجم باشه وگرنه نگارش پایان نامه حتی با مشخص بودن منابع هم سه چهار ماهی طول می کشه و مدیریت زمانی کلی پایان نامه با استاد راهنما نیست ولی ایشون صد در صد وظیفه دارن که اگر شما بیش از حد آهسته یا تند پیشروی می کنید به شما اخطار بدن. انصراف در حالیکه کارهای پایان نامه انجام شده و یک ماه به دفاع مانده کار بسیار بی وجدانی ای هست.
یک دانشجو
|
Russia
|
1397/10/10 - 15:46
0
3
دوستان پیشنهاد دیگری هم داشتم طبق تجربه خودم: اگر که استادتون مثل مال من عصبی نیست و دعوا مرافه راه نمی اندازه، در اولین فرصت ممکن سعی کنید چه مستقیم چه غیر مستقیم از ایشون جویا بشید که انتظارات ایشون و روند کاریشون برای پایان نامه ها چیه که تصویر واضحی از انتظارات استاد در ذهنتون داشته باشید که در طول کار سو تفاهم پیش نیاد. اگر که عصبی هستن استاد مثل مورد من و از پرسیدن سوال مستقیم عصبانی می شه و دعوا می کنه که چرا تو که ارشدی اصلا همچین سوالی می پرسی که خب کارتون خیلی سختتر می شه ولی باز هم با هوش و ذکاوت و شناخت روانشناسانه ای که از ایشون دارین خودتون سوالات غیر مستقیم از ایشون (یا دانشجوهای قبلیشون که البته خیلی شدنی نیست) بپرسید که کمی به شکل گرفتن اون تصویر کمک کنه. مثلا بپرسید، استاد برای ورود به مرحله بعد در تنظیم این پایان نامه چه گامهایی را توصیه می کنید یا ببخشید استاد که در این مورد می پرسم ولی فقط به منظور اجرای دقیق و درست فرمایشات شما و راحتتر شدن کار، من ورقه های مربوط به بخش/فصل/گفتار را زمانیکه حاضر شدند آیا به صورت فنر شده خدمت شما تقدیم کنم یا تلق یا استاد اجازه دارم از شما استدعا کنم که مطالب رو آرامتر بفرمایید که به طور دقیق آنها را یادداشت کنم، آیا اجازه دارم صداتون رو در مورد نکات مربوط به پایان نامه ضبط کنم (اغلب این مورد خارج از کلاس رد می شه)، ... . هر چقدر بیشتر بدونید که انتظارات و برنامه های استاد برای شما در طول پایان نامه چی هست درصد خطای شما طبق دید ایشون پایینتر می آد.

می خوام چیزای بیشتری در قوت قلب دادن به دانشجوها اینجا بگم ولی والا به قرآن در این زمونه و این شرایط دانشگاهها و تکبر و خودبزرگبینی بیشتر اساتید، چیزی به ذهنم نمی رسه جز اینکه بدونید که ما دانشجوهای ایران همه همدردیم (البته اوناییمون که واقعا دانشجو هستیم و داریم درست و به سختی کارمون رو انجام میدیم نه اونایی که بدون هیچ نوع سنجشی وارد دانشگاها می شن و بطور جادویی همه درسهایی که در کلاسش حضور هم نداشتن و پایان نامه رو بدون انجام هیچ کاری 20 می گیرن و فقط دنبال عنوانن)، پس قوی باشید خواهش می کنم خواهران و برادران همرزم و ما رو در سختی و وحشتهای خودتون شریک بدونید. ):

ضمنا این مورد هم برای من پیش اومد که یکی از دانشجوهای نامرد چون خودش استاد راهنما گیر نمی آورد رفت از من پیش استادم بد گفت که کار منم خراب کنه که خوشبختانه استادم از پیش این دانشجوی بدذات رو می شناخت و حتی به بقیه سپرد که پایان نامه شو نگیرن! خواهش می کنم از این کارا نکنید در حق هم، هم خودتونو پیش اون استاد خراب می کنید هم دانشجوها و هم خودتون رو یک لحظه بگذارید جای هم و آدم هم به آدم همیشه می رسه.
با آرزوی تغییراتی برای بهتر و موثرتر و منصفانه شدن کل تحصیلات تکمیلی برای دانشجوها (و اساتیدی که واقعا محترم و دلسوز دانشجو هستن)
نازنین
|
Russia
|
1397/10/10 - 03:19
0
4
من یک سوال داشتم جدا از همه موارد دیگه، اساتید دانشگاه ما اصرار دارند که دانشجو مجبور است برای پایان نامه به دفتر کار یا منزل ایشان مراجعه کنند. آیا این قابل قبول یا روال عادی است با توجه به اینکه دانشجو لزوما شاید به ایشان اعتماد در آن اندازه را نداشته باشد؟ در مورد خود من این مورد مطرح شده که راستش اصلا مایل به اینکار نیستم ولی ترس از اینکه ایشان برای پایان نامه ام دردسر ایجاد کنند باعث شده کمی حس محاصره شدن داشته باشم.
