دوشنبه, 21 اسفند 1402 - 14:51
سیطره فرمالیسم بر ارتباطات علمی

سیطره فرمالیسم بر ارتباطات علمی

حمیدرضا جمالی مهموئی
یکشنبه, 18 اسفند 1398 - 19:25
لیزنا 10ساله شد

لیزنا 10ساله شد

سید ابراهیم عمرانی
دوشنبه, 05 اسفند 1398 - 06:02
رنج‌های واقعی در دنیای مجازی

رنج‌های واقعی در دنیای مجازی

یزدان منصوریان
دوشنبه, 28 بهمن 1398 - 05:31
خنثی سازی یا هم افزایی؟ مسئله جامعه ما این است

خنثی سازی یا هم افزایی؟ مسئله جامعه ما این است

رحمت الله فتاحی
یکشنبه, 20 بهمن 1398 - 23:24
درسهای خوب، ارائه‌های ضعیف

درسهای خوب، ارائه‌های ضعیف

سید ابراهیم عمرانی
دوشنبه, 14 بهمن 1398 - 04:41
اطلاع جویی در شرایط اضطرار

اطلاع جویی در شرایط اضطرار

یزدان منصوریان
دوشنبه, 23 دی 1398 - 00:47
هراس از خواندن

هراس از خواندن

یزدان منصوریان