دوشنبه, 21 اسفند 1402 - 14:51
سیطره فرمالیسم بر ارتباطات علمی

سیطره فرمالیسم بر ارتباطات علمی

حمیدرضا جمالی مهموئی
دوشنبه, 17 بهمن 1401 - 10:17
تحول برای مانایی

تحول برای مانایی

فریبرز خسروی
دوشنبه, 10 بهمن 1401 - 09:51
گونه‌شناسی پژوهشگران با محوریت حوزه سلامت

گونه‌شناسی پژوهشگران با محوریت حوزه سلامت

حسن اشرفی ریزی
دوشنبه, 03 بهمن 1401 - 10:38
کیفیت و حرفه‌مندسویی دو نیروی ربع قرن ماندگاری

کیفیت و حرفه‌مندسویی دو نیروی ربع قرن ماندگاری

محمد حسین دیانی
دوشنبه, 26 دی 1401 - 10:14
 کسب تجربه‌هایی از اتحادیه اروپا

 کسب تجربه‌هایی از اتحادیه اروپا

گلنسا گلینی مقدم، فریده عصاره و رحمت الله فتاحی
دوشنبه, 19 دی 1401 - 11:27
بحران صداقت اطلاعاتی

بحران صداقت اطلاعاتی

حسن اشرفی ریزی
دوشنبه, 12 دی 1401 - 11:30
روند علمی کارهای خود را متوقف نکنیم

روند علمی کارهای خود را متوقف نکنیم

سیدابراهیم عمرانی
دوشنبه, 05 دی 1401 - 10:02
یکی خبری به ما بدهد، ‌هنوز نگرانیم

یکی خبری به ما بدهد، ‌هنوز نگرانیم

سیدابراهیم عمرانی
دوشنبه, 21 آذر 1401 - 10:22
 زندگی با هفت‌خوان (خان) اش شیرین است

 زندگی با هفت‌خوان (خان) اش شیرین است

کاظم حافظیان رضوی