پاسخ ها
ناشناس
| United States |
1397/12/21 - 20:46
به هیچ عنوان روال عادی یا حتی قابل قبول هم نیست چنین درخواستهایی از سوی اساتید. اگر زمان باستان بود که باید برای تحصیل به خانه استاد می رفتیم و جای دیگری نبود شاید ولی خدا رو شکر قرن بیست و یک هست و همه دانشگاههای حضوری دارای ساختمان و آدرس فیزیکی هستند دقیقا به منظور تحصیلات دانشجوها. پس هیچ بهانه ای برای چنین درخواستهایی نیست مگر اینکه از روی دوستی و در سطح شخصی باشد نه به هیچ روی برای کارهای آموزشی و پایان نامه.
دانشجو
|
Russia
|
1397/10/10 - 02:02
0
0
این رو فراموش کردم که بگم از نظر فنی:
1. بیشتر اساتید نوشتار با دستخط را توهین قلمداد می کنن پس در صورتیکه از این مورد اطلاع ندارید ترجیحا از ورقه هایی که تایپ شده اند استفاده کنید در پروپوزال و ...
2. در صورتیکه در ورد اقدام به تنظیم متون می نمایید و برای پرینت به انتشارات یا فتوکپی مراجعه می کنید حتما فایل معادل پی دی اف آن را هم ببرید که فرمت نوشتار شما حفظ شود چون ورد ممکن است در دستگاههای مختلف به طور مختلف نشان داده شود ولی پی دی اف همیشه تصوریش یکسان است.
اکرم
|
Iran
|
1397/08/06 - 16:09
0
0
سلام من ارشد را دفاع کردم و از پایان نامه ام ۵تا مقاله نوشتم و خارجی جاپ شده
از این ۵مقاله ۳تاش تو حیطه پایان نانه هست ولی کلا روش کار و ایده کلی را خودم دراوردم و ۰تاصدش را کار کردم
۲تاش هم با پایان نامه مشترکه
استاد راهنمای اولم هم از مقالات انصراف داده الان راهنما دومم میخواد شکایت کنه و من دکتری قبول شدم ثبکلیمو لغو کنه میتونه ؟توروخدا راهنمایی کنید
احمد
|
Iran
|
1397/08/05 - 01:16
0
3
اگه استاد راهنما خودش حالیش باشد ادم نمیسوزه ولی وقتی خودش نمیدونه بلد نیس تو محیط وورد تایپ کنه باید دانشجوشم پایان نامه کپی براش ببره
وقتی استادی که به روز نیس و نرم افزاری که میده خودش تا به حال باهاش کار نکرده به درد لای جرز دیکار میخوره
سواد ربطی به شعور نداره
پاسخ ها
امیر
| iran |
1397/11/18 - 00:05
همچنین اگر انسانیت نداشته باشه. ما دانشجوها پیش از هر چیز افراد محترم و انسان بودن رو باید در اساتید مون ببینیم تا یاد بگیریم .. اگر فقط نیتشان "استفاده" از دانشجو باشه اون استاد هم استاد نیست دیگه.
دانشجو
|
Austria
|
1397/04/04 - 15:24
1
6
با سلام...
با تجربه دو مقطع پایان نامه، به حرات میگم اسم استاد شایسته بسیاری از اشخاص نیست و همان عنوان دکتر که با آن نان میخورند و شخصیتشان به آن وابسته است برایشان نه تنها کافی بلکه گاها زیاد هم است...
در ارشد استادم بسیار به من لطف داشته و از نظر ایشون خیلی خاص بودم که کار با دقت و ارزش بالا تو مدت کوتاه 3 ماهه انجام دادم، لذا بعد از دفاع با گروگان گرفتن مقاله هایم اجازه ندادن دکترا بخوانم و تمام طرح ها و کارها و دانشجوبانشون را به من سپردند....بعد از 3 سال 8 صبح تا 8 شب کار نهایتا از فشار زیاد کار بیماری سختی گرفتم و استادم هم لطف کردن منو رها کردن....
در ناامیدی 1 ماه مونده به آزمون و بدون مقاله هام دکترا دادم و در کمال ناباوری بهترین دانشگاه قبول شدم...
بگذریم که هنوز استادم مقاله هامو بعد 8 سال نگه داشته و پیغام داده حالا که بهتر شدم برگردم و گرنه :)

درمقابل استاد راهنمای مقطع دکترام فکر میکنه من خنگم و بخاطر همین لطف کرده طمع بیگاری کشیدن نداره:) در عوض تو طی 4 سال کلا 4 بار دیدمشون و در تمام این ملاقات ها فقط یه سوال داشتن کی مقاله ام چاپ میشه و یادم باشه که ایشون باید نویسنده مسئول باشن!!! این درحالیه که نه تنها هیچ حمایت مادی و حتی معنوی از من یا پایان نامه ام نکردن، بلکه حتی نمیدونن موضوع پایان نامه ام چیه!!!!....

از دیو دد ملولم و انسانم آرزوست....
