دوشنبه, 21 اسفند 1402 - 14:51
سیطره فرمالیسم بر ارتباطات علمی

سیطره فرمالیسم بر ارتباطات علمی

حمیدرضا جمالی مهموئی
دوشنبه, 04 ارديبهشت 1402 - 10:05
برنامه کارشناسی علم اطلاعات را ادامه ندهید

برنامه کارشناسی علم اطلاعات را ادامه ندهید

سید ابراهیم عمرانی؛ داریوش علیمحمدی
دوشنبه, 21 فروردين 1402 - 13:20
حامیان کتاب طرحی نو

حامیان کتاب طرحی نو

سیده مریم حسینی
دوشنبه, 14 فروردين 1402 - 10:23
ChatGPT و استفاده درست در فضای آموزشی

ChatGPT و استفاده درست در فضای آموزشی

علی شیری
دوشنبه, 29 اسفند 1401 - 10:18
نوروز مبارک باد

نوروز مبارک باد

سیدابراهیم عمرانی
دوشنبه, 22 اسفند 1401 - 15:00
سید عبدالله انوار: ابن سینایی دیگر

سید عبدالله انوار: ابن سینایی دیگر

نورالله مرادی
دوشنبه, 15 اسفند 1401 - 10:31
لیزنا 1401: یک فراز، یک فرود

لیزنا 1401: یک فراز، یک فرود

 سید ابراهیم عمرانی
دوشنبه, 08 اسفند 1401 - 11:21
نوشته ای کوتاه درباره ارزش «دگرخواهی» Altruism

نوشته ای کوتاه درباره ارزش «دگرخواهی» Altruism

رحمت الله فتاحی
پنج شنبه, 04 اسفند 1401 - 11:35
ChatGPT یک JPEG کدر  و تار از وب است ! ! ! !

ChatGPT یک JPEG کدر  و تار از وب است ! ! ! !

سید ابراهیم عمرانی
دوشنبه, 01 اسفند 1401 - 13:21
آیا دوران کتابداران به سر رسیده است؟

آیا دوران کتابداران به سر رسیده است؟

سید ابراهیم عمرانی