اگر قانونی بذارن که گرفتن استاد راهنما اجباری نباشه من بشدت استقبال می کنم، شاید هیئت علمی ها بیشتر رو خودشون کار کنند.

امیدوارم بحای یه هیئت علمی یه استاد واقعی گیرتان بیاد حتی اگر دکترا نداشته باشه :) و البته شما هم از خوبیش سواستفاده نکنید ...
پاسخ ها
یکی
| Russia |
1397/10/10 - 01:14
سپاس از اطلاعات مفیدی که در اختیار دیگر دوستان هم قرار دادید. امیدوارم که امثال اساتید شما رو دانشجویی تجربه نکنند و امیدوارم که امور شما هم به خوبی از این پس پیش برن.
محمود
|
Iran
|
1396/11/24 - 22:16
0
3
سلام،میخوام از پژوهش محور به آموزش محور تغییر بدم،ترم چهار هستم،میخواستم بدونم میشه یا نه.ممنون میشم اگه پاسخ بدید
میثم
|
Canada
|
1396/11/13 - 11:52
0
0
با سلام .من در انجام پایان نامه ام به روشش کمی و کیفی دچار تردید شدم .لطفا بفرمایید کدام روش بهتر کارامد تر است و وقت کمتری میگیرد؟
چنگیز
|
Iran
|
1396/11/05 - 21:45
0
3
با سلام
من 4 ماه امتحان بورد دادم ،پایان نامه را تبدیل به مقاله انگلیسی کردم ولی فعلا وقت سابمیت مقاله را ندارم،میخواستم بدونم طبق قانون استاد راهنما بدون اجازه من میتواد مقاله را در یک ژورنال خارجی چاپ کندو جایگاه او در این مقاله کجاست،نویسنده اول یا نویسنده مکاتبه کننده. دایما تهدید و توهین میکند. با تشکر چنگیز
پاسخ ها
پاسخ
| iran |
1397/11/18 - 00:08
استاد راهنما نویسنده مسئول خواهد بود و شما نویسنده اول اگر که مقاله را برای پایان نامه چاپ کرده باشید. نمونه های برداشتن مقاله های بچه ها و چاپشون به نام خود توسط اساتید بسیار اتفاق افتاده. پیشنهاد می کنم اگر وقت پیگیری مقاله را ندارید از قرار دادن متن در اختیار استادتان خودداری کنید.
دانشجو
| Russia |
1397/10/10 - 01:17
متاسفانه بله. اگر در زمینه پایان نامه تان تا الان مقاله ای به چاپ نرسونده باشید، هیچ مدرکی در اختیار ندارید که ثابت کنه موضوع برای شماست و در نتیجه هر کسی می تونه مقاله شما را به نام خودش منتشر کنه.
azade
|
Iran
|
1396/10/14 - 22:49
0
9
من میخوام استاد راهنما تغییر بدم میتونم؟
پاسخ ها
پاسخ
| iran |
1397/11/18 - 00:09
بله می تونید. اگر هنوز ثبت نشده موضوعتان، به استاد اطلاع دهید که قصد کار کردن با دیگر اساتید را دارید و تمام. اگر موضوع ثبت شده باشد نیاز هست که به صورت مکتوب برای مدیر گروه مشخص کنید شرایط را و پس از آن طبق مقررات دانشگاه خود اقدام به تغییر استاد فرمایید.
فا
|
Iran
|
1396/09/12 - 16:21
2
15
با سلام
من استاد راهنما نمی خواهم. لطفا اگر قانونی هست که بشه اصلا استاد راهنما نگیریم اطلاع بدهید. اگر هم نیست لطفا پیگیری کنید تصویب کنند.
پاسخ ها
پاسخ
| iran |
1397/11/18 - 00:11
پیگیری کنیم تصویب بفرمایند؟؟؟
در کدام نمونه دقیقا به حرف و التماسهای دانشجو گوش داده شده که این مورد دوم بشود؟ اطمینان داشته باشید اگر نداشتن استاد راهنما مجاز بود شمار دانشجوهای مشتاق برای داشتن استاد راهنما به تعداد انگشتهای دستتان هم نمی رسید.
بیتا
|
Iran
|
1396/08/29 - 18:22
1
8
با سلام.دوستان کسی میدونه در مقطع دکتری استاد راهنمای دوم در حد استاد راهنمای اول اختیار دارد یا خیر؟ به عبارتی اگر استاد راهنمای اول وسط پروژه بزاره بره آیا با حضور راهنمای دوم مجوز دفاع میدن؟
نادیا مهدی پور
|
Iran
|
1396/08/19 - 10:56
2
1
باسلام خدمت دوستان گرامی .امیدوارم هر چه زودتر مشکلات شما حل بشه .من دانشجوی کارشناسی ارشد هستم و در ابتدای کار .اما جا داره از استاد گرانقدرم آقای دکتر امین زاده تشکر کنم .چون هم پشتیبان فکری من بودن هم پشتیبان احساسی و روحی و همیشه با احترام با من برخورد می کنند .و از دلسوزانه تا اینجای کار یاور من بودند ..بیام همیشه بد نگیم . حداقل دانشجویانی که از اساتید محترم رضایت داشتند .صحبت کنند و به بقیه دانشجو ها دلگرمی بدیم .
پاسخ ها
پاسخ
| iran |
1397/11/18 - 00:14
خانم مهدی پور، آنچه شما توصیف نمودید از وظایف مسلم اساتید باید باشه. نکنه شما هم گول اساتیدی را خوردید که برای انجام کوچکترین وظیفه خود کلی منت بر سر زمین و زمان می گذارند؟! استاد موظف هستند همیشه به دانشجو احترام بگذارند و حامی تحصیلی و حتی احساسی (مربوط به تحصیلات) باشند. دیگر اساتید که با دانشجو محترم نیستند کم لطفند بسیار.
دانشجو
| Russia |
1397/10/10 - 01:15
این چه حرفیه شما می زنید؟ ما اینجا هستیم که تصویر حقیقی رابطه استاد راهنما و دانشجو رو به دیگران نشون بدیم، نه اینکه بی دلیل گولشون بزنیم که همه چیز عالیه وقتی نیست. ضمنا جوجه رو آخر پاییز می شمرن. صبر کنید و اگر تا نهایت کار حامی واقعی بودن بعد تشکر کنید.
پريسا
|
Iran
|
1396/08/05 - 20:28
1
1
سلام
من يك سوال دارم در رابطه با استاد راهنما موضوع پايان نامه رو ايشان هماهنگ كردم و در سايت دانشگاه وارد شد و پروپزال رو نوشتم موضوع مورد تأييد دانشگاه قرار نگرفت و إعلام شد با هماهنگي استاد محترم إصلاح شود حالا استاد راهنما مي گويد إز نظر من موضوع تأييد شده است و بقيه موارد به من مربوط نيست حالا من نمي دانم چيكار بايد بكنم آيا مي شود استاد راهنما رو تغيير داد الان واقعا نمي دونم چيكار كنم
پاسخ ها
دانشجو
| Russia |
1397/10/10 - 01:18
بله، در هر مرحله ای هم که باشد هم دانشجو و هم استاد راهنما می تونن کناره گیری کرده و انتخاب دیگری کنند، فقط باید تشریفات مربوط به دانشگاه خود را رعایت فرمایید. پیشنهاد می کنم اگر استاد مربوطه با مدیر گروه دوست نباشند، از مدیر گروه یا مسئول پالایش پایان نامه ها کمک بخواهید.
عارفه
|
Iran
|
1396/03/27 - 00:00
1
9
سلام.ببخشید میدونید واسه شکایت از استاد راهنما و اینکه وسط پایان نامه انصراف داده و اینکه موضوع و چون خودشون دادن و گرفتن.کجا باید شکایت کرد و متن شکایت چیست؟
ممنون
پاسخ ها
امیر
| Iran |
1396/03/31 - 16:55
خدا از سر این استادای بیمعرفت نگدره.اصلا دلسوز دانشجو نیسن بقران.فقط پول میگیرن.اینا رو ماباید ب کی بگیم.ورودی93هسم یکماه پیش بهش دادم ک بخونه حالا ک خونده میگه من فقط کلیاتو فعلا ایراد گرفتم دوباره برو کلشو عوض کن .بش میگم دکتر خودتون گفتید اینجوری صداتونو دارم اخه.مبگه ن من نگفتم اگرم گفتم اشتباه کردم..باید دوباره بیفتم دنبالش..ایقد گیره ایقد خشکه ک اعصابمو رخته هم.حتی دیروز واسه انصراف از دانشگاه رقتم ک رییس اموزش پشیمونم کرد گفت حیفه بخاطر پایان.گفتم اخه خسه شدم..فردا میخام برم بینم میشه تغییر داد استاد راهنمارو.
م.
|
Russia
|
1396/02/20 - 20:48
1
15
سلام
به خدا كم مونده روان پريش بشم
استاد راهنما رو كه من انتخاب نكردم
موضوع پايان نامم هم سر سري انتخاب كردم تا به ترم بعد نيفته تا استاد اوكي داد شروع كردم
پروپزال رو دادم احتمالا شهريور دفاع بشه
اما مشكلات بزرگي دارم
يكي اينكه استاد راهنمام اصلا كمكي نميكنه حتي جواب اوكي هم به زور ميده
با دوستاي دانشگاه ارتباطي ندارم
فكر ميكنم موضوعم اشتباهه و كلا رو هوا هستم
توروخدا كسي هست كمكم كنه ؟؟
م.
|
Russia
|
1395/12/05 - 20:09
0
8
سلام
توروخدا بهم کمک کنید
استرس و اضطراب دارم
میخوام پروپزالم رو ببرم پیش استاد راهنمایی که اولین بار قراره ببینمش
باید چی بگم؟
کسی هست راهنمایی کنه؟
پاسخ ها
دانشجو
| Russia |
1397/10/10 - 01:34
1. اسم و مقطع تحصیلیشون رو حتما پیدا کنید که میرید بهشون بگید خانم/آقای دکتر فلانی که فکر کنه به طور خاص به خودش اخلاص داری.
2. تخصصشون رو بفهم و اونو بهونه ای بگذار برای اینکه به ایشون مراجعه کردی و نشون بده در گفتارت که موضوع از دغدغه هات هست و واقعا قصد داری در اون حیطه مشکلی رو حل کنی.
3. حتما پیش اساتید ورقه ببرید و نه فایل.
4. متاسفانه خیلی از اساتید ما صلاحیت استادی رو ندارند و فقط برای عنوان تا اونجا رسیدن پس انتظار تواضع ازشون نداشته باشید و به خصوص برای اولین بار از عبارتهای حتی افراطی برای عرض ادب استفاده کنید مثل: ببخشید استاد مزاحم شما شدم/ وقت شما رو گرفتم/ به شما زحمت می دم/ می خواستم از شما استدعا کنم که به من لطف کنید و/ سعادت داشتن کلاسی با شما را نداشتم/ ...
5. بازم متاسفانه سیستم دانشگاه در ایران به شدت سلسله مراتبی داره که طبق اون دانشجو برده به حساب می آد به این معنی که جلوی اساتید از اساتید دیگه بد نگید به خصوص بارهای اول که می بینید اساتید رو. 6. اگر استادی هست که اولین بار می بینیدشون و حس کردید کمی کراهت دارن یا من من می کنن این پیشنهاد رو بدید و انجام بدید که سر کلاسهای مربوط به پایان نامه شون حضور داشته باشد مثل کلاس روش تحقیق چون خیلی از اساتید اصلا کار یا آموزش اساتید دیگه رو قبول ندارند.
7. خودتون رو از نظر دانش در مورد موضوعتون قبل از رفتن پر کنید چون خیلی از اساتید برای اینکه کارشون آسونتر باشه شاگرد 0 کیلومتر نمی گیرن و ممکن هست از همون بار اول تلاش کنن با حرف زدن با دانشجو دانش کلی دانشجو رو بسنجند.
8. صد در صد خودتون رو برای یک جنگ اعصاب آماده کنید که هر چه شنیدید اصلا به هیچ عنوان عصبی نشید، متاسفانه در دانشگاه استاد هست که قدرت داره نه دانشجو پس کل کل یا دعوا معمولا به ضرر دانشجو تمام می شه.
9. اساتید چون می دونن در دانشگاه قدرت دارن در عمل هر کاری که بخوان می کنن و اگر آزاردهنده هستن بهترین کار شما می تونه فرار ازشون باشه پس استرس نداشته باشید و فقط بدونید که قسمت خیلی بزرگی از انجام پایان نامه بازیهای روانی و احساسی بین دانشجو و استاد راهنماس.
مثلا من رفتم پیش استاد مربوطه و پس از عرض درود و ادب و این حرفا گفتم من رو استاد فلانی به دلیل موضوعی که مصمم هستم در اون حیطه کار کنم به شما رجوع دادن و موضوع من فلان چیز هست و استاد فلانی فرمودن در این موضوع جنابعالی متخصص هستید، می خواستم در زمینه زحمت پایان نامه ام از شما استدعا کنم که استاد راهنما/مشاور پایان نامه ام باشید.
این موارد کامل نیستند ولی امیدوارم برای دانشجوها در مواجه با استاد راهنما مفید باشن.
ناشناس
|
Iran
|
1395/11/26 - 11:35
0
21
سلام
من اینقدر شب تا صبح بیدار موندم که اندازه چندسال پیر شدم.
تازه پایان نامه ارشده
استادم سرش شلوغه، هیچوقت وقت کافی نداره، به خاطر همین همیشه طفره میره البته خیلی هم تسلطی نداره، من خیلی عذاب کشیدم و همچنان کارم باز مونده و چون عملا راهنمایی ندارم نمیتونم جمعش کنم.
و هر موقع هر کسی از من بپرسد تنها تنها تنها توصیه ام اینست اصلا خودتون رو معطل نوشتن پایان نامه نکنید و مثل من از زندگی نیفتید.
مگر واقعا به استادتون ایمان داسته باشبد که تعهدپذیر هست و وجدان کاری داره.
استاد راهنما و پژوهش معنی ندارد. حیف وفت. حیف عمر با ارزشم.... حیف توانی که گذاشتم....
یکی از همکلاسیها بیرون داد کل مطلب هم حفظ کرد و نمره کامل هم گرفت.
من چندماهه اندر خم یک کوچه ام. کلافگی و سردرگمی و زندگی معطل و ... دیگه نمیتونم سرکار هم برم چندبرابر اینکه هزبنه به بیرون بدم ضرر کردم.
استادم هم به راحتی پا پس کشیده
موضوع هم اینقدر خاصه که مطالب مرتبط مفید در موردش کمه.
اینقدر مستاصل و ناراحتم که نمیدونم چکار کنم.
واقعا بعضی از استادها با چه وجدانی به راحتی حق الزحمه در قبال راهنمایی دانشجویان دریافت میکنند ؟؟؟؟؟؟؟؟
نمیخوام از استاده شکایت کنم، میترسم کارم بدتر بیفته تو دست انداز و گرفتاری. آخرشم طرف رایزنی کنه و معلوم نیست چی بشه...
هر که این متن رو خوند برام دعا کنه فقط تمام بشه
پاسخ ها
دانشجو
| Russia |
1397/10/10 - 01:36
ناراحت شدم که می بینم این وضع نه تنها در دانشگاه خودم بلکه در دیگر جاها هم هست. امیدوارم که راهی پیدا کرده باشید.
محوب
|
Iran
|
1395/11/20 - 13:10
1
7
سلام،آیا استاد راهنما این حق را دارد که به دانشجوی ارشد الزام کند، مقاله بدهد یا نه؟یااجبار کند باید مقاله ات در فلان ژورنال چاپ شود؟
پاسخ ها
دانشجو
| Russia |
1397/10/10 - 01:38
خیر. در هر ژورنال مربوط به رشته شما می تونه مقاله چاپ بشه و اگر مورد خاصی هست ایشون فقط می تونن به شما مقاله ای خاص رو پیشنهاد کنن. این حق رو ندارن ولی ممکنه جواب منفی دادن به ایشون به چپ افتادنش با شما منجر بشه پس با احتیاط با ایشون تا کنید.
م.
|
Russia
|
1395/11/13 - 16:12
0
7
سلام
مدیر گروهمون خودش برام ی استاد معرفی کرد از ی دانشگاه دیگه... کلا این آدم رو نمیشناسم...شماره تلفنش رو داد
هرچی فکر میکنم نمیدونم به استاده چی بگم!
بگم من فلان از دانشگاه فلان ....
خودم موضوع بدم یا بگم اونم کمکم کنه...
چی بگم که مودبانه و رسمی باشه هم استاده ناراحت نشه....
کمک کنید لطفا :(
پاسخ ها
دانشجو
| Russia |
1397/10/10 - 01:40
ضمنا توصیه می کنم برنامه کاری ایشون رو در دانشگاه پیدا کنید و حضوری برای هماهنگی برید. خیلی از اساتید درخواست راهنمایی از طریق تلفن یا برنامه های مجازی رو توهین می دونن. بالاتر هم در مورد طرز بیان به دوستی پاسخ دادم، اونها رو هم در صورتیکه بخواید می تونید ازشون استفاده کنید.
جمالی مهموئی
| Australia |
1395/11/14 - 04:52
قبلش لازم است در مورد ایشان تحقیق کنید. حوزه علاقه اش چیست و قبلا چه کارهایی کرده است. حتی اگر میتوانید با دانشجویانش صحبت کنید. بعد تماس بگیرید و بگویید که مدیر گروه ایشان را به شما معرفی کرده به عنوان استاد راهنما. منطقی این است که خودتان موضوعی که به علاقه ایشان بخورد برای پیشنهاد داشته باشید یا دست کم حوزه علاقه خودتان را بیان کنید که بعد با تعامل با هم بتوانید به موضوع پروپوزال تبدیلش کنید. ممکن است بپرسد چرا ایشان را معرفی کرده است مدیر گروه که احتمالا دلیلش را مدیر گروه به شما گفته است.
مهدیه
|
Germany
|
1395/11/12 - 20:12
0
5
چی بگم والا.کاش یکم استادا دانشجو رو درک کنن و زیر شار مالی نذارن بخدا پدرم در اومد از بس خرج کردم بازم میخاد.
پاسخ ها
ن.
| iran |
1397/10/11 - 14:36
آی گفتی. اصلا کلا در هیچ موردی درک نمی کنن دانشجو رو چون نمی خوان درک کنن ولی واقعا من دانشجوی نوعی که به لطف خودشون همون کاری که به زور دست و پا کردم رو هم نمی تونم برم چون هرروز دارن منو برا پایان نامه می کشونن بی دلیل دانشگاه، تو این فاصله چند هفته حداقل هفته ای یه بسته کاغذ آچار تموم می کنم، چرا؟ چون فقط شعار می دن که محیط زیست براشون مهمه و فرهیخته ان و هر بار می رم برای چاپ ورقه هام قشنگ مالی دردم می آد. از همین الان دنبال یه باغی چیزیم که این همه تنه درختی که من بی دلیل برا اساتید هدر دادم رو برم درختکاری کنم جبران کنم، گناهش بخشوده شه. حتی منابعی که اصلا نمی خونن رو می گن باید چاپ کنی ورقه شو بیاری برا ما! یکی نیست بگه اگه قراره مثل قاجار رو ورق هر بار همه چیو بیاریم پس اصلا چرا تکنولوژی داره پیشرفت می کنه. یه جورایی انگار به جای تشویق داریم مجازات هم میشیم که قصد بالا بردن دانسته هامون و تحصیل بالاتر رو کردیم. واقعا نمی دونم اگه وسط پایان نامه پولم تموم شه چه خاکی باید به سرم بریزم.
دانشجو
|
Iran
|
1395/09/15 - 15:44
0
6
بنده قربانی انتقالی گرفتن استاد شدم.وسط کار استادم عوض شد.در حالی که طراحی برای استاد قبلی بودو استاد جدید به علت رودروایستی قبول کرد و در واقع نتونستند نه بگویند .مسولیت هیچ چیز را قبول نمیکند با تمام تلاشی که کرده بودم هنوز کارم رو هواست و بسیار در این پروژه به من ظلم شد.خلاصه بگویم.در ایران پژوهش معنی ندارد.
پاسخ ها
دانشجو
| Russia |
1397/10/10 - 01:41
واقعا همینطوره. وقتی فقط پژوهش معنی کپی متن نوشته های موجود رو داره واقعا پژوهشی انجام نمی شه.
نيكي
|
United Arab Emirates
|
1395/08/27 - 07:36
0
2
سلام
من يكساله امتحان بورد دادم و كاراي عملي پايان نامم هم تموم شده مقالاتنم نوشتم و پنج ماه پيش هردورو به استاد دادم ولي ايشون بدليل نامعلوم از ارسال مقالات طفره ميره و هي امروز فردا ميكنه حالا با اينكه ديگه هيج كاري در دانشگاه ندارم و جالبه كه خودشم اصلا دانشگاه نيس دستور داده ما هرروز بريم دانشگاه تا يوقت نتونيم بريم سركار
ميخوام ببينم قانوني در اين مورد وجود نداره
ضمنا ايشون اجازه نميده نسبت به ارسال مقاله خودم اقدام كنم
پاسخ ها
دانشجو
| Russia |
1397/10/10 - 01:43
اگر از اساتید با رتبه بالاتر کسی هستن که رازنگه دار باشن مثل مدیر گروه پیش ایشون برید و کاملا موضوع رو توضیح بدید و بهشون بگید که پیش خودشون باشه و از ایشون پیشنهاداتی برای راه حل بگیرید.
علی بابا
|
iran
|
1395/08/14 - 00:00
0
8
وضعیت دانشگاهها خیلی افتضاح هستش. استاد ها فقط دنبال مقالن تا مرتبه علمیشون بره بالا.من رشته طوریه که کارای ازمایشگاهی میکنم تا حالا ندیدم استاد راهنما روپوش بپوشه بیاد ازمایشگاه .اصلا کار با دستگاهها رو هم بلد نیست . از ادم هم انتظار چندتا کار دارن .من دوره ارشد چهارتا کار توی نه ماه انجام دادم و دوتا مقاله اکسپت شده داشتم . در حالی که توی اون چهارتا کار یک درصد هم استاد راهنما نقشی نداشت . استاد مشاور هم که اصلا نمیدونست جریان چیه. همه این اتفاقا توی یکی از دانشگاههای خوب دولتی بود وای ب حال بقیه دانشگاهها
محمدمهدی
|
Iran
|
1394/06/09 - 16:14
2
10
سلام
استاد راهنمای من شخص محترم و قابل احترامی است. شاید ایراد از بنده است. موضوع پایان نامه را خودشان انتخاب کرده، مشاور را خودشان انتخاب، سپس با آن مخالفت کردند. شخص دیگری را انتخاب نمودند. شخص جدید از موضوع بنده چیزی نمی دانند و اصلا علاقه ای به آن نشان نمی دهند وفقط در مورد اینکه زودتر دفاع کنم اگر اشتباه نکنم 3 باری که پیش ایشان رفته ام صحبت کرده اند ولی دیگر دانشجویان که با ایشان پایان نامه ندارند بسیار علاقه نشان داده ، راهنمای بنده وقتی دیدند به سوالاتم نمی توانند جواب بدهند و مشاور هم اصلا در این رابطه چیزی نمی داند، تصمیم به عوض کردند گرفتند بعد از چند ماه فرمودند موقعیتشان به خطر می افتداین کار را نمیکنند. بنده بالاخره جواب ان سوالات را یافتم اما سوالات بیشمار دیگری دارم. از طرفی استاد راهنما در هر جمعی ابتدا یک خط تعریف کرده سپس با بدترین جملات بدرقه ام میکنند. ایشان اعتقاد دارند که موضوع به ایشان ربطی ندارد و فقط بنده در خور شانشان باید مطالب را آماده کنم، برای اینکه دو باره کاری نشود پایان نامه را باید کامل تحویل دهم. ایشان اعتماد به نفس بنده را زیر صفر می آورند.
پاسخ ها
پاسخ
| iran |
1397/11/18 - 00:20
استاد شما علامه دهر هم که باشند به هیچ عنوان حق توهین یا تهدید یا اظهارات تند را به شما ندارند. اگر دانشجو بنا بود با چنین مواردی در محیط آموزشی روبرو شود، می توانست خیلی راحت و بدون شهریه به میدانهای شهر برود و از افراد آنجا ادب و دانش بیاموزد.
یکی
| Russia |
1397/10/10 - 01:45
درود بر شما دانشجوی هم قطار که مجبور به تحمل توهین هستی ... ما هم هستیم. ):
مهدی
|
Iran
|
1391/10/02 - 00:17
4
16
با سلام
خواهش می کنم بگیید اگر بخواهیم استاد مشاور را در مقطع ارشد عوض کنیم امکان پذیر هست؟
پاسخ ها
دانشجو
| Russia |
1397/10/10 - 01:47
بله، هست. اگر استاد راهنمای شما پاسخگو هستن از ایشون بپرسید و حتما در این رابطه با ایشون هماهنگ کنید. اگر نه از مدیر گروه بپرسید ولی دلایل قانع کننده پیش ایشون مطرح کنید.
ریحانه
|
Iran
|
1391/06/24 - 21:30
6
34
واقعا بعضی استاد راهنما ها آخر بی انصافی هستند از روز اول که برای گرفتن امضا به درب منزلشان مراجعه کردم خیلی خشک و سرد برخورد کردند وهمین طور استاد مشاور . انگار که مزاحمشان شده باشم . روی همین حساب و به جهت اینکه من دانشجو هستم واولین بار است که دارم پایان نامه می نویسم وهیچ تجربه ای ندارم نمی دانستم که روال کار به چه صورت است فکر می کردم باید پایان نامه را کامل کنم سپس به نظر استاد راهنما برسد. ونظرات ایشان اعمال شود واشکلات و ایرادات کار گفته شود.جالب است که بعد از کلی تلاش برای نوشتن پایان نامه وقتی که مطالب را بردم که ایشان بخوانند ونظر بدهند پایان نامه مرا برده اند به دانشگاه پس داده اند . آیا این کار ایشان درست است؟ حتی اگر اشکالی در کار بوده باشد ایشان باید راهنمایی کنند نه اینکه احساس لج ولج بازی داشته باشند مثل بچه های کوچک. اصلا فکرشو هم نمی کردم که اینکارو بکنند. جالبه که بعد از دو روز یکدفعه گفتند که این پایان نامه کپی پایان نامه دیحال من یک سوال دارم آیا می شود استاد راهنما را در این مرحله عوض کرد؟
پاسخ ها
دانشجو
| Russia |
1397/10/10 - 01:56
من قضاوتی ندارم، شاید شما خودتون پایان نامه را نوشته باشید و در این سیستم آموزشی واقعا دانشجویان خریدار پایان نامه را سرزنش نمی شه کرد ولی متاسفانه در بیشتر دانشگاهها به درستی روند و ارتباط بین استاد راهنما با دانشجو در پایان نامه به دانشجو آموزش داده نمی شود و باید دانشجو خود با صحبت با هم کلاسیها و اساتید کمک کننده و ترجیحا هیئت علمی این موارد را بیاموزد. اگر استادی مسئول باشند هرگز اجازه نمی دن که پایان نامه به طور کامل به ایشون تحویل داده بشه و قسمت به قسمت پایان نامه رو از دانشجو می گیرن، مطالعه می کنن و اشکال را گوشزد می کنن که از طرف دانشجو رفع بشه، این رو در آغاز با ایشون چک بفرمایید که روند کار به چه صورت باید باشد و آیا مثلا گفتار به گفتار باید مطلب به دست ایشون برسد یا نه و متاسفانه بیشتر اساتید ایران تصویری که از خودشون دارن به مراتب بزرگتر از چیزی هست که هستن و بیشترشون هم در دستیابی به بلوغ شخصیتی هم مشکل دارن و در نتیجه حتی اگر ته دلتون اینطور نیست، در گفتار از تعارفات ایرانی استفاده کنید که: ببخشید مزاحمتون شدم/ وقتتون رو گرفتم/ ... .
استاد
| Iran |
1394/01/27 - 07:30
امان از دست دانشجویان حق به جانبی که حتی وقتی کپی کردنشون لو میره بازم از رو نمیرن
خواهشمند است جهت تسهیل ارتباط خود با لیزنا، در هنگام ارسال پیام نکات ذیل را در نظر داشته باشید:
۱. از توهین به افراد، قومیت‌ها و نژاد‌ها خودداری کرده و از تمسخر دیگران بپرهیزید و از اتهام‌زنی به دیگران خودداری نمائید.
۲.از آنجا که پیام‌ها با نام شما منتشر خواهد شد، بهتر است با ارسال نام واقعی و ایمیل خود لیزنا را در شکل دهی بهتر بحث یاری نمایید.
۳. از به کار بردن نام افراد (حقیقی یا حقوقی)، سازمان‌ها، نهادهای عمومی و خصوصی خودداری فرمائید.
۴. از ارسال پیام های تکراری که دیگر مخاطبان آن را ارسال کرده اند خودداری نمائید.
۵. حتی الامکان از ارسال مطالب با زبانی غیر از فارسی خودداری نمائید.
نام:
ایمیل:
* نظر: